Projekt sesji Assessment Center dla branży odzieżowej.

master
dc.abstract.enThe work was written the possibility in order to present the example of recruitment of candidates for the position of the sales advisor. The clothing industry needs inspiring, communicative and creative employees, and it is possible to test such competence in practice, while acting. A session Assessment Center described at this work is a method giving the possibility to the behavioural observation of candidates. The project was created according to criteria of the project management. At the work they explained issues concerning competence and managing competence were discussed, the author recognized that it had been necessary for understanding the being of conducting the session AC. Using knowledge, literature and methodology of the project management, a project of the session AC was created for the recruitment of sales advisor.pl
dc.abstract.plPraca została napisana w celu przedstawienia przykładu możliwości rekrutacji kandydatów na stanowisko doradcy sprzedaży. Branża odzieżowa potrzebuje pracowników inspirujących, komunikatywnych i kreatywnych, a takie kompetencje można sprawdzić w praktyce, podczas działania. Sesja Assessment Center opisana w niniejszej pracy to metoda dająca możliwość obserwacji zachowań kandydatów. Projekt został stworzony według kryteriów zarządzania projektami. W pracy omówiono zagadnienia dotyczące kompetencji i zarządzania kompetencjami, autorka uznała, że było to konieczne dla zrozumienia istoty przeprowadzania sesji AC. Posługując się wiedzą, literaturą i metodologią zarządzania projektami, stworzony został projekt sesji AC dla rekrutacji doradców sprzedaży.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.authorBartnik, Olgapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:48:45Z
dc.date.available2020-07-27T02:48:45Z
dc.date.submitted2016-10-11pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-110115-200938pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216136
dc.languagepolpl
dc.subject.enAssessment Center – profile of competence – project – competence – competence managementpl
dc.subject.plAssessment Center - profil kompetencyjny - projekt – kompetencje - zarządzanie kompetencjamipl
dc.titleProjekt sesji Assessment Center dla branży odzieżowej.pl
dc.title.alternativeProject of the Assessment Center session for the clothing industry.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work was written the possibility in order to present the example of recruitment of candidates for the position of the sales advisor. The clothing industry needs inspiring, communicative and creative employees, and it is possible to test such competence in practice, while acting. A session Assessment Center described at this work is a method giving the possibility to the behavioural observation of candidates. The project was created according to criteria of the project management. At the work they explained issues concerning competence and managing competence were discussed, the author recognized that it had been necessary for understanding the being of conducting the session AC. Using knowledge, literature and methodology of the project management, a project of the session AC was created for the recruitment of sales advisor.
dc.abstract.plpl
Praca została napisana w celu przedstawienia przykładu możliwości rekrutacji kandydatów na stanowisko doradcy sprzedaży. Branża odzieżowa potrzebuje pracowników inspirujących, komunikatywnych i kreatywnych, a takie kompetencje można sprawdzić w praktyce, podczas działania. Sesja Assessment Center opisana w niniejszej pracy to metoda dająca możliwość obserwacji zachowań kandydatów. Projekt został stworzony według kryteriów zarządzania projektami. W pracy omówiono zagadnienia dotyczące kompetencji i zarządzania kompetencjami, autorka uznała, że było to konieczne dla zrozumienia istoty przeprowadzania sesji AC. Posługując się wiedzą, literaturą i metodologią zarządzania projektami, stworzony został projekt sesji AC dla rekrutacji doradców sprzedaży.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.authorpl
Bartnik, Olga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:48:45Z
dc.date.available
2020-07-27T02:48:45Z
dc.date.submittedpl
2016-10-11
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-110115-200938
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216136
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Assessment Center – profile of competence – project – competence – competence management
dc.subject.plpl
Assessment Center - profil kompetencyjny - projekt – kompetencje - zarządzanie kompetencjami
dc.titlepl
Projekt sesji Assessment Center dla branży odzieżowej.
dc.title.alternativepl
Project of the Assessment Center session for the clothing industry.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Frankfurt am Main
3
Wroclaw
2
Biała Podlaska
1
Dublin
1
Gliwice
1
Gorlice
1
Krakow
1
Mszana Dolna
1

No access

No Thumbnail Available