Model opieki nad pacjentem w podeszłym wieku z zapaleniem płuc.

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Respiratory diseases are increasingly affecting the elderly and, according to the WHO report they are the leading cause of death of people in this age group. The most important problem among the elderly people is pneumonia. A very significant problem among older people are inflammatory diseases of the lungs. Taking care of elderly patients diagnosed with pneumonia is to enable the patient to make a quick recovery and strengthen resistance to diseases in order to prevent future relapse.Aim: The aim of this project is to develop a model of nursing care for elderly patients diagnosed with pneumonia.Conclusion: A proper nursing diagnosis allows for comprehensive planning and execution of nursing activities that help to improve the biological, psychological and social condition of the patient during hospitalization and after its completion.pl
dc.abstract.plWstęp: Choroby układu oddechowego coraz częściej dotykają osób w podeszłym wieku, a według raportu WHO są najczęstszą przyczyną zgonów ludzi w tej grupie wiekowej. Bardzo istotny problem wśród ludzi w starszym wieku stanowią choroby zapalne płuc. Pielęgnowanie pacjenta w podeszłym wieku z rozpoznanym zapaleniem płuc ma na celu umożliwienie choremu jak najszybszego powrotu do zdrowia oraz pomnażanie jego rezerw zdrowotnych, aby w przyszłości zapobiegać nawrotom choroby.Cel: Celem niniejszej pracy jest opracowanie modelu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w wieku podeszłym z rozpoznanym zapaleniem płuc.Wnioski: Poprawnie postawiona diagnoza pielęgniarska pozwala na kompleksowe zaplanowanie i wykonanie działań pielęgnacyjnych, które służyć mają poprawie stanu biologicznego, psychicznego oraz społecznego pacjenta w czasie hospitalizacji oraz po jej zakończeniu.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.authorGrudnik, Wandapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerGaweł, Genowefa - 129458 pl
dc.contributor.reviewerPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:41:17Z
dc.date.available2020-07-23T22:41:17Z
dc.date.submitted2012-07-05pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-64413-142817pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177971
dc.languagepolpl
dc.subject.enpneumonia, nursing care, model of care, sear age, senilitypl
dc.subject.plzapalenie płuc, pielęgnowanie, model opieki, wiek podeszły, starośćpl
dc.titleModel opieki nad pacjentem w podeszłym wieku z zapaleniem płuc.pl
dc.title.alternativeModel of care for the elderly patient with pneumoniapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Respiratory diseases are increasingly affecting the elderly and, according to the WHO report they are the leading cause of death of people in this age group. The most important problem among the elderly people is pneumonia. A very significant problem among older people are inflammatory diseases of the lungs. Taking care of elderly patients diagnosed with pneumonia is to enable the patient to make a quick recovery and strengthen resistance to diseases in order to prevent future relapse.Aim: The aim of this project is to develop a model of nursing care for elderly patients diagnosed with pneumonia.Conclusion: A proper nursing diagnosis allows for comprehensive planning and execution of nursing activities that help to improve the biological, psychological and social condition of the patient during hospitalization and after its completion.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Choroby układu oddechowego coraz częściej dotykają osób w podeszłym wieku, a według raportu WHO są najczęstszą przyczyną zgonów ludzi w tej grupie wiekowej. Bardzo istotny problem wśród ludzi w starszym wieku stanowią choroby zapalne płuc. Pielęgnowanie pacjenta w podeszłym wieku z rozpoznanym zapaleniem płuc ma na celu umożliwienie choremu jak najszybszego powrotu do zdrowia oraz pomnażanie jego rezerw zdrowotnych, aby w przyszłości zapobiegać nawrotom choroby.Cel: Celem niniejszej pracy jest opracowanie modelu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w wieku podeszłym z rozpoznanym zapaleniem płuc.Wnioski: Poprawnie postawiona diagnoza pielęgniarska pozwala na kompleksowe zaplanowanie i wykonanie działań pielęgnacyjnych, które służyć mają poprawie stanu biologicznego, psychicznego oraz społecznego pacjenta w czasie hospitalizacji oraz po jej zakończeniu.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.authorpl
Grudnik, Wanda
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Genowefa - 129458
dc.contributor.reviewerpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:41:17Z
dc.date.available
2020-07-23T22:41:17Z
dc.date.submittedpl
2012-07-05
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-64413-142817
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177971
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pneumonia, nursing care, model of care, sear age, senility
dc.subject.plpl
zapalenie płuc, pielęgnowanie, model opieki, wiek podeszły, starość
dc.titlepl
Model opieki nad pacjentem w podeszłym wieku z zapaleniem płuc.
dc.title.alternativepl
Model of care for the elderly patient with pneumonia
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1085
Views per month
Views per city
Warsaw
213
Krakow
69
Wroclaw
46
Poznan
43
Lublin
37
Katowice
33
Rzeszów
22
Olsztyn
19
Gdansk
16
Bialystok
15

No access

No Thumbnail Available