Funkcjonowanie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce

master
dc.abstract.enThe subject of the thesis is a question of countering money laundering in Poland. The objective of the thesis is to analyse polish anti-money-laundering system and define the supportive entities role. The methods used for this study are appropriate for management science – idiographic approach. The key research questions are as follow: Does polish anti-money laundering system work efficiently? Do all obligated entities comply with their duties? The yielded results of the research confirm the main hypothesis i.e. lack of full efficiency in anti-money-laundering system in Poland. The system exists, Poland takes a part in preventing of money laundering and implies all international solutions in this area. However supportive entities do not respect their duties what makes a huge obstacle in efficient working of the whole system.pl
dc.abstract.plPrzedmiot badań niniejszej pracy magisterskiej stanowi zagadnienie przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce. Celem jest analiza funkcjonowania polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zbadanie roli jaką odgrywają instytucje współpracujące. W pracy wykorzystane metody i techniki właściwe dla nauk o zarządzaniu, podejścia idiograficznego. Problemy badawcze są następujące: Czy polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy funkcjonuje skutecznie? Czy jednostki współpracujące wywiązują się ze swoich zobowiązań? Otrzymane wnioski potwierdzają główną tezę pracy tj. brak pełnej skuteczności w funkcjonowaniu systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce. Takowy system istnieje, Polska bierze udział w procesie zwalczania prania pieniędzy i implikuje rozwiązania międzynarodowe w tym zakresie. Jednostki współpracujące jednak nie wypełniają należycie swoich obowiązków co tworzy dużą przeszkodę w sprawnym funkcjonowaniu całego systemu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDobrowolski, Zbysławpl
dc.contributor.authorWojtuń, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSasak, Janusz - 131804 pl
dc.contributor.reviewerDobrowolski, Zbysławpl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:40:01Z
dc.date.available2020-07-27T02:40:01Z
dc.date.submitted2016-10-20pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-109967-186522pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215998
dc.languagepolpl
dc.subject.enMONEY LAUNDERING – COUNTERMEASURE – SUPPORTIVE ENTITIESpl
dc.subject.plPRANIE PIENIĘDZY – PRZECIWDZIAŁANIE – JEDNOSTKI WSPÓŁPRACUJĄCEpl
dc.titleFunkcjonowanie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polscepl
dc.title.alternativeFunctioning of Polish anti-money laundering systempl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the thesis is a question of countering money laundering in Poland. The objective of the thesis is to analyse polish anti-money-laundering system and define the supportive entities role. The methods used for this study are appropriate for management science – idiographic approach. The key research questions are as follow: Does polish anti-money laundering system work efficiently? Do all obligated entities comply with their duties? The yielded results of the research confirm the main hypothesis i.e. lack of full efficiency in anti-money-laundering system in Poland. The system exists, Poland takes a part in preventing of money laundering and implies all international solutions in this area. However supportive entities do not respect their duties what makes a huge obstacle in efficient working of the whole system.
dc.abstract.plpl
Przedmiot badań niniejszej pracy magisterskiej stanowi zagadnienie przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce. Celem jest analiza funkcjonowania polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zbadanie roli jaką odgrywają instytucje współpracujące. W pracy wykorzystane metody i techniki właściwe dla nauk o zarządzaniu, podejścia idiograficznego. Problemy badawcze są następujące: Czy polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy funkcjonuje skutecznie? Czy jednostki współpracujące wywiązują się ze swoich zobowiązań? Otrzymane wnioski potwierdzają główną tezę pracy tj. brak pełnej skuteczności w funkcjonowaniu systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce. Takowy system istnieje, Polska bierze udział w procesie zwalczania prania pieniędzy i implikuje rozwiązania międzynarodowe w tym zakresie. Jednostki współpracujące jednak nie wypełniają należycie swoich obowiązków co tworzy dużą przeszkodę w sprawnym funkcjonowaniu całego systemu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dobrowolski, Zbysław
dc.contributor.authorpl
Wojtuń, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sasak, Janusz - 131804
dc.contributor.reviewerpl
Dobrowolski, Zbysław
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:40:01Z
dc.date.available
2020-07-27T02:40:01Z
dc.date.submittedpl
2016-10-20
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-109967-186522
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215998
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
MONEY LAUNDERING – COUNTERMEASURE – SUPPORTIVE ENTITIES
dc.subject.plpl
PRANIE PIENIĘDZY – PRZECIWDZIAŁANIE – JEDNOSTKI WSPÓŁPRACUJĄCE
dc.titlepl
Funkcjonowanie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce
dc.title.alternativepl
Functioning of Polish anti-money laundering system
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Krakow
2
Olsztyn
2
Wroclaw
2
Ciechanów
1
Dublin
1
Laskarzew
1
Mielec
1
Paris
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available