Wydawnictwa periodyczne Centrali Abstynenckiej Kół Młodzieży (1925-1931)

2021
journal article
article
dc.abstract.enThe subject of the article is the genesis and the content analysis of two abstinence periodicals addressed to the young people and published in Krakow, "Wiadomości Abstynenckie" (1925-1926) and "Młodzież Abstynencka" (1927-1931). These were the press organs of the Abstinence Center of the Youth Circles, organized in 1925 in Kraków and in Poznań the following year. The initiator of the Central Office was Fr. Mieczysław Kuznowicz, the educator of the neglected workers and the craftsmen, a clergyman from the Jesuit congregation. The primary goal of these magazines was to inform the readers about the functioning of the Abstinence Center of the Youth Circles, which through its various activities tried to reduce the alcohol consumption among the Polish youth. "Wiadomości Abstynenckie" and "Młodzież Abstynencka" have been outside of the range of interest of the press and addiction historians. The article presents the results of content analysis of the two eponymous periodicals and on the basis of selected literature on the subject. The conducted analysis confirms the validity of the assumption that the discussed periodicals, along with the other abstinence papers of that period, were the active way of fighting against the addictions, especially alcoholism among the younger generations of Poles.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem artykułu jest geneza i analiza zawartości dwóch pism abstynenckich, adresowanych do młodzieży i wydawanych w Krakowie periodyków "Wiadomości Abstynenckie" (1925-1926) i "Młodzież Abstynencka" (1927-1931). Jak wykazały badania, były to organy prasowe zorganizowanej w 1925 r. w Krakowie i w kolejnym roku w Poznaniu Centrali Abstynenckiej Kół Młodzieży. Zainicjował ją o. Mieczysław Kuznowicz - duchowny ze zgromadzenia jezuitów i wychowawca zaniedbanej młodzieży robotniczej i rzemieślniczej. Nadrzędny cel tych pism obejmował informowanie czytelników o funkcjonowaniu Centrali Abstynenckiej Kół Młodzieży, która poprzez różnorodną działalność starała się wpłynąć na ograniczenie spożycia alkoholu wśród polskiej młodzieży. "Wiadomości Abstynenckie" i "Młodzież Abstynencka" nie cieszyły się do tej pory większym zainteresowaniem historyków prasy oraz historyków uzależnień. Tekst powstał na bazie analizy zawartości treściowej tych dwóch periodyków oraz na podstawie wybranej literatury przedmiotu. Przeprowadzone analizy potwierdzają słuszność założenia, że omawiane tytuły, obok innych abstynenckich pism tego okresu, aktywnie włączyły się w zwalczanie nałogów, a zwłaszcza alkoholizmu wśród młodych pokoleń Polaków.pl
dc.contributor.authorKrasińska, Izabelapl
dc.date.accessioned2023-08-31T08:33:42Z
dc.date.available2023-08-31T08:33:42Z
dc.date.issued2021pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 84-86pl
dc.description.number4 (248)pl
dc.description.physical73-86pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume64pl
dc.identifier.doi10.4467/22996362PZ.21.023.14289pl
dc.identifier.eissn2299-6362pl
dc.identifier.issn0555-0025pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318175
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enmagazines for the youthpl
dc.subject.enabstinence paperspl
dc.subject.enabstinencepl
dc.subject.enalcoholismpl
dc.subject.eninterwar Polandpl
dc.subject.plczasopisma dla młodzieżypl
dc.subject.plprasa abstynenckapl
dc.subject.plabstynencjapl
dc.subject.plalkoholizmpl
dc.subject.plPolska międzywojennapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleWydawnictwa periodyczne Centrali Abstynenckiej Kół Młodzieży (1925-1931)pl
dc.title.alternativePeriodical publications of the Abstinence Center of the Youth Circles (1925-1931)pl
dc.title.journalZeszyty Prasoznawczepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the article is the genesis and the content analysis of two abstinence periodicals addressed to the young people and published in Krakow, "Wiadomości Abstynenckie" (1925-1926) and "Młodzież Abstynencka" (1927-1931). These were the press organs of the Abstinence Center of the Youth Circles, organized in 1925 in Kraków and in Poznań the following year. The initiator of the Central Office was Fr. Mieczysław Kuznowicz, the educator of the neglected workers and the craftsmen, a clergyman from the Jesuit congregation. The primary goal of these magazines was to inform the readers about the functioning of the Abstinence Center of the Youth Circles, which through its various activities tried to reduce the alcohol consumption among the Polish youth. "Wiadomości Abstynenckie" and "Młodzież Abstynencka" have been outside of the range of interest of the press and addiction historians. The article presents the results of content analysis of the two eponymous periodicals and on the basis of selected literature on the subject. The conducted analysis confirms the validity of the assumption that the discussed periodicals, along with the other abstinence papers of that period, were the active way of fighting against the addictions, especially alcoholism among the younger generations of Poles.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem artykułu jest geneza i analiza zawartości dwóch pism abstynenckich, adresowanych do młodzieży i wydawanych w Krakowie periodyków "Wiadomości Abstynenckie" (1925-1926) i "Młodzież Abstynencka" (1927-1931). Jak wykazały badania, były to organy prasowe zorganizowanej w 1925 r. w Krakowie i w kolejnym roku w Poznaniu Centrali Abstynenckiej Kół Młodzieży. Zainicjował ją o. Mieczysław Kuznowicz - duchowny ze zgromadzenia jezuitów i wychowawca zaniedbanej młodzieży robotniczej i rzemieślniczej. Nadrzędny cel tych pism obejmował informowanie czytelników o funkcjonowaniu Centrali Abstynenckiej Kół Młodzieży, która poprzez różnorodną działalność starała się wpłynąć na ograniczenie spożycia alkoholu wśród polskiej młodzieży. "Wiadomości Abstynenckie" i "Młodzież Abstynencka" nie cieszyły się do tej pory większym zainteresowaniem historyków prasy oraz historyków uzależnień. Tekst powstał na bazie analizy zawartości treściowej tych dwóch periodyków oraz na podstawie wybranej literatury przedmiotu. Przeprowadzone analizy potwierdzają słuszność założenia, że omawiane tytuły, obok innych abstynenckich pism tego okresu, aktywnie włączyły się w zwalczanie nałogów, a zwłaszcza alkoholizmu wśród młodych pokoleń Polaków.
dc.contributor.authorpl
Krasińska, Izabela
dc.date.accessioned
2023-08-31T08:33:42Z
dc.date.available
2023-08-31T08:33:42Z
dc.date.issuedpl
2021
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 84-86
dc.description.numberpl
4 (248)
dc.description.physicalpl
73-86
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
64
dc.identifier.doipl
10.4467/22996362PZ.21.023.14289
dc.identifier.eissnpl
2299-6362
dc.identifier.issnpl
0555-0025
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318175
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
magazines for the youth
dc.subject.enpl
abstinence papers
dc.subject.enpl
abstinence
dc.subject.enpl
alcoholism
dc.subject.enpl
interwar Poland
dc.subject.plpl
czasopisma dla młodzieży
dc.subject.plpl
prasa abstynencka
dc.subject.plpl
abstynencja
dc.subject.plpl
alkoholizm
dc.subject.plpl
Polska międzywojenna
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Wydawnictwa periodyczne Centrali Abstynenckiej Kół Młodzieży (1925-1931)
dc.title.alternativepl
Periodical publications of the Abstinence Center of the Youth Circles (1925-1931)
dc.title.journalpl
Zeszyty Prasoznawcze
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Downloads
krasinska_wydawnictwa_periodyczne_centrali_abstynenckiej_kol_mlodziezy_2021.pdf
1