Unia Eurazjatycka - nowa organizacja w przestrzeni poradzieckiej

master
dc.abstract.enThis thesis is devoted to the Eurasian Union - non-existent organization which creation was proposed by the Russian Federation. In 2011, in the newspaper "Izvestia" the Prime Minister of Russia, Vladimir Putin published an article: A new integration project for Eurasia - a future that is born today. This text is considered a programe of Eurasian Union, which was the final step in the integration of the Eurasia. The author tries to discuss the source of the project, describe the steps leading to the formation of the Eurasian Union, as well as provide potential allies and competitors nascent organization and provide opportunities for its development and the threats that it faces. Due to the project implemented in stages Eurasian Union, working much space was devoted to the Eurasian Economic Union - the penultimate stage of development, immediately preceding the planned Eurasian Union. Eurasian Economic Union started its operations in January 2015.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska poświęcona jest Unii Eurazjatyckiej – nieistniejącej jeszcze organizacji, której stworzenie zaproponowała Federacja Rosyjska. W 2011 r. na łamach gazety Izwiestia ówczesny premier Rosji, Władymir Putin, opublikował artykuł pod tytułem: Nowy projekt integracyjny dla Eurazji — przyszłość, która rodzi się dziś. Tekst ten uznawany jest za dokument programowy Unii Eurazjatyckiej, która miała być końcowym etapem integracji eurazjatyckiej i zupełnie nową, sprawnie funkcjonującą organizacją obejmującą państwa będące niegdyś republikami ZSRR. Autorka stara się omówić źródła tego projektu, opisać etapy prowadzące do powstawania Unii Eurazjatyckiej, a także przedstawić potencjalnych sojuszników i konkurentów powstającej organizacji oraz przewidzieć możliwości jej rozwoju i zagrożenia, które przed nią stoją. Z racji etapowości realizacji projektu Unii Eurazjatyckiej, w pracy dużo miejsca poświęcono także Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej – przedostatniej fazie rozwoju, poprzedzającej bezpośrednio planowaną Unię Eurazjatycką. Eurazjatycka Unia Gospodarcza rozpoczęła swą działalność w styczniu 2015 r.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStawowy-Kawka, Irena - 132083 pl
dc.contributor.authorPostuła, Ingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerStawowy-Kawka, Irena - 132083 pl
dc.contributor.reviewerWoźnica, Rafał - 199960 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T16:28:57Z
dc.date.available2020-07-26T16:28:57Z
dc.date.submitted2015-09-29pl
dc.fieldofstudystudia strategicznepl
dc.identifier.apddiploma-99565-130312pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206738
dc.languagepolpl
dc.subject.enEurasian Union, post-soviet countries, Russian Federation, integration, Eurasian Economic Unionpl
dc.subject.plUnia Eurazjatycka, byłe republiki ZSSR, Federacja Rosyjska, integracja wschodnia, Eurazjatycka Wspólnota Gospodarczapl
dc.titleUnia Eurazjatycka - nowa organizacja w przestrzeni poradzieckiejpl
dc.title.alternativeEurasian Union - the new organisation in post-soviet regionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is devoted to the Eurasian Union - non-existent organization which creation was proposed by the Russian Federation. In 2011, in the newspaper "Izvestia" the Prime Minister of Russia, Vladimir Putin published an article: A new integration project for Eurasia - a future that is born today. This text is considered a programe of Eurasian Union, which was the final step in the integration of the Eurasia. The author tries to discuss the source of the project, describe the steps leading to the formation of the Eurasian Union, as well as provide potential allies and competitors nascent organization and provide opportunities for its development and the threats that it faces. Due to the project implemented in stages Eurasian Union, working much space was devoted to the Eurasian Economic Union - the penultimate stage of development, immediately preceding the planned Eurasian Union. Eurasian Economic Union started its operations in January 2015.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska poświęcona jest Unii Eurazjatyckiej – nieistniejącej jeszcze organizacji, której stworzenie zaproponowała Federacja Rosyjska. W 2011 r. na łamach gazety Izwiestia ówczesny premier Rosji, Władymir Putin, opublikował artykuł pod tytułem: Nowy projekt integracyjny dla Eurazji — przyszłość, która rodzi się dziś. Tekst ten uznawany jest za dokument programowy Unii Eurazjatyckiej, która miała być końcowym etapem integracji eurazjatyckiej i zupełnie nową, sprawnie funkcjonującą organizacją obejmującą państwa będące niegdyś republikami ZSRR. Autorka stara się omówić źródła tego projektu, opisać etapy prowadzące do powstawania Unii Eurazjatyckiej, a także przedstawić potencjalnych sojuszników i konkurentów powstającej organizacji oraz przewidzieć możliwości jej rozwoju i zagrożenia, które przed nią stoją. Z racji etapowości realizacji projektu Unii Eurazjatyckiej, w pracy dużo miejsca poświęcono także Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej – przedostatniej fazie rozwoju, poprzedzającej bezpośrednio planowaną Unię Eurazjatycką. Eurazjatycka Unia Gospodarcza rozpoczęła swą działalność w styczniu 2015 r.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stawowy-Kawka, Irena - 132083
dc.contributor.authorpl
Postuła, Inga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Stawowy-Kawka, Irena - 132083
dc.contributor.reviewerpl
Woźnica, Rafał - 199960
dc.date.accessioned
2020-07-26T16:28:57Z
dc.date.available
2020-07-26T16:28:57Z
dc.date.submittedpl
2015-09-29
dc.fieldofstudypl
studia strategiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-99565-130312
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206738
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Eurasian Union, post-soviet countries, Russian Federation, integration, Eurasian Economic Union
dc.subject.plpl
Unia Eurazjatycka, byłe republiki ZSSR, Federacja Rosyjska, integracja wschodnia, Eurazjatycka Wspólnota Gospodarcza
dc.titlepl
Unia Eurazjatycka - nowa organizacja w przestrzeni poradzieckiej
dc.title.alternativepl
Eurasian Union - the new organisation in post-soviet region
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdynia
1

No access

No Thumbnail Available