Proteolityczna degradacja glikoproteiny bogatej w histydynę jako nowy mechanizm wirulencji Staphylococcus aureus.

master
dc.abstract.otherStaphylococcus aureus is both a human commensal and a frequent causative agent of a broad range of infections including life-threatening diseases. A serious problem worldwide is an increase in the prevalence of S. aureus strains resistant to many classical antimicrobial agents, like MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) and GISA (glycopeptide intermediate-resistant Staphylococcus aureus). Histidine-rich glycoprotein is an abundant protein in human plasma with established bactericidal activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria. In this study, the susceptibility of HRG to proteolytic degradation by two major proteinases produced by S. aureus, aureolysin and V8 protease, was examined. Both enzymes cleaved HRG annihilating its antibacterial activity in vitro. Moreover, the level of protease production by a given S. aureus strain correlated to its sensitivity to HRG-mediated killing. Importantly, proteolytic activity is demonstrated to be crucial for survival of S. aureus in human plasma. In vivo experiments using HRG KO mice showed that HRG plays a marginal role for the outcome of S. aureus infections. Taken together, the data suggests that proteases production by S. aureus contributes to its evasion of the innate immune system mediated by HRG. Facing the rapidly growing resistance of this pathogen to antibiotics, inhibitors of staphylococcal proteolytic enzymes may constitute attractive therapeutic options for treatment of the diseases caused by S. aureus.pl
dc.abstract.plBakterie z gatunku Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) mogą stanowić zarówno składnik mikroflory prawidłowej skóry i błon śluzowych, jak i przyczynę różnorakich chorób człowieka. Globalnym problemem epidemiologicznym stał się obserwowany wzrost liczby zakażeń szczepami gronkowca złocistego wykazującymi oporność na wiele tradycyjnie stosowanych leków, w tym szczepami metycylinoopornymi (ang. methicillin-resistant Staphylococcus aureus - MRSA), o zmniejszonej wrażliwości na glikopeptydy (ang. glycopeptide intermediate-resistant Staphylococcus aureus - GISA).Glikoproteina bogata w histydynę (ang. histidine-rich glycoprotein - HRG) jest białkiem występującym w stosunkowo wysokim stężeniu w osoczu krwi ludzkiej, o udowodnionym działaniu antybakteryjnym przeciwko gramdodatnim i gramujemnym gatunkom bakterii. W prezentowanej pracy zbadano podatność HRG na proteolityczną degradację przez dwie główne proteazy S. aureus, aureolizynę i proteazę V8. Zademonstrowano, iż oba enzymy są zdolne do proteolizy HRG oraz znoszenia antybakteryjnych właściwości białka in vitro. Ponadto, wykazano istnienie zależności pomiędzy poziomem aktywności proteolitycznej danego szczepu S. aureus, a jego wrażliwością na działanie HRG. Co ważne, zaobserwowano kluczowe znaczenie produkcji proteaz dla przeżywania bakterii w osoczu krwi ludzkiej. Eksperymenty in vivo, przeprowadzone z wykorzystaniem myszy pozbawionych HRG, wykazały niewielką istotność tego białka w przebiegu infekcji S. aureus. Podsumowując, przedstawione dane sugerują, że produkcja enzymów proteolitycznych przyczynia się do oporności gronkowca złocistego na ważny element wrodzonej odporności, jakim jest antybakteryjne białko HRG. Biorąc pod uwagę wzrastającą oporność tego gatunku bakterii na antybiotyki, należy rozważyć możliwość wykorzystania inhibitorów proteaz gronkowcowych w zwalczaniu chorób infekcyjnych powodowanych przez S. aureus.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKozieł, Joanna - 129350 pl
dc.contributor.authorOszmiana, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerPotempa, Jan - 131531 pl
dc.contributor.reviewerKozieł, Joanna - 129350 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:13:56Z
dc.date.available2020-07-15T17:13:56Z
dc.date.submitted2011-06-30pl
dc.fieldofstudybiotechnologiapl
dc.identifier.apddiploma-57758-61108pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171919
dc.subject.otherStaphylococcus aureus, proteases, histidine-rich glycoproteinpl
dc.subject.plStaphylococcus aureus, proteazy, HRGpl
dc.titleProteolityczna degradacja glikoproteiny bogatej w histydynę jako nowy mechanizm wirulencji Staphylococcus aureus.pl
dc.title.alternativeProteolytic inactivation of histidine-rich glycoprotein, a novel virulence mechanism of Staphylococcus aureus.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.otherpl
Staphylococcus aureus is both a human commensal and a frequent causative agent of a broad range of infections including life-threatening diseases. A serious problem worldwide is an increase in the prevalence of S. aureus strains resistant to many classical antimicrobial agents, like MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) and GISA (glycopeptide intermediate-resistant Staphylococcus aureus). Histidine-rich glycoprotein is an abundant protein in human plasma with established bactericidal activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria. In this study, the susceptibility of HRG to proteolytic degradation by two major proteinases produced by S. aureus, aureolysin and V8 protease, was examined. Both enzymes cleaved HRG annihilating its antibacterial activity in vitro. Moreover, the level of protease production by a given S. aureus strain correlated to its sensitivity to HRG-mediated killing. Importantly, proteolytic activity is demonstrated to be crucial for survival of S. aureus in human plasma. In vivo experiments using HRG KO mice showed that HRG plays a marginal role for the outcome of S. aureus infections. Taken together, the data suggests that proteases production by S. aureus contributes to its evasion of the innate immune system mediated by HRG. Facing the rapidly growing resistance of this pathogen to antibiotics, inhibitors of staphylococcal proteolytic enzymes may constitute attractive therapeutic options for treatment of the diseases caused by S. aureus.
dc.abstract.plpl
Bakterie z gatunku Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) mogą stanowić zarówno składnik mikroflory prawidłowej skóry i błon śluzowych, jak i przyczynę różnorakich chorób człowieka. Globalnym problemem epidemiologicznym stał się obserwowany wzrost liczby zakażeń szczepami gronkowca złocistego wykazującymi oporność na wiele tradycyjnie stosowanych leków, w tym szczepami metycylinoopornymi (ang. methicillin-resistant Staphylococcus aureus - MRSA), o zmniejszonej wrażliwości na glikopeptydy (ang. glycopeptide intermediate-resistant Staphylococcus aureus - GISA).Glikoproteina bogata w histydynę (ang. histidine-rich glycoprotein - HRG) jest białkiem występującym w stosunkowo wysokim stężeniu w osoczu krwi ludzkiej, o udowodnionym działaniu antybakteryjnym przeciwko gramdodatnim i gramujemnym gatunkom bakterii. W prezentowanej pracy zbadano podatność HRG na proteolityczną degradację przez dwie główne proteazy S. aureus, aureolizynę i proteazę V8. Zademonstrowano, iż oba enzymy są zdolne do proteolizy HRG oraz znoszenia antybakteryjnych właściwości białka in vitro. Ponadto, wykazano istnienie zależności pomiędzy poziomem aktywności proteolitycznej danego szczepu S. aureus, a jego wrażliwością na działanie HRG. Co ważne, zaobserwowano kluczowe znaczenie produkcji proteaz dla przeżywania bakterii w osoczu krwi ludzkiej. Eksperymenty in vivo, przeprowadzone z wykorzystaniem myszy pozbawionych HRG, wykazały niewielką istotność tego białka w przebiegu infekcji S. aureus. Podsumowując, przedstawione dane sugerują, że produkcja enzymów proteolitycznych przyczynia się do oporności gronkowca złocistego na ważny element wrodzonej odporności, jakim jest antybakteryjne białko HRG. Biorąc pod uwagę wzrastającą oporność tego gatunku bakterii na antybiotyki, należy rozważyć możliwość wykorzystania inhibitorów proteaz gronkowcowych w zwalczaniu chorób infekcyjnych powodowanych przez S. aureus.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Kozieł, Joanna - 129350
dc.contributor.authorpl
Oszmiana, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Potempa, Jan - 131531
dc.contributor.reviewerpl
Kozieł, Joanna - 129350
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:13:56Z
dc.date.available
2020-07-15T17:13:56Z
dc.date.submittedpl
2011-06-30
dc.fieldofstudypl
biotechnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-57758-61108
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171919
dc.subject.otherpl
Staphylococcus aureus, proteases, histidine-rich glycoprotein
dc.subject.plpl
Staphylococcus aureus, proteazy, HRG
dc.titlepl
Proteolityczna degradacja glikoproteiny bogatej w histydynę jako nowy mechanizm wirulencji Staphylococcus aureus.
dc.title.alternativepl
Proteolytic inactivation of histidine-rich glycoprotein, a novel virulence mechanism of Staphylococcus aureus.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Bielsko-Biala
1
Dublin
1
Krakow
1
Lublin
1
Poznan
1
Swarzedz
1

No access

No Thumbnail Available