Wpływ wizerunku piłkarza na rozwój marketingowy klubu Liverpool Football Club na przykładzie Mohameda Salaha

master
dc.abstract.enThe master thesis discusses the impact of Mohamed Salah's image on the increase in the marketing value of Liverpool Football Club. Research entities include both Mohamed Salah and Liverpool FC’s development over the years. The aim of the study was to examine the impact of the above-mentioned player on the marketing development of Liverpool FC. The work in the theoretical part emphasizes the importance of carrying out appropriate activities in the field of image, public relations, brand and marketing. The analysis of the available studies provided answers on the purpose of the work. The conclusions that can be drawn from the analysis of the presented data allow us to conclude that over the years spent at the Liverpool FC club by Mohamed Salah, both entities significantly increased their sports and marketing value. Together, they benefited from the ensuing situation. Due to the complexity of the processes taking place over the analyzed period, it is extremely difficult to state the key role of the Egyptian in the increase in the marketing value of Liverpool FC, but it can be definitely stated that it was an important component of the entire process of increasing the sports and marketing value of the Anfield Road club.pl
dc.abstract.plPraca zawiera omówienie wpływu wizerunku Mohameda Salaha na wzrost wartości marketingowej klubu Liverpool Football Club. Podmiotami badawczymi jest zarówno Mohamed Salah jak i Liverpool FC i ich rozwój na przestrzeni lat. Celem pracy było zbadanie wpływu wyżej wymienionego zawodnika na rozwój marketingowy klubu Liverpool FC. Praca w części teoretycznej podkreśla istotność prowadzenia odpowiednich działań z zakresu wizerunku, public relations, marki czy marketingu. Analiza dostępnych badań dostarczyła odpowiedzi na temat celu pracy. Wnioski, które płyną z analizy przedstawionych danych pozwalają stwierdzić, iż na przestrzeni lat spędzonych w klubie Liverpool FC przez Mohameda Salaha, oba podmioty znacząco zwiększyły swoją wartość sportową i marketingową. Wspólnie czerpały profity z zaistniałej sytuacji. Ze względu na złożoność procesów zachodzących na przestrzeni analizowanego okresu, niezwykle trudno jest stwierdzić kluczowy udział Egipcjanina we wzrostach wartości marketingowych klubu Liverpool FC, natomiast z całą stanowczością można stwierdzić, iż był ważną częścią składową całości procesu wzrostu wartości sportowej i marketingowej klubu z Anfield Road.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorPerechuda, Igor - USOS203997 pl
dc.contributor.authorŁazarczyk, Karol - USOS287215 pl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBatorski, Jarema - USOS51933 pl
dc.contributor.reviewerPerechuda, Igor - USOS203997 pl
dc.date.accessioned2022-07-01T21:51:18Z
dc.date.submitted2022-06-30pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystyce i w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-158419-287215pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/handle/item/294183
dc.languagepolpl
dc.subject.enLIVERPOOL FC – SALAH – IMAGE – MARKETING VALUEpl
dc.subject.plLIVERPOOL FC – SALAH – WIZERUNEK –WARTOŚĆ MARKETINGOWApl
dc.titleWpływ wizerunku piłkarza na rozwój marketingowy klubu Liverpool Football Club na przykładzie Mohameda Salahapl
dc.title.alternativeThe influence of a footballer's image on the marketing development of Liverpool Football Club on the example of Mohamed Salahpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master thesis discusses the impact of Mohamed Salah's image on the increase in the marketing value of Liverpool Football Club. Research entities include both Mohamed Salah and Liverpool FC’s development over the years. The aim of the study was to examine the impact of the above-mentioned player on the marketing development of Liverpool FC. The work in the theoretical part emphasizes the importance of carrying out appropriate activities in the field of image, public relations, brand and marketing. The analysis of the available studies provided answers on the purpose of the work. The conclusions that can be drawn from the analysis of the presented data allow us to conclude that over the years spent at the Liverpool FC club by Mohamed Salah, both entities significantly increased their sports and marketing value. Together, they benefited from the ensuing situation. Due to the complexity of the processes taking place over the analyzed period, it is extremely difficult to state the key role of the Egyptian in the increase in the marketing value of Liverpool FC, but it can be definitely stated that it was an important component of the entire process of increasing the sports and marketing value of the Anfield Road club.
dc.abstract.plpl
Praca zawiera omówienie wpływu wizerunku Mohameda Salaha na wzrost wartości marketingowej klubu Liverpool Football Club. Podmiotami badawczymi jest zarówno Mohamed Salah jak i Liverpool FC i ich rozwój na przestrzeni lat. Celem pracy było zbadanie wpływu wyżej wymienionego zawodnika na rozwój marketingowy klubu Liverpool FC. Praca w części teoretycznej podkreśla istotność prowadzenia odpowiednich działań z zakresu wizerunku, public relations, marki czy marketingu. Analiza dostępnych badań dostarczyła odpowiedzi na temat celu pracy. Wnioski, które płyną z analizy przedstawionych danych pozwalają stwierdzić, iż na przestrzeni lat spędzonych w klubie Liverpool FC przez Mohameda Salaha, oba podmioty znacząco zwiększyły swoją wartość sportową i marketingową. Wspólnie czerpały profity z zaistniałej sytuacji. Ze względu na złożoność procesów zachodzących na przestrzeni analizowanego okresu, niezwykle trudno jest stwierdzić kluczowy udział Egipcjanina we wzrostach wartości marketingowych klubu Liverpool FC, natomiast z całą stanowczością można stwierdzić, iż był ważną częścią składową całości procesu wzrostu wartości sportowej i marketingowej klubu z Anfield Road.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Perechuda, Igor - USOS203997
dc.contributor.authorpl
Łazarczyk, Karol - USOS287215
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Batorski, Jarema - USOS51933
dc.contributor.reviewerpl
Perechuda, Igor - USOS203997
dc.date.accessioned
2022-07-01T21:51:18Z
dc.date.submittedpl
2022-06-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce i w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-158419-287215
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/handle/item/294183
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
LIVERPOOL FC – SALAH – IMAGE – MARKETING VALUE
dc.subject.plpl
LIVERPOOL FC – SALAH – WIZERUNEK –WARTOŚĆ MARKETINGOWA
dc.titlepl
Wpływ wizerunku piłkarza na rozwój marketingowy klubu Liverpool Football Club na przykładzie Mohameda Salaha
dc.title.alternativepl
The influence of a footballer's image on the marketing development of Liverpool Football Club on the example of Mohamed Salah
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available
Collections