Toksyczność substancji o właściwościach estrogennych występujących w kosmetykach

master
dc.abstract.enMan is exposed to substances that disrupt the functioning of the endocrine system. They are referred to as endocrine disruptors, endocrine active compounds, hormonal modulators, endocrine disruptors or endocrine disruptors. They are of natural and anthropogenic origin. They occur practically everywhere: produced by industry, agriculture, accumulate in soil, water, air, appear in everyday tools, food products and cosmetics.Among the endocrine disruptors, xenoestrogens are distinguished. These are chemical compounds that interact with estrogen receptors and show estrogenic activity. These compounds interact in a specific way with naturally occurring estrogens. They can mimic, antagonize or interfere with their synthesis and metabolism.The main groups of xenoestrogens present in cosmetics are plant phytoestrogens, metals, parabens, phthalates and bisphenol A present in cosmetics packaging.Positive effect of phytoestrogens has been demonstrated for leveling and alleviating menopausal symptoms. However, research into their security of use continues.Xenostrogens enter the fetus and breast milk. Exposure of the fetus and newborns can cause birth defects, abnormal reproductive system development, lower birth weight, behavioral problems. In adults, it determines a decrease in fertility or infertility, a greater incidence of cancer: in women with breast, uterine, ovarian cancer, in men, testicular cancer and prostate cancer. In addition to direct effects on the endocrine system may cause disorders in the nervous system, immune system, cause obesity, disorders of the kidneys, liver and other organs.pl
dc.abstract.plCzłowiek narażony jest na działanie substancji, które zaburzają funkcjonowanie układu hormonalnego. Są one określane jako: dysruptory endokrynne, związki endokrynnie aktywne, modulatory hormonalne, związki hormonalnie czynne lub związki zakłócające działanie endokrynne. Są one pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego. Występują praktycznie wszędzie: wytwarzane przez przemysł, rolnictwo, kumulują się w glebie, wodzie, powietrzu, pojawiają się w narzędziach codziennego użytku, produktach spożywczych oraz kosmetykach.Wśród dysruptorów endokrynnych wyróżnia się ksenoestrogeny. Są to związki chemiczne, które oddziałują z receptorami estrogenowymi i wykazują aktywność estrogenową. Związki te oddziałują w konkretny sposób na naturalnie występujące estrogeny. Mogą je naśladować, antagonizować lub zaburzać ich syntezę i metabolizm.Główne grupy ksenoestrogenów występujące w kosmetykach to roślinne fitoestrogeny, metale, parabeny, ftalany oraz obecny w opakowaniach kosmetyków bisfenol A.Wykazano pozytywny wpływ fitoestrogenów do niwelowania i łagodzenia objawów menopauzy. Jednak nadal trwają badania nad ich bezpieczeństwem użycia.Ksenoestrogeny przedostają się do płodu oraz do mleka matki karmiącej. Narażenie płodu i noworodków może powodować wady wrodzone, nieprawidłowy rozwój układu rozrodczego, niższą masę urodzeniową, problemy behawioralne. U dorosłych determinuje spadek płodności lub bezpłodność, większą zapadalność na nowotwory: u kobiet raka piersi, macicy, jajnika, u mężczyzn rak jądra i prostaty. Oprócz bezpośredniego wpływu na układ hormonalny mogą wywoływać zaburzenia w układzie nerwowym, odpornościowym, powodować otyłość, zaburzenia nerek, wątroby i innych narządów.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMoniczewski, Andrzej - 131021 pl
dc.contributor.authorWolan, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerWalczak, Mariapl
dc.contributor.reviewerMoniczewski, Andrzej - 131021 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:36:53Z
dc.date.available2020-07-27T21:36:53Z
dc.date.submitted2019-07-12pl
dc.fieldofstudykosmetologiapl
dc.identifier.apddiploma-129480-249738pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232928
dc.languagepolpl
dc.subject.enestrogen receptors, phytoestrogens, metalloestrogens, parabens, phthalates, bisphenol A, xenoestrogens, endocrine active compounds, estrogenie activitypl
dc.subject.plreceptory estrogenowe, fitoestrogeny, metaloestrogeny, parabeny, ftalany, bisfenol A, ksenoestrogeny, związki endokrynnie aktywne, aktywność estrogennapl
dc.titleToksyczność substancji o właściwościach estrogennych występujących w kosmetykachpl
dc.title.alternativeToxicity of substances with estrogenic properties found in cosmeticspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Man is exposed to substances that disrupt the functioning of the endocrine system. They are referred to as endocrine disruptors, endocrine active compounds, hormonal modulators, endocrine disruptors or endocrine disruptors. They are of natural and anthropogenic origin. They occur practically everywhere: produced by industry, agriculture, accumulate in soil, water, air, appear in everyday tools, food products and cosmetics.Among the endocrine disruptors, xenoestrogens are distinguished. These are chemical compounds that interact with estrogen receptors and show estrogenic activity. These compounds interact in a specific way with naturally occurring estrogens. They can mimic, antagonize or interfere with their synthesis and metabolism.The main groups of xenoestrogens present in cosmetics are plant phytoestrogens, metals, parabens, phthalates and bisphenol A present in cosmetics packaging.Positive effect of phytoestrogens has been demonstrated for leveling and alleviating menopausal symptoms. However, research into their security of use continues.Xenostrogens enter the fetus and breast milk. Exposure of the fetus and newborns can cause birth defects, abnormal reproductive system development, lower birth weight, behavioral problems. In adults, it determines a decrease in fertility or infertility, a greater incidence of cancer: in women with breast, uterine, ovarian cancer, in men, testicular cancer and prostate cancer. In addition to direct effects on the endocrine system may cause disorders in the nervous system, immune system, cause obesity, disorders of the kidneys, liver and other organs.
dc.abstract.plpl
Człowiek narażony jest na działanie substancji, które zaburzają funkcjonowanie układu hormonalnego. Są one określane jako: dysruptory endokrynne, związki endokrynnie aktywne, modulatory hormonalne, związki hormonalnie czynne lub związki zakłócające działanie endokrynne. Są one pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego. Występują praktycznie wszędzie: wytwarzane przez przemysł, rolnictwo, kumulują się w glebie, wodzie, powietrzu, pojawiają się w narzędziach codziennego użytku, produktach spożywczych oraz kosmetykach.Wśród dysruptorów endokrynnych wyróżnia się ksenoestrogeny. Są to związki chemiczne, które oddziałują z receptorami estrogenowymi i wykazują aktywność estrogenową. Związki te oddziałują w konkretny sposób na naturalnie występujące estrogeny. Mogą je naśladować, antagonizować lub zaburzać ich syntezę i metabolizm.Główne grupy ksenoestrogenów występujące w kosmetykach to roślinne fitoestrogeny, metale, parabeny, ftalany oraz obecny w opakowaniach kosmetyków bisfenol A.Wykazano pozytywny wpływ fitoestrogenów do niwelowania i łagodzenia objawów menopauzy. Jednak nadal trwają badania nad ich bezpieczeństwem użycia.Ksenoestrogeny przedostają się do płodu oraz do mleka matki karmiącej. Narażenie płodu i noworodków może powodować wady wrodzone, nieprawidłowy rozwój układu rozrodczego, niższą masę urodzeniową, problemy behawioralne. U dorosłych determinuje spadek płodności lub bezpłodność, większą zapadalność na nowotwory: u kobiet raka piersi, macicy, jajnika, u mężczyzn rak jądra i prostaty. Oprócz bezpośredniego wpływu na układ hormonalny mogą wywoływać zaburzenia w układzie nerwowym, odpornościowym, powodować otyłość, zaburzenia nerek, wątroby i innych narządów.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Moniczewski, Andrzej - 131021
dc.contributor.authorpl
Wolan, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Walczak, Maria
dc.contributor.reviewerpl
Moniczewski, Andrzej - 131021
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:36:53Z
dc.date.available
2020-07-27T21:36:53Z
dc.date.submittedpl
2019-07-12
dc.fieldofstudypl
kosmetologia
dc.identifier.apdpl
diploma-129480-249738
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232928
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
estrogen receptors, phytoestrogens, metalloestrogens, parabens, phthalates, bisphenol A, xenoestrogens, endocrine active compounds, estrogenie activity
dc.subject.plpl
receptory estrogenowe, fitoestrogeny, metaloestrogeny, parabeny, ftalany, bisfenol A, ksenoestrogeny, związki endokrynnie aktywne, aktywność estrogenna
dc.titlepl
Toksyczność substancji o właściwościach estrogennych występujących w kosmetykach
dc.title.alternativepl
Toxicity of substances with estrogenic properties found in cosmetics
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
139
Views per month
Views per city
Warsaw
23
Poznan
13
Stary Sacz
13
Ruda Śląska
11
Katowice
5
Wroclaw
5
Bydgoszcz
4
Gdansk
4
Lodz
4
Rzeszów
4

No access

No Thumbnail Available