Osoby z niepełnosprawnościami jako adresaci działań instytucji pomocy społecznej na przykładzie Krakowa

licenciate
dc.abstract.enThis bachelor's thesis focuses on the issue of supporting people with disabilities in Krakow, particularly within the framework of the social assistance system. The research objective is to analyze the forms of support offered to these individuals by Krakow and assess the effectiveness of these actions and their impact on the quality of life of people with disabilities. The thesis consists of three chapters: two theoretical chapters on social policy and disability, and a research chapter presenting the results of studies conducted in Krakow. Various sources of knowledge were utilized, such as scientific literature, legal acts, and statistical research. The studies have shown that social assistance has a significant impact on the situation of people with disabilities, although there is a need for further improvement of this system. It is important to increase financial, non-monetary, and institutional forms of support and consider the specific needs of people with disabilities. However, implementing specific changes requires financial resources and legislative measures at the central level.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca licencjacka skupia się na problemie wspierania osób z niepełnosprawnością w Krakowie, zwłaszcza w ramach systemu pomocy społecznej. Celem badawczym jest analiza form wsparcia oferowanych tym osobom przez Kraków oraz ocena skuteczności tych działań i ich wpływu na jakość życia osób niepełnosprawnych. Praca składa się z trzech rozdziałów: dwa teoretyczne, dotyczące polityki społecznej i niepełnosprawności, oraz rozdział badawczy, który prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w Krakowie. Wykorzystano różnorodne źródła wiedzy, takie jak literatura naukowa, akty prawne oraz badania statystyczne. Badania wykazały, że pomoc społeczna ma istotny wpływ na sytuację osób z niepełnosprawnością, choć istnieją potrzeby dalszego doskonalenia tego systemu. Istotne jest zwiększenie form wsparcia finansowego, niematerialnego i instytucjonalnego oraz uwzględnienie specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych. Wprowadzenie konkretnych zmian wymaga jednak środków finansowych i legislacyjnych na poziomie centralnym.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPeter-Bombik, Katarzyna - 131339 pl
dc.contributor.authorFraś, Sandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPeter-Bombik, Katarzyna - 131339 pl
dc.contributor.reviewerUlatowska, Roksanapl
dc.date.accessioned2023-06-29T21:32:07Z
dc.date.available2023-06-29T21:32:07Z
dc.date.submitted2023-06-29pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-165733-294417pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313186
dc.languagepolpl
dc.subject.enCRACOW – DISABILITY – SOCIAL ASSISTANCE – SOCIAL POLICY – SUPPORTpl
dc.subject.plKRAKÓW – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – POMOC SPOŁECZNA – POLITYKA SPOŁECZNA – WSPARCIEpl
dc.titleOsoby z niepełnosprawnościami jako adresaci działań instytucji pomocy społecznej na przykładzie Krakowapl
dc.title.alternativePeople with disabilities as addressees of the activities of social welfare institutions on the example of Krakowpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This bachelor's thesis focuses on the issue of supporting people with disabilities in Krakow, particularly within the framework of the social assistance system. The research objective is to analyze the forms of support offered to these individuals by Krakow and assess the effectiveness of these actions and their impact on the quality of life of people with disabilities. The thesis consists of three chapters: two theoretical chapters on social policy and disability, and a research chapter presenting the results of studies conducted in Krakow. Various sources of knowledge were utilized, such as scientific literature, legal acts, and statistical research. The studies have shown that social assistance has a significant impact on the situation of people with disabilities, although there is a need for further improvement of this system. It is important to increase financial, non-monetary, and institutional forms of support and consider the specific needs of people with disabilities. However, implementing specific changes requires financial resources and legislative measures at the central level.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca licencjacka skupia się na problemie wspierania osób z niepełnosprawnością w Krakowie, zwłaszcza w ramach systemu pomocy społecznej. Celem badawczym jest analiza form wsparcia oferowanych tym osobom przez Kraków oraz ocena skuteczności tych działań i ich wpływu na jakość życia osób niepełnosprawnych. Praca składa się z trzech rozdziałów: dwa teoretyczne, dotyczące polityki społecznej i niepełnosprawności, oraz rozdział badawczy, który prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w Krakowie. Wykorzystano różnorodne źródła wiedzy, takie jak literatura naukowa, akty prawne oraz badania statystyczne. Badania wykazały, że pomoc społeczna ma istotny wpływ na sytuację osób z niepełnosprawnością, choć istnieją potrzeby dalszego doskonalenia tego systemu. Istotne jest zwiększenie form wsparcia finansowego, niematerialnego i instytucjonalnego oraz uwzględnienie specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych. Wprowadzenie konkretnych zmian wymaga jednak środków finansowych i legislacyjnych na poziomie centralnym.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Peter-Bombik, Katarzyna - 131339
dc.contributor.authorpl
Fraś, Sandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Peter-Bombik, Katarzyna - 131339
dc.contributor.reviewerpl
Ulatowska, Roksana
dc.date.accessioned
2023-06-29T21:32:07Z
dc.date.available
2023-06-29T21:32:07Z
dc.date.submittedpl
2023-06-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-165733-294417
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313186
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CRACOW – DISABILITY – SOCIAL ASSISTANCE – SOCIAL POLICY – SUPPORT
dc.subject.plpl
KRAKÓW – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – POMOC SPOŁECZNA – POLITYKA SPOŁECZNA – WSPARCIE
dc.titlepl
Osoby z niepełnosprawnościami jako adresaci działań instytucji pomocy społecznej na przykładzie Krakowa
dc.title.alternativepl
People with disabilities as addressees of the activities of social welfare institutions on the example of Krakow
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Bialystok
2
Gdansk
1
Krakow
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available