Wybrane aspekty zarządzania finansami w ujęciu makro- i mikroekonomicznym

master
dc.abstract.enCompany finances are the key element considered in the company management process. The present thesis presents in detail the issues related to the structure of financial management in a company, including its micro- and macroeconomic area. The aim of the thesis is to demonstrate stages in financial management of a company. The author poses a thesis that examination of company’s reporting documents together with analysis of company’s environment are indispensable in correct management process and allow to obtain complete information on company’s financial situation.The first chapter explains the most important notions related to a company, management and finances. The following two chapters are dedicated to macro- and microeconomic aspects of financial management discussed separately. The last chapter contains analysis of touristic industry and the Hostel Service company based on financial reports for the years 2009-2011. The empirical chapter demonstrates in practice the process improving financial management in a company.pl
dc.abstract.plFinanse przedsiębiorstw są kluczowym elementem rozpatrywanym w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Niniejsza praca przedstawia szczegółowo zagadnienia związane ze strukturą kierowania finansami w firmie, uwzględniając jej obszar mikro- oraz makroekonomiczny. Celem niniejszej pracy jest ukazanie etapów zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Autor stawia tezę, iż połączenie analizy dokumentów sprawozdawczych firmy z analizą otoczenia przedsiębiorstwa jest niezbędne w poprawnie prowadzonym procesie zarządzania oraz pozwala na uzyskanie pełnych informacji o sytuacji finansowej firmy.Pierwszy rozdział wyjaśnia najważniejsze pojęcia związane z przedsiębiorstwem, zarządzaniem i finansami. Kolejne dwa rozdziały poświęcone są osobno aspektom makro- i mikroekonomicznym zarządzania finansami. Ostatni rozdział zawiera analizę branży turystycznej oraz przedsiębiorstwa Hostel Service na bazie sprawozdań finansowych za lata 2009-2011. Rozdział empiryczny ukazuje w praktyce proces ułatwiający zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.authorWiącek, Sabinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSurdykowska, Stanisława - 132168 pl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:47:19Z
dc.date.available2020-07-24T17:47:19Z
dc.date.submitted2013-07-04pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-76498-151977pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189147
dc.languagepolpl
dc.subject.enaccountancy - company - economy - finance - managementpl
dc.subject.plekonomia - finanse - przedsiębiorstwo - rachunkowość - zarządzaniepl
dc.titleWybrane aspekty zarządzania finansami w ujęciu makro- i mikroekonomicznympl
dc.title.alternativeSelected aspects of financial management from macro- and microeconomic point of viewpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Company finances are the key element considered in the company management process. The present thesis presents in detail the issues related to the structure of financial management in a company, including its micro- and macroeconomic area. The aim of the thesis is to demonstrate stages in financial management of a company. The author poses a thesis that examination of company’s reporting documents together with analysis of company’s environment are indispensable in correct management process and allow to obtain complete information on company’s financial situation.The first chapter explains the most important notions related to a company, management and finances. The following two chapters are dedicated to macro- and microeconomic aspects of financial management discussed separately. The last chapter contains analysis of touristic industry and the Hostel Service company based on financial reports for the years 2009-2011. The empirical chapter demonstrates in practice the process improving financial management in a company.
dc.abstract.plpl
Finanse przedsiębiorstw są kluczowym elementem rozpatrywanym w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Niniejsza praca przedstawia szczegółowo zagadnienia związane ze strukturą kierowania finansami w firmie, uwzględniając jej obszar mikro- oraz makroekonomiczny. Celem niniejszej pracy jest ukazanie etapów zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Autor stawia tezę, iż połączenie analizy dokumentów sprawozdawczych firmy z analizą otoczenia przedsiębiorstwa jest niezbędne w poprawnie prowadzonym procesie zarządzania oraz pozwala na uzyskanie pełnych informacji o sytuacji finansowej firmy.Pierwszy rozdział wyjaśnia najważniejsze pojęcia związane z przedsiębiorstwem, zarządzaniem i finansami. Kolejne dwa rozdziały poświęcone są osobno aspektom makro- i mikroekonomicznym zarządzania finansami. Ostatni rozdział zawiera analizę branży turystycznej oraz przedsiębiorstwa Hostel Service na bazie sprawozdań finansowych za lata 2009-2011. Rozdział empiryczny ukazuje w praktyce proces ułatwiający zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.authorpl
Wiącek, Sabina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Surdykowska, Stanisława - 132168
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:47:19Z
dc.date.available
2020-07-24T17:47:19Z
dc.date.submittedpl
2013-07-04
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-76498-151977
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189147
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
accountancy - company - economy - finance - management
dc.subject.plpl
ekonomia - finanse - przedsiębiorstwo - rachunkowość - zarządzanie
dc.titlepl
Wybrane aspekty zarządzania finansami w ujęciu makro- i mikroekonomicznym
dc.title.alternativepl
Selected aspects of financial management from macro- and microeconomic point of view
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Dublin
3
Warsaw
3
Gdansk
2
Jaroty
2
Lodz
2
Olsztyn
2
Wroclaw
2
Husiatyn
1
Jaslo
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available