Zawodowy kurator sądowy jako organ postępowania wykonawczego

master
dc.abstract.enThe thesis contains four chapters and presents institution of professional probation officer in current polish legal system. The first chapter includes basic terms and also historical development of this institution in Poland. Afterwards author presents axiological aspects and also three the main types of methodologies used in the work of probation officers. In addition this chapter contains position of professional probation officer in relation to the other entities in the proceedings enforcement of the sentence. The third chapter presents the normative regulations of the functioning and organization of probation work and also professional competence in the course of criminal proceedings for enforcement. The final chapter focuses on showing as discussed normative regulations are applied in reality.Presented at work the whole functioning of the institution of professional officers leads to the conclusion that the regulations attempts to establish a professional probation officer in the role of buckles entire enforcement proceedings, especially in the context of non-imprisonment penalties. None is still practical solutions, especially in terms of organization allowing for the efficient performance of duties and proper influence on the attitude and behavior of the convict.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska składa się z czterech rozdziałów i prezentuje instytucję zawodowego kuratora sądowego, w świetle polskiego systemu prawnego. W pierwszym rozdziale zostały przybliżone podstawowe pojęcia oraz historyczny rozwój kurateli sądowej w Polsce. W kolejnym rozdziale Autorka skupia się na przedstawieniu aksjologicznego wymiaru funkcjonowania kurateli oraz trzech głównych typów metodyk stosowanych w pracy kuratorów sądowych. Zostaje także przedstawiona pozycja kuratora zawodowego w stosunku do pozostałych podmiotów postępowania wykonawczego. W trzecim rozdziale znajduje się omówienie normatywnego aspektu funkcjonowania i organizacji kurateli, a także kompetencji przypisanych kuratorowi zawodowemu w toku postępowania karnego wykonawczego. Ostatni rozdział skupia się na ukazaniu jakie zastosowanie w rzeczywistości znajdują omówione regulacje normatywne.Przedstawiony w pracy całokształt funkcjonowania instytucji kuratora zawodowego pozwala stwierdzić, iż regulacje prawne dążą do ustanowienia kuratora zawodowego głównym organem postępowania wykonawczego, szczególnie w ramach wykonywania kar o charakterze wolnościowym. Brak jednak jest nadal praktycznych rozwiązań, zwłaszcza w zakresie organizacji pozwalających na sprawne wykonywanie obowiązków i skuteczne oddziaływanie wychowawcze na podopiecznego w pracy kuratorskiej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMigdał, Jerzy - 130577 pl
dc.contributor.authorMamcarczyk, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMigdał, Jerzy - 130577 pl
dc.contributor.reviewerRaglewska, Joanna - 197368 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:49:14Z
dc.date.available2020-07-26T13:49:14Z
dc.date.submitted2015-06-26pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-96812-128118pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204259
dc.languagepolpl
dc.subject.enprofessional probation officer, authority of the proceedings enforcement of the sentencepl
dc.subject.plzawodowy kurator sądowy, organ postępowania wykonawczegopl
dc.titleZawodowy kurator sądowy jako organ postępowania wykonawczegopl
dc.title.alternativeProfessional probation officer as authority of the proceedings enforcement of the sentencepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis contains four chapters and presents institution of professional probation officer in current polish legal system. The first chapter includes basic terms and also historical development of this institution in Poland. Afterwards author presents axiological aspects and also three the main types of methodologies used in the work of probation officers. In addition this chapter contains position of professional probation officer in relation to the other entities in the proceedings enforcement of the sentence. The third chapter presents the normative regulations of the functioning and organization of probation work and also professional competence in the course of criminal proceedings for enforcement. The final chapter focuses on showing as discussed normative regulations are applied in reality.Presented at work the whole functioning of the institution of professional officers leads to the conclusion that the regulations attempts to establish a professional probation officer in the role of buckles entire enforcement proceedings, especially in the context of non-imprisonment penalties. None is still practical solutions, especially in terms of organization allowing for the efficient performance of duties and proper influence on the attitude and behavior of the convict.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska składa się z czterech rozdziałów i prezentuje instytucję zawodowego kuratora sądowego, w świetle polskiego systemu prawnego. W pierwszym rozdziale zostały przybliżone podstawowe pojęcia oraz historyczny rozwój kurateli sądowej w Polsce. W kolejnym rozdziale Autorka skupia się na przedstawieniu aksjologicznego wymiaru funkcjonowania kurateli oraz trzech głównych typów metodyk stosowanych w pracy kuratorów sądowych. Zostaje także przedstawiona pozycja kuratora zawodowego w stosunku do pozostałych podmiotów postępowania wykonawczego. W trzecim rozdziale znajduje się omówienie normatywnego aspektu funkcjonowania i organizacji kurateli, a także kompetencji przypisanych kuratorowi zawodowemu w toku postępowania karnego wykonawczego. Ostatni rozdział skupia się na ukazaniu jakie zastosowanie w rzeczywistości znajdują omówione regulacje normatywne.Przedstawiony w pracy całokształt funkcjonowania instytucji kuratora zawodowego pozwala stwierdzić, iż regulacje prawne dążą do ustanowienia kuratora zawodowego głównym organem postępowania wykonawczego, szczególnie w ramach wykonywania kar o charakterze wolnościowym. Brak jednak jest nadal praktycznych rozwiązań, zwłaszcza w zakresie organizacji pozwalających na sprawne wykonywanie obowiązków i skuteczne oddziaływanie wychowawcze na podopiecznego w pracy kuratorskiej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Migdał, Jerzy - 130577
dc.contributor.authorpl
Mamcarczyk, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Migdał, Jerzy - 130577
dc.contributor.reviewerpl
Raglewska, Joanna - 197368
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:49:14Z
dc.date.available
2020-07-26T13:49:14Z
dc.date.submittedpl
2015-06-26
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-96812-128118
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204259
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
professional probation officer, authority of the proceedings enforcement of the sentence
dc.subject.plpl
zawodowy kurator sądowy, organ postępowania wykonawczego
dc.titlepl
Zawodowy kurator sądowy jako organ postępowania wykonawczego
dc.title.alternativepl
Professional probation officer as authority of the proceedings enforcement of the sentence
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Bühl
1

No access

No Thumbnail Available