Rola artysty w klasycznej muzyce hindustani jako twórcy i pośrednika doznania estetycznego w kontekście teorii rasa

licenciate
dc.abstract.enThe subject of present thesis is the function of an artist in the hindustani classical music. The dissertation involves also an analysis of rasa aesthetics theory and its impact on musician’s creative process.The thesis was divided into four parts. First part refers to the philosophical side of the sound in indian culture based on ancients writings, both religious and musical. It also refers to the practice of music as a meditation and its contemporary form as the Nada Yoga. The next chapter is devoted to rasa aesthetics theory in indian music. There is a description of its basic rules and its function in musical elements as sounds and intervals. In this part there is also an analysis of rasa theory in musical side of kudiyattam and kathakali theatre. The third chapter includes the definition of indian raga, its elementary rules and constraints that influences the final shape and mood of the musical composition. An emphasis has been put on the function of musician and conditions that he has to come up to to achieve and mediate the accurate mood of the particular raga. In the next and final chapter there is decribed an individual impact of musician on the final shape of raga and the conditions that more or less creates an emotional charge of a musical composition. The aim of present thesis was to draw attention to the function of a musician in the process of creation and performing an indian raga. An emphasis has been put not only on the technical side of preparation of performer, but also on the influence of an individual life experience and an approach to music.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest rola jaką odgrywa artysta w klasycznej muzyce indyjskiej hindustani. Praca obejmuje również analizę indyjskiej teorii estetycznej rasa w muzyce oraz jej wpływ na proces twórczy muzyka. W pracy wyróżnione zostały cztery rozdziały. Pierwszy odnosi się do filozoficznego aspektu dźwięku w kulturze indyjskiej w oparciu o starożytne teksty, zarówno religijne jak i muzyczne. Porusza także temat praktyki muzyki jako medytacji i jej współczesne zastosowanie w postaci Nada Jogi. Rozdział kolejny poświęcony jest teorii estetycznej rasa w muzyce indyjskiej. Opisane są jej podstawowe założenia oraz to jak przedstawia się ona w odniesieniu do zagadnień muzycznych, takich jak dźwięki i interwały. W części tej znajduje się również analiza teorii rasa w muzycznych elementach indyjskiego teatru kudijattam oraz kathakali. Trzeci rozdział zawiera w sobie definicję ragi, jej podstawowe zasady i ograniczenia, które wpływają na ostateczny kształt i nastrój utworu muzycznego. Szczególna uwaga zwrócona jest na rolę muzyka i warunki, które musi spełnić, aby w pełni oddać charakter wykonywanej ragi. W kolejnym i końcowym rozdziale opisany jest indywidualny wpływ muzyka na ostateczny kształt ragi oraz czynniki, które w mniejszym lub większym stopniu decydują o nacechowaniu emocjonalnym utworu muzycznego. Celem pracy było zwrócenie szczególnej uwagi na funkcję muzyka w procesie tworzenia i wykonywania indyjskiej ragi. Podkreślony w niej został nie tylko techniczny aspekt przygotowań wykonawcy, ale również decydujący wpływ indywidualnego doświadczenia życiowego i podejścia do muzyki.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMilewska, Iwona - 130622 pl
dc.contributor.authorBąk, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerMilewska, Iwona - 130622 pl
dc.contributor.reviewerMarlewicz, Halina - 130347 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:29:28Z
dc.date.available2020-07-27T01:29:28Z
dc.date.submitted2017-07-07pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - indianistykapl
dc.identifier.apddiploma-108803-164150pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214915
dc.languagepolpl
dc.subject.enhindustani music, raa theory, raga, tala, svara, shruti, ryazpl
dc.subject.plmuzyka hindustani, teoria rasa, raga, tala, swara, śruti, riazpl
dc.titleRola artysty w klasycznej muzyce hindustani jako twórcy i pośrednika doznania estetycznego w kontekście teorii rasapl
dc.title.alternativeThe function of an artist in hindustani classical music as a creator and a mediator of an aesthetic experience in the context of the rasa theorypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of present thesis is the function of an artist in the hindustani classical music. The dissertation involves also an analysis of rasa aesthetics theory and its impact on musician’s creative process.The thesis was divided into four parts. First part refers to the philosophical side of the sound in indian culture based on ancients writings, both religious and musical. It also refers to the practice of music as a meditation and its contemporary form as the Nada Yoga. The next chapter is devoted to rasa aesthetics theory in indian music. There is a description of its basic rules and its function in musical elements as sounds and intervals. In this part there is also an analysis of rasa theory in musical side of kudiyattam and kathakali theatre. The third chapter includes the definition of indian raga, its elementary rules and constraints that influences the final shape and mood of the musical composition. An emphasis has been put on the function of musician and conditions that he has to come up to to achieve and mediate the accurate mood of the particular raga. In the next and final chapter there is decribed an individual impact of musician on the final shape of raga and the conditions that more or less creates an emotional charge of a musical composition. The aim of present thesis was to draw attention to the function of a musician in the process of creation and performing an indian raga. An emphasis has been put not only on the technical side of preparation of performer, but also on the influence of an individual life experience and an approach to music.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest rola jaką odgrywa artysta w klasycznej muzyce indyjskiej hindustani. Praca obejmuje również analizę indyjskiej teorii estetycznej rasa w muzyce oraz jej wpływ na proces twórczy muzyka. W pracy wyróżnione zostały cztery rozdziały. Pierwszy odnosi się do filozoficznego aspektu dźwięku w kulturze indyjskiej w oparciu o starożytne teksty, zarówno religijne jak i muzyczne. Porusza także temat praktyki muzyki jako medytacji i jej współczesne zastosowanie w postaci Nada Jogi. Rozdział kolejny poświęcony jest teorii estetycznej rasa w muzyce indyjskiej. Opisane są jej podstawowe założenia oraz to jak przedstawia się ona w odniesieniu do zagadnień muzycznych, takich jak dźwięki i interwały. W części tej znajduje się również analiza teorii rasa w muzycznych elementach indyjskiego teatru kudijattam oraz kathakali. Trzeci rozdział zawiera w sobie definicję ragi, jej podstawowe zasady i ograniczenia, które wpływają na ostateczny kształt i nastrój utworu muzycznego. Szczególna uwaga zwrócona jest na rolę muzyka i warunki, które musi spełnić, aby w pełni oddać charakter wykonywanej ragi. W kolejnym i końcowym rozdziale opisany jest indywidualny wpływ muzyka na ostateczny kształt ragi oraz czynniki, które w mniejszym lub większym stopniu decydują o nacechowaniu emocjonalnym utworu muzycznego. Celem pracy było zwrócenie szczególnej uwagi na funkcję muzyka w procesie tworzenia i wykonywania indyjskiej ragi. Podkreślony w niej został nie tylko techniczny aspekt przygotowań wykonawcy, ale również decydujący wpływ indywidualnego doświadczenia życiowego i podejścia do muzyki.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Milewska, Iwona - 130622
dc.contributor.authorpl
Bąk, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Milewska, Iwona - 130622
dc.contributor.reviewerpl
Marlewicz, Halina - 130347
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:29:28Z
dc.date.available
2020-07-27T01:29:28Z
dc.date.submittedpl
2017-07-07
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - indianistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-108803-164150
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214915
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
hindustani music, raa theory, raga, tala, svara, shruti, ryaz
dc.subject.plpl
muzyka hindustani, teoria rasa, raga, tala, swara, śruti, riaz
dc.titlepl
Rola artysty w klasycznej muzyce hindustani jako twórcy i pośrednika doznania estetycznego w kontekście teorii rasa
dc.title.alternativepl
The function of an artist in hindustani classical music as a creator and a mediator of an aesthetic experience in the context of the rasa theory
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Dublin
1
Poznan
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available