Dziecko z zespołem Aspergera w relacjach szkolnych i rówieśniczych

licenciate
dc.abstract.enThis work is focused on the issue of how the children with Asperger's syndrome function in the school and peer situations. In order to identify the phenomenon, a review of the literature related to the analyzed topic and a report from the research about the situation of the children with Asperger’s syndrome in Poland were presented. Next, there were described the results of own research carried out using the individual case method including the questionnaire of the interview based on the diagnostic tools of M. Ignaczak and B. Markowska. The research results indicated that the majority of children affected by Asperger's syndrome is doing well or on average in the sphere of school education, but have specific difficulties in social functioning. Therefore, a detailed diagnosis of their individual needs and possibilities should be made, appropriate treatment adapted and the society should be educated about the presented disorder and methods of support for those affected by it.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca skoncentrowana jest wokół problematyki funkcjonowania dziecka z zespołem Aspergera w sytuacjach szkolnych i rówieśniczych. W celu rozpoznania zjawiska zaprezentowano przegląd literatury związanej z analizowanym tematem oraz raport z badań na temat sytuacji dziecka z zespołem Aspergera w Polsce. Następnie opisano wyniki badań własnych przeprowadzonych metodą indywidualnych przypadków z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu na podstawie narzędzi diagnostycznych M. Ignaczaka i B. Markowskiej. Wyniki badań wskazały, że większość dzieci dotkniętych zespołem Aspergera radzi sobie dobrze lub przeciętnie w zakresie nauki szkolnej, ale ma specyficzne trudności w funkcjonowaniu społecznym. W związku z tym należy dokonywać szczegółowej diagnozy ich indywidualnych potrzeb i możliwości, prowadzić odpowiednio dostosowaną terapię oraz edukować społeczeństwo na temat przedstawionego zaburzenia i metod wspierania osób nim dotkniętych.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOpozda-Suder, Sylwiapl
dc.contributor.authorWalczewska, Olgapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerOpozda-Suder, Sylwiapl
dc.contributor.reviewerMichel, Małgorzata - 130539 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T22:34:13Z
dc.date.available2020-07-26T22:34:13Z
dc.date.submitted2018-10-24pl
dc.fieldofstudyresocjalizacjapl
dc.identifier.apddiploma-105858-180431pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212195
dc.languagepolpl
dc.subject.enautism spectrum, Asperger’s syndrome, pervasive developmental disorder, school functioning, peer functioningpl
dc.subject.plspektrum autyzmu, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju, funkcjonowanie szkolne, funkcjonowanie rówieśniczepl
dc.titleDziecko z zespołem Aspergera w relacjach szkolnych i rówieśniczychpl
dc.title.alternativeA child with Asperger's syndrome in school and peer relationspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is focused on the issue of how the children with Asperger's syndrome function in the school and peer situations. In order to identify the phenomenon, a review of the literature related to the analyzed topic and a report from the research about the situation of the children with Asperger’s syndrome in Poland were presented. Next, there were described the results of own research carried out using the individual case method including the questionnaire of the interview based on the diagnostic tools of M. Ignaczak and B. Markowska. The research results indicated that the majority of children affected by Asperger's syndrome is doing well or on average in the sphere of school education, but have specific difficulties in social functioning. Therefore, a detailed diagnosis of their individual needs and possibilities should be made, appropriate treatment adapted and the society should be educated about the presented disorder and methods of support for those affected by it.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca skoncentrowana jest wokół problematyki funkcjonowania dziecka z zespołem Aspergera w sytuacjach szkolnych i rówieśniczych. W celu rozpoznania zjawiska zaprezentowano przegląd literatury związanej z analizowanym tematem oraz raport z badań na temat sytuacji dziecka z zespołem Aspergera w Polsce. Następnie opisano wyniki badań własnych przeprowadzonych metodą indywidualnych przypadków z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu na podstawie narzędzi diagnostycznych M. Ignaczaka i B. Markowskiej. Wyniki badań wskazały, że większość dzieci dotkniętych zespołem Aspergera radzi sobie dobrze lub przeciętnie w zakresie nauki szkolnej, ale ma specyficzne trudności w funkcjonowaniu społecznym. W związku z tym należy dokonywać szczegółowej diagnozy ich indywidualnych potrzeb i możliwości, prowadzić odpowiednio dostosowaną terapię oraz edukować społeczeństwo na temat przedstawionego zaburzenia i metod wspierania osób nim dotkniętych.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Opozda-Suder, Sylwia
dc.contributor.authorpl
Walczewska, Olga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Opozda-Suder, Sylwia
dc.contributor.reviewerpl
Michel, Małgorzata - 130539
dc.date.accessioned
2020-07-26T22:34:13Z
dc.date.available
2020-07-26T22:34:13Z
dc.date.submittedpl
2018-10-24
dc.fieldofstudypl
resocjalizacja
dc.identifier.apdpl
diploma-105858-180431
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212195
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
autism spectrum, Asperger’s syndrome, pervasive developmental disorder, school functioning, peer functioning
dc.subject.plpl
spektrum autyzmu, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju, funkcjonowanie szkolne, funkcjonowanie rówieśnicze
dc.titlepl
Dziecko z zespołem Aspergera w relacjach szkolnych i rówieśniczych
dc.title.alternativepl
A child with Asperger's syndrome in school and peer relations
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
376
Views per month
Views per city
Warsaw
84
Wroclaw
14
Gdansk
10
Krakow
10
Bydgoszcz
8
Katowice
6
Lublin
6
Poznan
6
Witoszow Dolny
6
Częstochowa
5

No access

No Thumbnail Available