Akceptacja choroby psychicznej – studium przypadku

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Paranoid schizophrenia is a group of psychological dysfunctions that is characterised by its symptoms: delusions and hallucinations. This illness is a chronic condition with alternating periods of remission and intensification. The basis of treatment is pharmacological therapy, which, combined with psychotherapy, aims to increase the period of remission.The patient's complete acceptance of their circumstances caused by the condition is influenced by many factors, including the attitude of the patient and other people that influence the treatment, be it directly or indirectly. The aim of the paper: The paper's aim was to determine the level of acceptance of a patient with recognized paranoid schizophrenia.Sources and methods: The paper is based on individual case study. A male hospitalised in general psychiatric ward was the subject. An interview was carried out aiming to obtain accurate information about social and demographic factors, current health, the history of the condition, and factors influencing the acceptance of the illness. Means such as a questionnaire based on the AIS scale, an interview questionnaire, and the analysis of medical documentation, were used for research purposes.Results: The patient was rated at 24 out of 40 on the AIS scale, which constitutes a moderate acceptance level.Conclusion: The research conducted has confirmed that a chronic disease may be seen as an impedance, and a diagnosis of paranoid schizophrenia in a patient, undoubtedly a chronic disease, can influence the level of acceptance, as shown by the analysis of subject literature. The cause and trigger of the first symptoms, and in consequence, the initial hospitalisation and diagnosis, was the death of the subject's father. The patient accepts the illness at a moderate level. Occurrences that helped accept the condition included the support of his sister, understanding of the medical personnel, and successful pharmacological therapy. Other factors influencing this were music, religion and books.pl
dc.abstract.plWstęp: Schizofrenia paranoidalna jest grupą zaburzeń psychicznych, która cechuje się występowaniem typowych dla niej objawów – urojeń i omamów. Choroba ma charakter przewlekły, a okresy zaostrzeń przeplatają się z okresami remisji. Podstawą leczenia jest farmakoterapia, która w połączeniu z psychoterapią ma na celu wydłużenie czasu remisji.Akceptacją choroby można nazwać całkowite pogodzenie się pacjenta ze zmianamiw jego życiu, spowodowanymi przez jednostkę chorobową. Na jej poziom wpływa wiele czynników, zarówno wynikających z nastawienia pacjenta jak i innych osób, które pośrednio lub bezpośrednio uczestniczą w jego leczeniu.Cel pracy: Celem pracy było określenie stopnia akceptacji choroby pacjentaz rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej.Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę indywidualnego przypadku. Badaniem objęto mężczyznę hospitalizowanego na oddziale psychiatrii ogólnej. Przeprowadzony został wywiad, którego celem było uzyskanie dokładnych informacji dotyczących danych socjodemograficznych, aktualnego stanu zdrowia, historii chorobyoraz czynników wpływających na akceptację choroby. W badaniu wykorzystano narzędzia badawcze takie jak: kwestionariusz wywiadu, kwestionariusz skali AIS, dodatkowo analizie poddano dokumentację medyczną pacjenta.Wyniki: Pacjent w skali AIS uzyskał 24 punkty na 40 możliwych, co świadczyo średnim stopniu akceptacji choroby.Wnioski: Przeprowadzone badanie potwierdziło, o czym donosi analiza piśmiennictwa, że choroba przewlekła może być postrzegana jako przeszkoda, a rozpoznanie schizofrenii paranoidalnej – niewątpliwie choroby o przewlekłym charakterze – może wpłynąć na stopień jej akceptacji. Powodem pojawienia się pierwszych objawów, a w konsekwencji pierwszej hospitalizacji i postawienia diagnozy, była śmierć ojca osoby badanej. Pacjent w średnim stopniu akceptuje chorobę. Działaniami ze strony otoczenia pomagającymi zaakceptować chorobę były wsparcie otrzymywane od siostry, zrozumienie ze strony personelu medycznego oraz skuteczna farmakoterapia. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na poziom akceptacji była muzyka, religia oraz książki.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorWojtas, Katarzyna - 133813 pl
dc.contributor.authorSzewczyk, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerCzyżowicz, Katarzyna - 129130 pl
dc.contributor.reviewerWojtas, Katarzyna - 133813 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T20:34:14Z
dc.date.available2020-07-26T20:34:14Z
dc.date.submitted2016-07-08pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-103864-177473pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210336
dc.languagepolpl
dc.subject.enparanoid schizophrenia, acceptance, illnesspl
dc.subject.plschizofrenia paranoidalna, akceptacja, chorobapl
dc.titleAkceptacja choroby psychicznej – studium przypadkupl
dc.title.alternativeAcceptance of mental illness - case studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Paranoid schizophrenia is a group of psychological dysfunctions that is characterised by its symptoms: delusions and hallucinations. This illness is a chronic condition with alternating periods of remission and intensification. The basis of treatment is pharmacological therapy, which, combined with psychotherapy, aims to increase the period of remission.The patient's complete acceptance of their circumstances caused by the condition is influenced by many factors, including the attitude of the patient and other people that influence the treatment, be it directly or indirectly. The aim of the paper: The paper's aim was to determine the level of acceptance of a patient with recognized paranoid schizophrenia.Sources and methods: The paper is based on individual case study. A male hospitalised in general psychiatric ward was the subject. An interview was carried out aiming to obtain accurate information about social and demographic factors, current health, the history of the condition, and factors influencing the acceptance of the illness. Means such as a questionnaire based on the AIS scale, an interview questionnaire, and the analysis of medical documentation, were used for research purposes.Results: The patient was rated at 24 out of 40 on the AIS scale, which constitutes a moderate acceptance level.Conclusion: The research conducted has confirmed that a chronic disease may be seen as an impedance, and a diagnosis of paranoid schizophrenia in a patient, undoubtedly a chronic disease, can influence the level of acceptance, as shown by the analysis of subject literature. The cause and trigger of the first symptoms, and in consequence, the initial hospitalisation and diagnosis, was the death of the subject's father. The patient accepts the illness at a moderate level. Occurrences that helped accept the condition included the support of his sister, understanding of the medical personnel, and successful pharmacological therapy. Other factors influencing this were music, religion and books.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Schizofrenia paranoidalna jest grupą zaburzeń psychicznych, która cechuje się występowaniem typowych dla niej objawów – urojeń i omamów. Choroba ma charakter przewlekły, a okresy zaostrzeń przeplatają się z okresami remisji. Podstawą leczenia jest farmakoterapia, która w połączeniu z psychoterapią ma na celu wydłużenie czasu remisji.Akceptacją choroby można nazwać całkowite pogodzenie się pacjenta ze zmianamiw jego życiu, spowodowanymi przez jednostkę chorobową. Na jej poziom wpływa wiele czynników, zarówno wynikających z nastawienia pacjenta jak i innych osób, które pośrednio lub bezpośrednio uczestniczą w jego leczeniu.Cel pracy: Celem pracy było określenie stopnia akceptacji choroby pacjentaz rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej.Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę indywidualnego przypadku. Badaniem objęto mężczyznę hospitalizowanego na oddziale psychiatrii ogólnej. Przeprowadzony został wywiad, którego celem było uzyskanie dokładnych informacji dotyczących danych socjodemograficznych, aktualnego stanu zdrowia, historii chorobyoraz czynników wpływających na akceptację choroby. W badaniu wykorzystano narzędzia badawcze takie jak: kwestionariusz wywiadu, kwestionariusz skali AIS, dodatkowo analizie poddano dokumentację medyczną pacjenta.Wyniki: Pacjent w skali AIS uzyskał 24 punkty na 40 możliwych, co świadczyo średnim stopniu akceptacji choroby.Wnioski: Przeprowadzone badanie potwierdziło, o czym donosi analiza piśmiennictwa, że choroba przewlekła może być postrzegana jako przeszkoda, a rozpoznanie schizofrenii paranoidalnej – niewątpliwie choroby o przewlekłym charakterze – może wpłynąć na stopień jej akceptacji. Powodem pojawienia się pierwszych objawów, a w konsekwencji pierwszej hospitalizacji i postawienia diagnozy, była śmierć ojca osoby badanej. Pacjent w średnim stopniu akceptuje chorobę. Działaniami ze strony otoczenia pomagającymi zaakceptować chorobę były wsparcie otrzymywane od siostry, zrozumienie ze strony personelu medycznego oraz skuteczna farmakoterapia. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na poziom akceptacji była muzyka, religia oraz książki.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Wojtas, Katarzyna - 133813
dc.contributor.authorpl
Szewczyk, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Czyżowicz, Katarzyna - 129130
dc.contributor.reviewerpl
Wojtas, Katarzyna - 133813
dc.date.accessioned
2020-07-26T20:34:14Z
dc.date.available
2020-07-26T20:34:14Z
dc.date.submittedpl
2016-07-08
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-103864-177473
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210336
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
paranoid schizophrenia, acceptance, illness
dc.subject.plpl
schizofrenia paranoidalna, akceptacja, choroba
dc.titlepl
Akceptacja choroby psychicznej – studium przypadku
dc.title.alternativepl
Acceptance of mental illness - case study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
138
Views per month
Views per city
Starogard Gdański
22
Warsaw
11
Wroclaw
10
Jarocin
6
Krakow
6
Gdansk
5
Katowice
5
Rybnik
5
Sanok
3
Chrzanow
2

No access

No Thumbnail Available