Czy można kontrolować Afganistan? Wojskowo-polityczne uwarunkowania interwencji ZSRR i USA w Afganistanie

licenciate
dc.abstract.enThe following work focuses on the interventions of the Soviet Union and The United States of America in Afghanistan. It analyses the military and political aspects, and its goal is determining the reasons behind the defeats of both superpowers. It depicts army actions and political decisions, as well as the key changes that occurred. The work concentrates on examples which illustrate the general situation and enable a multidimensional view of events. The introduction briefly summarises the history of Afghanistan before the wars. The first chapter is dedicated to the Soviet intervention. It presents the strategy and tactics of the fighting sides, and the political motivations of Moscow, and the geopolitical situation in the region. The second chapter features the description of the beginning of the US intervention and the efforts of president Bush’s administration to achieve a military victory and conduct a political and social transformation of Afghanistan. The third chapter focuses on the changes which take place after Obama’s election victory and the peace negotiations during Trump’s term, as well as the final evacuation and the Taliban triumph under Biden’s presidency. The section dedicated to the US intervention also describes the approach of both sides to the military actions and shows the influence of US internal policy on events below the Hindu Kush. The ending recapitulates the reasons behind the defeats of Moscow and Washington and tries to provide an answer for the title question – „Can Afghanistan be Controlled?” and what conditions would have to be met for that to happen.pl
dc.abstract.plPoniższa praca skupia się na interwencjach Związku Sowieckiego i Stanów Zjednoczonych w Afganistanie. Analizuje aspekty polityczne i militarne, a celem jest ustalenie przyczyn porażki dwóch supermocarstw. Opisywany jest charakter działań armii i decyzji polityków oraz kluczowe zmiany jakie zachodziły w trakcie tych konfliktów. Praca koncentruje się na tych przykładach, które obrazują ogólną sytuację i pozwalają wielopłaszczyznowo spojrzeć na wydarzenia. Wstęp krótko przybliża historię Afganistanu przed wojnami. Rozdział pierwszy poświęcony jest interwencji radzieckiej. Przedstawia strategię i taktykę obu walczących stron oraz polityczne motywacje Moskwy i geopolityczną sytuację w regionie. Rozdział drugi zawiera opis początku interwencji USA, i wysiłkom administracji prezydenta Busha by odnieść zwycięstwo wojskowe i dokonać społeczno-politycznej przemiany Afganistanu. Trzeci rozdział skupia się na zmianach jakie mają miejsce po zwycięstwie w wyborach przez Obamę i negocjacjach pokojowych podczas kadencji Donalda Trumpa oraz ostatecznej ewakuacji i zwycięstwie Talibów w czasie prezydentury Joe Bidena. W części poświęconej interwencji Stanów Zjednoczonych również zaprezentowane zostaje podejście do działań militarnych obu stron jest i wykazane są wpływy polityki wewnętrznej USA na wydarzenia w pod Hidukuszem. Zakończenie podsumowuje przyczyny porażek Moskwy i Waszyngtonu i stara się odpowiedzieć na tytułowe pytanie – „Czy można kontrolować Afganistan?” i jakie warunki musiałby zostać spełnione by to się stało.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorFatalski, Marcin - 160624 pl
dc.contributor.authorKuczak, Andrzejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerFatalski, Marcin - 160624 pl
dc.contributor.reviewerWordliczek, Łukasz - 132736 pl
dc.date.accessioned2022-07-12T22:13:30Z
dc.date.available2022-07-12T22:13:30Z
dc.date.submitted2022-07-12pl
dc.fieldofstudyamerykanistykapl
dc.identifier.apddiploma-159766-275824pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296498
dc.languagepolpl
dc.subject.enAfghanistan, USA, USSR, foreign policy, military interventions, war on terror, Nation Building, Taliban, Al Qaedapl
dc.subject.plAfganistan, USA, ZSRR, polityka zagraniczna, interwencje zbrojne, wojna z terroryzmem, Nation Building, talibowie, Al-Kaidapl
dc.titleCzy można kontrolować Afganistan? Wojskowo-polityczne uwarunkowania interwencji ZSRR i USA w Afganistaniepl
dc.title.alternativeCan Afghanistan be Controlled? The Military and Political Conditions of the Soviet and American Interventions in Afghanistanpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following work focuses on the interventions of the Soviet Union and The United States of America in Afghanistan. It analyses the military and political aspects, and its goal is determining the reasons behind the defeats of both superpowers. It depicts army actions and political decisions, as well as the key changes that occurred. The work concentrates on examples which illustrate the general situation and enable a multidimensional view of events. The introduction briefly summarises the history of Afghanistan before the wars. The first chapter is dedicated to the Soviet intervention. It presents the strategy and tactics of the fighting sides, and the political motivations of Moscow, and the geopolitical situation in the region. The second chapter features the description of the beginning of the US intervention and the efforts of president Bush’s administration to achieve a military victory and conduct a political and social transformation of Afghanistan. The third chapter focuses on the changes which take place after Obama’s election victory and the peace negotiations during Trump’s term, as well as the final evacuation and the Taliban triumph under Biden’s presidency. The section dedicated to the US intervention also describes the approach of both sides to the military actions and shows the influence of US internal policy on events below the Hindu Kush. The ending recapitulates the reasons behind the defeats of Moscow and Washington and tries to provide an answer for the title question – „Can Afghanistan be Controlled?” and what conditions would have to be met for that to happen.
dc.abstract.plpl
Poniższa praca skupia się na interwencjach Związku Sowieckiego i Stanów Zjednoczonych w Afganistanie. Analizuje aspekty polityczne i militarne, a celem jest ustalenie przyczyn porażki dwóch supermocarstw. Opisywany jest charakter działań armii i decyzji polityków oraz kluczowe zmiany jakie zachodziły w trakcie tych konfliktów. Praca koncentruje się na tych przykładach, które obrazują ogólną sytuację i pozwalają wielopłaszczyznowo spojrzeć na wydarzenia. Wstęp krótko przybliża historię Afganistanu przed wojnami. Rozdział pierwszy poświęcony jest interwencji radzieckiej. Przedstawia strategię i taktykę obu walczących stron oraz polityczne motywacje Moskwy i geopolityczną sytuację w regionie. Rozdział drugi zawiera opis początku interwencji USA, i wysiłkom administracji prezydenta Busha by odnieść zwycięstwo wojskowe i dokonać społeczno-politycznej przemiany Afganistanu. Trzeci rozdział skupia się na zmianach jakie mają miejsce po zwycięstwie w wyborach przez Obamę i negocjacjach pokojowych podczas kadencji Donalda Trumpa oraz ostatecznej ewakuacji i zwycięstwie Talibów w czasie prezydentury Joe Bidena. W części poświęconej interwencji Stanów Zjednoczonych również zaprezentowane zostaje podejście do działań militarnych obu stron jest i wykazane są wpływy polityki wewnętrznej USA na wydarzenia w pod Hidukuszem. Zakończenie podsumowuje przyczyny porażek Moskwy i Waszyngtonu i stara się odpowiedzieć na tytułowe pytanie – „Czy można kontrolować Afganistan?” i jakie warunki musiałby zostać spełnione by to się stało.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Fatalski, Marcin - 160624
dc.contributor.authorpl
Kuczak, Andrzej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Fatalski, Marcin - 160624
dc.contributor.reviewerpl
Wordliczek, Łukasz - 132736
dc.date.accessioned
2022-07-12T22:13:30Z
dc.date.available
2022-07-12T22:13:30Z
dc.date.submittedpl
2022-07-12
dc.fieldofstudypl
amerykanistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-159766-275824
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296498
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Afghanistan, USA, USSR, foreign policy, military interventions, war on terror, Nation Building, Taliban, Al Qaeda
dc.subject.plpl
Afganistan, USA, ZSRR, polityka zagraniczna, interwencje zbrojne, wojna z terroryzmem, Nation Building, talibowie, Al-Kaida
dc.titlepl
Czy można kontrolować Afganistan? Wojskowo-polityczne uwarunkowania interwencji ZSRR i USA w Afganistanie
dc.title.alternativepl
Can Afghanistan be Controlled? The Military and Political Conditions of the Soviet and American Interventions in Afghanistan
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Krakow
1
Poznan
1
Warsaw
1
Wołomin
1

No access

No Thumbnail Available