Wpływ mutacji MCPIP1 na aktywację NF-κB

master
dc.abstract.enNF-κB is a transcription factor involved in initiation and propagation of inflammation. Dysregulation of its functioning can be observed in many diseases, such as diabetes or carcenogenesis. Many proinflammatory cytokines, which are under the transcriptional control of NF‑κB, also have an ability to activate this transcription factor. Since prolonged inflammation is harmful to an organism it has to be tightly regulated. One of many proteins that serve such function is MCPIP1. The protein has been well characterized as a ribonuclease that degrades transcripts encoding proinflammatory cytokines. It is also known that MCPIP1 can inhibit the progression of inflammation by negative regulation of NF‑κB. In this process MCPIP1 forms protein complex with TANK and USP10 which can remove ubiquitins from NF‑κB signaling pathway proteins (TRAF6 and NEMO).The aim of this study was to establish how mutations of MCPIP1 influence its ribonucleatic activity and its ability to inhibit NF‑κB activation. Overexpression of wild-type or mutated MCPIP1 was induced in HepG2 cell line. The protein's properties were analysed and, using Western blot, the phosphorylation of NF‑κB signaling pathway proteins was assessed.This study shows, that NF‑κB activity and mRNA degradation require the presence of PIN domain, although conserved aminoacid residues in MCPIP1 essential for negative regulation of NF‑κB are not important for ribonucleatic activity. Also, no changes in the phosphorylation status of proteins belonging to NF‑κB signaling pathway were observed upon overexpression of wild-type or mutated MCPIP1.Obtained results showed that introduced mutations have different effect on MCPIP1 function.pl
dc.abstract.plNF-κB jest czynnikiem transkrypcyjnym zaangażowanym w rozwój i utrzymanie stanu zapalnego. Zaburzenia jego działania obserwuje się w przypadku wielu schorzeń, w tym chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca czy nowotwory. Pod kontrolą transkrypcyjną NF-κB znajdują się liczne cytokiny prozapalne. Jako że przewlekły stan zapalny jest szkodliwy dla organizmu muszą istnieć mechanizmy ściśle go regulujące. Jednym z białek modulujących stan zapalny jest MCPIP1, które zostało już dobrze scharakteryzowane jako rybonukleaza degradująca transkrypty cytokin prozapalnych. Wiadomo też, że ogranicza ona rozwój stanu zapalnego poprzez hamowanie aktywacji NF‑κB. Dzieje się to przez tworzenie kompleksu z białkami TANK i USP10, który usuwa reszty ubikwityny z białek kaskady sygnałowej, aktywującej NF-κB (TRAF6 i NEMO).Celem niniejszej pracy było zbadanie jak mutacje białka MCPIP1 wpływają na jego aktywność rybonukleazową oraz na zdolność hamowania szlaku NF‑κB. W komórkach HepG2 indukowano nadekspresję zmutowanych form MCPIP1, analizowano ich właściwości oraz, metodą Western blot, sprawdzano aktywność białek zaangażowanych w aktywację NF‑κB.W pracy pokazano, że delecja domeny PIN i mutacje punktowe w jej obrębie oraz w palcu cynkowym znoszą zdolność MCPIP1 do hamowania aktywacji NF-κB. Wydaje się jednak, że ta zdolność nie jest zależna od aktywności rybonukleazowej charakterystycznej dla tej domeny. Równocześnie nie udało się zaobserwować zmian aktywności białek kanonicznego szlaku przekazu sygnału w warunkach nadekspresji MCPIP1 w formie dzikiej i zmutowanej. Otrzymane wyniki pokazują, że badane mutacje mają różny wpływ na funkcję MCPIP1.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorJura, Jolanta - 128552 pl
dc.contributor.authorOlejniczak, Iwonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerKasza, Aneta - 128703 pl
dc.contributor.reviewerJura, Jolanta - 128552 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:18:56Z
dc.date.available2020-07-26T13:18:56Z
dc.date.submitted2015-06-24pl
dc.fieldofstudybiotechnologiapl
dc.identifier.apddiploma-96305-129114pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203789
dc.languagepolpl
dc.subject.enMCPIP1, inflammation, NF-κB signaling cascade, deubiquitination, ribonuleasepl
dc.subject.plMCPIP1, Stan zapalny, kaskada sygnałowa NF-κB , deubikwitynacja, rybonukleazapl
dc.titleWpływ mutacji MCPIP1 na aktywację NF-κBpl
dc.title.alternativeInfluence of mutations of MCPIP1 on NF‑κB activationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
NF-κB is a transcription factor involved in initiation and propagation of inflammation. Dysregulation of its functioning can be observed in many diseases, such as diabetes or carcenogenesis. Many proinflammatory cytokines, which are under the transcriptional control of NF‑κB, also have an ability to activate this transcription factor. Since prolonged inflammation is harmful to an organism it has to be tightly regulated. One of many proteins that serve such function is MCPIP1. The protein has been well characterized as a ribonuclease that degrades transcripts encoding proinflammatory cytokines. It is also known that MCPIP1 can inhibit the progression of inflammation by negative regulation of NF‑κB. In this process MCPIP1 forms protein complex with TANK and USP10 which can remove ubiquitins from NF‑κB signaling pathway proteins (TRAF6 and NEMO).The aim of this study was to establish how mutations of MCPIP1 influence its ribonucleatic activity and its ability to inhibit NF‑κB activation. Overexpression of wild-type or mutated MCPIP1 was induced in HepG2 cell line. The protein's properties were analysed and, using Western blot, the phosphorylation of NF‑κB signaling pathway proteins was assessed.This study shows, that NF‑κB activity and mRNA degradation require the presence of PIN domain, although conserved aminoacid residues in MCPIP1 essential for negative regulation of NF‑κB are not important for ribonucleatic activity. Also, no changes in the phosphorylation status of proteins belonging to NF‑κB signaling pathway were observed upon overexpression of wild-type or mutated MCPIP1.Obtained results showed that introduced mutations have different effect on MCPIP1 function.
dc.abstract.plpl
NF-κB jest czynnikiem transkrypcyjnym zaangażowanym w rozwój i utrzymanie stanu zapalnego. Zaburzenia jego działania obserwuje się w przypadku wielu schorzeń, w tym chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca czy nowotwory. Pod kontrolą transkrypcyjną NF-κB znajdują się liczne cytokiny prozapalne. Jako że przewlekły stan zapalny jest szkodliwy dla organizmu muszą istnieć mechanizmy ściśle go regulujące. Jednym z białek modulujących stan zapalny jest MCPIP1, które zostało już dobrze scharakteryzowane jako rybonukleaza degradująca transkrypty cytokin prozapalnych. Wiadomo też, że ogranicza ona rozwój stanu zapalnego poprzez hamowanie aktywacji NF‑κB. Dzieje się to przez tworzenie kompleksu z białkami TANK i USP10, który usuwa reszty ubikwityny z białek kaskady sygnałowej, aktywującej NF-κB (TRAF6 i NEMO).Celem niniejszej pracy było zbadanie jak mutacje białka MCPIP1 wpływają na jego aktywność rybonukleazową oraz na zdolność hamowania szlaku NF‑κB. W komórkach HepG2 indukowano nadekspresję zmutowanych form MCPIP1, analizowano ich właściwości oraz, metodą Western blot, sprawdzano aktywność białek zaangażowanych w aktywację NF‑κB.W pracy pokazano, że delecja domeny PIN i mutacje punktowe w jej obrębie oraz w palcu cynkowym znoszą zdolność MCPIP1 do hamowania aktywacji NF-κB. Wydaje się jednak, że ta zdolność nie jest zależna od aktywności rybonukleazowej charakterystycznej dla tej domeny. Równocześnie nie udało się zaobserwować zmian aktywności białek kanonicznego szlaku przekazu sygnału w warunkach nadekspresji MCPIP1 w formie dzikiej i zmutowanej. Otrzymane wyniki pokazują, że badane mutacje mają różny wpływ na funkcję MCPIP1.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Jura, Jolanta - 128552
dc.contributor.authorpl
Olejniczak, Iwona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Kasza, Aneta - 128703
dc.contributor.reviewerpl
Jura, Jolanta - 128552
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:18:56Z
dc.date.available
2020-07-26T13:18:56Z
dc.date.submittedpl
2015-06-24
dc.fieldofstudypl
biotechnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-96305-129114
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203789
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
MCPIP1, inflammation, NF-κB signaling cascade, deubiquitination, ribonulease
dc.subject.plpl
MCPIP1, Stan zapalny, kaskada sygnałowa NF-κB , deubikwitynacja, rybonukleaza
dc.titlepl
Wpływ mutacji MCPIP1 na aktywację NF-κB
dc.title.alternativepl
Influence of mutations of MCPIP1 on NF‑κB activation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Hamburg
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available