Społeczne aspekty internetowego wigilantyzmu na przykładzie zjawiska „Human Flesh Search Engine” w Chinach

licenciate
dc.abstract.enThis dissertation refers to the Internet vigilantism phenomenon in China, named "Human Flesh Search Engine" or "Human Flesh Search" (HFS) in shorter form. Understanding this phenomenon requires comprehending the concepts of vigilantism and cyber-vigilantism itself. The first chapter provides definitions, genesis, and differences between these notions, in comparison with HFS. The second chapter is a more insightful analysis of specific HFS cases, as well as a highlight of different forms of HFS phenomenon in the Chinese internet. The third part provides an explanation of how HFS is rooted in the fundamental rules of contemporary Chinese society. Finally, the fourth chapter explores the idea of challenges and problems that cyber-vigilantism and its Chinese equivalent may cause.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy fenomenu Internetowego wigilantyzmu w Chinach określanego nazwą „Human Flesh Search Engine” lub krócej „Human Flesh Search” (HFS). Zrozumienie tego zjawiska wymaga poznania pojęć wigilantyzmu i cyberwigilantyzmu. W pierwszym rozdziale przedstawione zostały definicje tych pojęć, ich geneza oraz różnice pomiędzy nimi w zestawieniu z HFS. Drugi rozdział jest bardziej szczegółową analizą konkretnych przypadków HFS, wyróżnia też różne formy fenomenu HFS w chińskim Internecie. Trzeci rozdział wyjaśnia jak popularność HFS jest zakorzeniona w fundamentalnych zasadach rządzących współczesnym chińskim społeczeństwem. Ostatni, czwarty rozdział jest próbą rozważenia jakie wyzwania i problemy może nieść za sobą cyberwigilantyzm, w tym również jego chiński odpowiednik.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJakubczak, Krzysztof - 128416 pl
dc.contributor.authorSobiczewska, Marcelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerJakubczak, Krzysztof - 128416 pl
dc.contributor.reviewerWardęga, Joanna - 137855 pl
dc.date.accessioned2021-10-14T21:38:39Z
dc.date.available2021-10-14T21:38:39Z
dc.date.submitted2021-09-21pl
dc.fieldofstudystudia dalekowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-151052-261042pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280480
dc.languagepolpl
dc.subject.enHuman Flesh Search Engine, vigilantism, cyber-vigilantism, Chinapl
dc.subject.plHuman Flesh Search Engine, wigilantyzm, cyberwigilantyzm, Chinypl
dc.titleSpołeczne aspekty internetowego wigilantyzmu na przykładzie zjawiska „Human Flesh Search Engine” w Chinachpl
dc.title.alternativeSocial characteristics of Internet vigilantism illustrated on the example of „Human Flesh Search Engine” in Chinapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This dissertation refers to the Internet vigilantism phenomenon in China, named "Human Flesh Search Engine" or "Human Flesh Search" (HFS) in shorter form. Understanding this phenomenon requires comprehending the concepts of vigilantism and cyber-vigilantism itself. The first chapter provides definitions, genesis, and differences between these notions, in comparison with HFS. The second chapter is a more insightful analysis of specific HFS cases, as well as a highlight of different forms of HFS phenomenon in the Chinese internet. The third part provides an explanation of how HFS is rooted in the fundamental rules of contemporary Chinese society. Finally, the fourth chapter explores the idea of challenges and problems that cyber-vigilantism and its Chinese equivalent may cause.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy fenomenu Internetowego wigilantyzmu w Chinach określanego nazwą „Human Flesh Search Engine” lub krócej „Human Flesh Search” (HFS). Zrozumienie tego zjawiska wymaga poznania pojęć wigilantyzmu i cyberwigilantyzmu. W pierwszym rozdziale przedstawione zostały definicje tych pojęć, ich geneza oraz różnice pomiędzy nimi w zestawieniu z HFS. Drugi rozdział jest bardziej szczegółową analizą konkretnych przypadków HFS, wyróżnia też różne formy fenomenu HFS w chińskim Internecie. Trzeci rozdział wyjaśnia jak popularność HFS jest zakorzeniona w fundamentalnych zasadach rządzących współczesnym chińskim społeczeństwem. Ostatni, czwarty rozdział jest próbą rozważenia jakie wyzwania i problemy może nieść za sobą cyberwigilantyzm, w tym również jego chiński odpowiednik.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jakubczak, Krzysztof - 128416
dc.contributor.authorpl
Sobiczewska, Marcelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Jakubczak, Krzysztof - 128416
dc.contributor.reviewerpl
Wardęga, Joanna - 137855
dc.date.accessioned
2021-10-14T21:38:39Z
dc.date.available
2021-10-14T21:38:39Z
dc.date.submittedpl
2021-09-21
dc.fieldofstudypl
studia dalekowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-151052-261042
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280480
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Human Flesh Search Engine, vigilantism, cyber-vigilantism, China
dc.subject.plpl
Human Flesh Search Engine, wigilantyzm, cyberwigilantyzm, Chiny
dc.titlepl
Społeczne aspekty internetowego wigilantyzmu na przykładzie zjawiska „Human Flesh Search Engine” w Chinach
dc.title.alternativepl
Social characteristics of Internet vigilantism illustrated on the example of „Human Flesh Search Engine” in China
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
70
Views per month
Views per city
Bydgoszcz
9
Warsaw
5
Poznan
4
Wroclaw
4
Krakow
3
Kalisz
2
Kunow
2
State College
2
Bury
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available