Satysfakcja pielęgniarek z pracy na oddziałach o profilu chirurgicznym

master
dc.abstract.enIntroduction: Work is an inseparable part of everyone's life, although it is often associated with high stress and many burdens, as in the case of the work of a nurse in the surgical ward. Indicating the determinants of job satisfaction constitutes the essence of the research undertaken in this field.Aim: The aim of the study is to assess the satisfaction of nurses with work in surgical wards.Materials and methods: The study involved 124 nurses working in surgical wards at the 5th Military Clinical Hospital with the SPZOZ Polyclinic in Krakow. The study used the diagnostic survey method, using the following data to collect: Work Satisfaction Scale (SSP), Work Environment Scale (PES-NWI) and a proprietary questionnaire. The following tests were used in the data analysis: Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U, chi-square and Spearman's rank correlation coefficient.Results: The vast majority of respondents presented an average level of job satisfaction. There was no relationship between job satisfaction and variables such as: nurse-patient ratio, development and promotion opportunities, work organization, scope of independence at work, education, completion of a qualification course, working time. Job satisfaction of the surveyed nurses depended on working conditions, relationships and cooperation in the team, adequacy of human and material resources, support received from managers, quality of care and sociodemographic variables, i.e. age, marital status, completion of a specialist course or specialization and work experience in the profession and in the branch.Conclusions: The management staff should take steps to improve working conditions, relationships and cooperation in the team, ensure the adequacy of human and material resources, and support provided to employees, which may increase nurses' job satisfaction.pl
dc.abstract.plWstęp: Praca stanowi nieodłączny element życia każdego człowieka, pomimo iż często wiąże się dużym stresem i wieloma obciążeniami, jak w przypadku pracy pielęgniarki na oddziale zabiegowym. Wskazanie uwarunkowań satysfakcji z pracy zawodowej stanowi istotę podejmowanych w tym zakresie badań. Cel pracy: Celem pracy jest ocena satysfakcji pielęgniarek z pracy na oddziałach o profilu chirurgicznym. Materiały i metody: W badaniu wzięło udział 124 pielęgniarek pracujących na oddziałach o profilu chirurgicznym w V Szpitalu Klinicznym Wojskowym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego wykorzystując do zebrania danych: Skalę Satysfakcji z Pracy (SSP), Skalę Środowiska z Pracy (PES-NWI) oraz autorski kwestionariusz ankiety. W analizie danych zastosowano testy: Kruskala-Wallisa, U Manna-Whitneya, chi-kwadrat oraz współczynnika korelacji rang Spearmana. Wyniki: Zdecydowana większość badanych prezentowała średni poziom satysfakcji z pracy. Nie wykazano zależności pomiędzy satysfakcją z pracy a zmiennymi takimi jak: wskaźnik pielęgniarka - pacjent, możliwość rozwoju i awansu, organizacja pracy, zakres samodzielności w pracy, wykształcenie, ukończenie kursu kwalifikacyjnego, wymiar czasu pracy. Satysfakcja z pracy badanych pielęgniarek była zależna od warunków pracy, relacji i współpracy w zespole, adekwatności zasobów ludzkich i materialnych, otrzymywanego wsparcia od zarządzających, jakości opieki oraz zmiennych socjodemograficznych tj. wiek, stan cywilny, ukończenie kursu specjalistycznego lub specjalizacji oraz stażu pracy w zawodzie i w oddziale. Wnioski: Kadra zarządzająca powinna podjąć działania w zakresie poprawy warunków pracy, relacji i współpracy w zespole, zapewnienia adekwatności zasobów ludzkich i materialnych oraz udzielanego pracownikom wsparcie, które mogą zwiększyć satysfakcje z pracy pielęgniarek.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKózka, Maria - 200551 pl
dc.contributor.authorKowalska, Oliwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKózka, Maria - 200551 pl
dc.contributor.reviewerZiarko, Ewa - 133922 pl
dc.date.accessioned2023-07-13T22:03:01Z
dc.date.available2023-07-13T22:03:01Z
dc.date.submitted2023-07-12pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-166944-251903pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316274
dc.languagepolpl
dc.subject.enjob satisfaction, work environment, surgical wardpl
dc.subject.plsatysfakcja z pracy, środowisko pracy, oddział chirurgicznypl
dc.titleSatysfakcja pielęgniarek z pracy na oddziałach o profilu chirurgicznympl
dc.title.alternativeSatisfaction of nurses with work in surgical wardpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Work is an inseparable part of everyone's life, although it is often associated with high stress and many burdens, as in the case of the work of a nurse in the surgical ward. Indicating the determinants of job satisfaction constitutes the essence of the research undertaken in this field.Aim: The aim of the study is to assess the satisfaction of nurses with work in surgical wards.Materials and methods: The study involved 124 nurses working in surgical wards at the 5th Military Clinical Hospital with the SPZOZ Polyclinic in Krakow. The study used the diagnostic survey method, using the following data to collect: Work Satisfaction Scale (SSP), Work Environment Scale (PES-NWI) and a proprietary questionnaire. The following tests were used in the data analysis: Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U, chi-square and Spearman's rank correlation coefficient.Results: The vast majority of respondents presented an average level of job satisfaction. There was no relationship between job satisfaction and variables such as: nurse-patient ratio, development and promotion opportunities, work organization, scope of independence at work, education, completion of a qualification course, working time. Job satisfaction of the surveyed nurses depended on working conditions, relationships and cooperation in the team, adequacy of human and material resources, support received from managers, quality of care and sociodemographic variables, i.e. age, marital status, completion of a specialist course or specialization and work experience in the profession and in the branch.Conclusions: The management staff should take steps to improve working conditions, relationships and cooperation in the team, ensure the adequacy of human and material resources, and support provided to employees, which may increase nurses' job satisfaction.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Praca stanowi nieodłączny element życia każdego człowieka, pomimo iż często wiąże się dużym stresem i wieloma obciążeniami, jak w przypadku pracy pielęgniarki na oddziale zabiegowym. Wskazanie uwarunkowań satysfakcji z pracy zawodowej stanowi istotę podejmowanych w tym zakresie badań. Cel pracy: Celem pracy jest ocena satysfakcji pielęgniarek z pracy na oddziałach o profilu chirurgicznym. Materiały i metody: W badaniu wzięło udział 124 pielęgniarek pracujących na oddziałach o profilu chirurgicznym w V Szpitalu Klinicznym Wojskowym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego wykorzystując do zebrania danych: Skalę Satysfakcji z Pracy (SSP), Skalę Środowiska z Pracy (PES-NWI) oraz autorski kwestionariusz ankiety. W analizie danych zastosowano testy: Kruskala-Wallisa, U Manna-Whitneya, chi-kwadrat oraz współczynnika korelacji rang Spearmana. Wyniki: Zdecydowana większość badanych prezentowała średni poziom satysfakcji z pracy. Nie wykazano zależności pomiędzy satysfakcją z pracy a zmiennymi takimi jak: wskaźnik pielęgniarka - pacjent, możliwość rozwoju i awansu, organizacja pracy, zakres samodzielności w pracy, wykształcenie, ukończenie kursu kwalifikacyjnego, wymiar czasu pracy. Satysfakcja z pracy badanych pielęgniarek była zależna od warunków pracy, relacji i współpracy w zespole, adekwatności zasobów ludzkich i materialnych, otrzymywanego wsparcia od zarządzających, jakości opieki oraz zmiennych socjodemograficznych tj. wiek, stan cywilny, ukończenie kursu specjalistycznego lub specjalizacji oraz stażu pracy w zawodzie i w oddziale. Wnioski: Kadra zarządzająca powinna podjąć działania w zakresie poprawy warunków pracy, relacji i współpracy w zespole, zapewnienia adekwatności zasobów ludzkich i materialnych oraz udzielanego pracownikom wsparcie, które mogą zwiększyć satysfakcje z pracy pielęgniarek.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kózka, Maria - 200551
dc.contributor.authorpl
Kowalska, Oliwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kózka, Maria - 200551
dc.contributor.reviewerpl
Ziarko, Ewa - 133922
dc.date.accessioned
2023-07-13T22:03:01Z
dc.date.available
2023-07-13T22:03:01Z
dc.date.submittedpl
2023-07-12
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-166944-251903
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316274
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
job satisfaction, work environment, surgical ward
dc.subject.plpl
satysfakcja z pracy, środowisko pracy, oddział chirurgiczny
dc.titlepl
Satysfakcja pielęgniarek z pracy na oddziałach o profilu chirurgicznym
dc.title.alternativepl
Satisfaction of nurses with work in surgical ward
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Gdansk
2
Rzeszów
2
Juszkowo
1
Kielce
1
Krakow
1
Lodz
1
Przemyśl
1
Zielona Góra
1

No access

No Thumbnail Available
Collections