Znaki tożsamości narodowej przed i po transformacji politycznej. Perspektywa polska i litewska w "Małej Apokalipsie" T. Konwickiego oraz w "Litwinie w Wilnie" H. Kunčiusa.

master
dc.abstract.enThis thesis introduces the novel "Lithuanian in Vilnius" by Herkus Kunčius as a new interpretative context for Tadeusz Konwicki's "Little Apocalypse”. By comparing these two texts, the author tries to show Poles and Lithuanians as nations that are not fully formed, constantly constructing their identity - both in communist times and after political transformation. Understanding the essence of the experiences of two neighboring countries and demonstrating a common cultural heritage is an indispensable foundation for mutual dialogue. The thesis shows that the history of Poland and Lithuania is inseparably intertwined, marked by similar desires and dilemmas, so it can be considered on similar levels and let us look at the future together.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca wprowadza powieść Herkusa Kunčiusa pt. „Litwin w Wilnie” jako nowy kontekst interpretacyjny dla „Małej Apokalipsy” Tadeusza Konwickiego. Poprzez zestawienie owych dwóch tekstów autor próbuje pokazać Polaków i Litwinów jako narody nie w pełni ukształtowane, stale konstruujące swoją tożsamość – zarówno w czasach komunistycznych, jak i po transformacji politycznej. Zrozumienie specyfiki doświadczeń dwóch sąsiednich państw oraz wykazanie wspólnego dziedzictwa kulturowego jest niezbędnym podłożem do wzajemnego dialogu. Praca pokazuje, że historia Polski i Litwy jest nierozerwalnie spleciona, naznaczona zbliżonymi pragnieniami i dylematami, może być więc rozpatrywana na podobnych płaszczyznach i pozwala razem spojrzeć w przyszłość.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGrabowski, Artur - 128159 pl
dc.contributor.authorWiskulski, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerGrabowski, Artur - 128159 pl
dc.contributor.reviewerKalęba, Beata - 128597 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T17:43:54Z
dc.date.available2020-07-27T17:43:54Z
dc.date.submitted2018-07-05pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-125102-145351pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229347
dc.languagepolpl
dc.subject.ennational identity, Poland, Lithuania, Konwicki, Kunčius, political transformation, Vilnius, Warsaw, romantic paradigmpl
dc.subject.pltożsamość narodowa, Polska, Litwa, Konwicki, Kunčius, transformacja polityczna, Wilno, Warszawa, paradygmat romantycznypl
dc.titleZnaki tożsamości narodowej przed i po transformacji politycznej. Perspektywa polska i litewska w "Małej Apokalipsie" T. Konwickiego oraz w "Litwinie w Wilnie" H. Kunčiusa.pl
dc.title.alternativeSigns of national identity before and after political transformation. Polish and Lithuanian perspectives in T. Konwicki's "Little Apocalypse" and "Lithuanian in Vilnius" by H. Kunčius.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis introduces the novel "Lithuanian in Vilnius" by Herkus Kunčius as a new interpretative context for Tadeusz Konwicki's "Little Apocalypse”. By comparing these two texts, the author tries to show Poles and Lithuanians as nations that are not fully formed, constantly constructing their identity - both in communist times and after political transformation. Understanding the essence of the experiences of two neighboring countries and demonstrating a common cultural heritage is an indispensable foundation for mutual dialogue. The thesis shows that the history of Poland and Lithuania is inseparably intertwined, marked by similar desires and dilemmas, so it can be considered on similar levels and let us look at the future together.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca wprowadza powieść Herkusa Kunčiusa pt. „Litwin w Wilnie” jako nowy kontekst interpretacyjny dla „Małej Apokalipsy” Tadeusza Konwickiego. Poprzez zestawienie owych dwóch tekstów autor próbuje pokazać Polaków i Litwinów jako narody nie w pełni ukształtowane, stale konstruujące swoją tożsamość – zarówno w czasach komunistycznych, jak i po transformacji politycznej. Zrozumienie specyfiki doświadczeń dwóch sąsiednich państw oraz wykazanie wspólnego dziedzictwa kulturowego jest niezbędnym podłożem do wzajemnego dialogu. Praca pokazuje, że historia Polski i Litwy jest nierozerwalnie spleciona, naznaczona zbliżonymi pragnieniami i dylematami, może być więc rozpatrywana na podobnych płaszczyznach i pozwala razem spojrzeć w przyszłość.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Grabowski, Artur - 128159
dc.contributor.authorpl
Wiskulski, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Grabowski, Artur - 128159
dc.contributor.reviewerpl
Kalęba, Beata - 128597
dc.date.accessioned
2020-07-27T17:43:54Z
dc.date.available
2020-07-27T17:43:54Z
dc.date.submittedpl
2018-07-05
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-125102-145351
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229347
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
national identity, Poland, Lithuania, Konwicki, Kunčius, political transformation, Vilnius, Warsaw, romantic paradigm
dc.subject.plpl
tożsamość narodowa, Polska, Litwa, Konwicki, Kunčius, transformacja polityczna, Wilno, Warszawa, paradygmat romantyczny
dc.titlepl
Znaki tożsamości narodowej przed i po transformacji politycznej. Perspektywa polska i litewska w "Małej Apokalipsie" T. Konwickiego oraz w "Litwinie w Wilnie" H. Kunčiusa.
dc.title.alternativepl
Signs of national identity before and after political transformation. Polish and Lithuanian perspectives in T. Konwicki's "Little Apocalypse" and "Lithuanian in Vilnius" by H. Kunčius.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Krakow
4
Wroclaw
4
Dąbrowa Górnicza
3
Dublin
1
Janikowo
1
Münster
1
Opole
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available