Poziom jakości życia pacjentów Hemodializowanych

master
dc.abstract.enIntroduction:Hemodialysis is a treatment which as extracorporeal cleanses the blood of toxins and metabolic waste products. At the moment it is the most common method enables patients living longer and waiting for a kidney transplant.The aim:The aim of the study was to show the quality of life of patients on hemodialysis.Material and Methods:The study population consisted of 100 patients dialysis in the Department of Nephrology and staying in the Conservative branch of Nephrology. Followed by a diagnostic survey and survey research technique. Standardized tool was a questionnaire WHOQOL - BREF. Studies conducted have allowed patients to obtain a subjective opinion on the quality of life and their health situation.Results:The highest percentage of respondents subjectively rated their quality of life as neither good nor bad (46%), good (34%), very good (1%), bad and very bad (19%). Their satisfaction with the health of patients assessed as follows: neither satisfied nor dissatisfied (50%) satisfied (6%) (35%) and dissatisfied (9%) very unhappy. It has been shown that the inhabitants of the cities, represent a higher quality of life in the field of psychological (54,00), environmental (56,70), social (57,03) and physical (44.39). High satisfaction and satisfaction of respondents showed the backrest support received from their friends (3.75) and personal relationships with people (3.73).Conclusions:Studies have shown that: hemodialysis patients showed the lowest quality of life in the physical domain, and the highest in the environment. With age decreases the quality of life. Indeed better they rated their quality of life of patients living in the city. Patients educated and economically active are more satisfied with the quality of life.pl
dc.abstract.plWstęp:Hemodializa to zabieg, który w sposób pozaustrojowy oczyszcza krew z toksyn oraz zbędnych produktów przemiany materii. W obecnej chwili jest najczęściej stosowaną metodą umożliwiającą chorym wydłużenie życia oraz oczekiwanie na przeszczep nerki.Cel pracy:Celem pracy jest ocena poziomu jakości życia pacjentów hemodializowanych. Materiał i metody:Badaną populację stanowiło 100 pacjentów dializujących się w Klinice Nefrologii oraz przebywających w oddziale Nefrologii Zachowawczej. Zastosowaną metodą był sondaż diagnostyczny, a techniką badawczą ankieta. Narzędziem wystandaryzowanym był kwestionariusz WHOQOL – BREF. Badania przeprowadzone pozwoliły uzyskać subiektywną opinię pacjentów na temat poziomu jakości życia oraz swojej sytuacji zdrowotnej . Wyniki:Największy odsetek respondentów subiektywnie ocenił swoją jakość życia jako ani dobrą, ani złą (46%), dobrą (34%), bardzo dobrą (1%), złą i bardzo złą (19%). Swoje zadowolenie ze zdrowia pacjenci ocenili następująco: ani zadowolonych, ani niezadowolonych (50%), zadowolonych (6%), (35%) niezadowolonych i (9%) bardzo niezadowolonych. Wykazano, że mieszkańcy miast, prezentują wyższą jakość życia w dziedzinie psychologicznej (54,00), środowiskowej (56,70), socjalnej (57,03) oraz fizycznej (44,39). Wysoką satysfakcją oraz zadowolenie respondenci wykazali z oparcia, wsparcia otrzymanego od swoich przyjaciół (3,75), oraz relacji osobistych z ludźmi (3,73).Wnioski:Badania wykazały, że: pacjenci hemodializowani najniższą jakość życia wykazali w dziedzinie fizycznej, a najwyższą w środowiskowej. Wraz z wiekiem spada jakość życia. Istotnie lepiej ocenili swoją jakość życia pacjenci mieszkający w mieście. Chorzy wykształceni i aktywni zawodowo są bardziej zadowoleni z poziomu jakości życia.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMalinowska-Lipień, Iwona - 130829 pl
dc.contributor.authorMazurek, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMalinowska-Lipień, Iwona - 130829 pl
dc.contributor.reviewerPierzchalski, Piotr - 133143 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:38:50Z
dc.date.available2020-07-26T18:38:50Z
dc.date.submitted2015-10-22pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-101546-183428pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208537
dc.languagepolpl
dc.subject.enquality of life, hemodialysis, renal failurepl
dc.subject.pljakość życia, hemodializa, niewydolność nerekpl
dc.titlePoziom jakości życia pacjentów Hemodializowanychpl
dc.title.alternativeThe level of quality of life for hemodialysis patientspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction:Hemodialysis is a treatment which as extracorporeal cleanses the blood of toxins and metabolic waste products. At the moment it is the most common method enables patients living longer and waiting for a kidney transplant.The aim:The aim of the study was to show the quality of life of patients on hemodialysis.Material and Methods:The study population consisted of 100 patients dialysis in the Department of Nephrology and staying in the Conservative branch of Nephrology. Followed by a diagnostic survey and survey research technique. Standardized tool was a questionnaire WHOQOL - BREF. Studies conducted have allowed patients to obtain a subjective opinion on the quality of life and their health situation.Results:The highest percentage of respondents subjectively rated their quality of life as neither good nor bad (46%), good (34%), very good (1%), bad and very bad (19%). Their satisfaction with the health of patients assessed as follows: neither satisfied nor dissatisfied (50%) satisfied (6%) (35%) and dissatisfied (9%) very unhappy. It has been shown that the inhabitants of the cities, represent a higher quality of life in the field of psychological (54,00), environmental (56,70), social (57,03) and physical (44.39). High satisfaction and satisfaction of respondents showed the backrest support received from their friends (3.75) and personal relationships with people (3.73).Conclusions:Studies have shown that: hemodialysis patients showed the lowest quality of life in the physical domain, and the highest in the environment. With age decreases the quality of life. Indeed better they rated their quality of life of patients living in the city. Patients educated and economically active are more satisfied with the quality of life.
dc.abstract.plpl
Wstęp:Hemodializa to zabieg, który w sposób pozaustrojowy oczyszcza krew z toksyn oraz zbędnych produktów przemiany materii. W obecnej chwili jest najczęściej stosowaną metodą umożliwiającą chorym wydłużenie życia oraz oczekiwanie na przeszczep nerki.Cel pracy:Celem pracy jest ocena poziomu jakości życia pacjentów hemodializowanych. Materiał i metody:Badaną populację stanowiło 100 pacjentów dializujących się w Klinice Nefrologii oraz przebywających w oddziale Nefrologii Zachowawczej. Zastosowaną metodą był sondaż diagnostyczny, a techniką badawczą ankieta. Narzędziem wystandaryzowanym był kwestionariusz WHOQOL – BREF. Badania przeprowadzone pozwoliły uzyskać subiektywną opinię pacjentów na temat poziomu jakości życia oraz swojej sytuacji zdrowotnej . Wyniki:Największy odsetek respondentów subiektywnie ocenił swoją jakość życia jako ani dobrą, ani złą (46%), dobrą (34%), bardzo dobrą (1%), złą i bardzo złą (19%). Swoje zadowolenie ze zdrowia pacjenci ocenili następująco: ani zadowolonych, ani niezadowolonych (50%), zadowolonych (6%), (35%) niezadowolonych i (9%) bardzo niezadowolonych. Wykazano, że mieszkańcy miast, prezentują wyższą jakość życia w dziedzinie psychologicznej (54,00), środowiskowej (56,70), socjalnej (57,03) oraz fizycznej (44,39). Wysoką satysfakcją oraz zadowolenie respondenci wykazali z oparcia, wsparcia otrzymanego od swoich przyjaciół (3,75), oraz relacji osobistych z ludźmi (3,73).Wnioski:Badania wykazały, że: pacjenci hemodializowani najniższą jakość życia wykazali w dziedzinie fizycznej, a najwyższą w środowiskowej. Wraz z wiekiem spada jakość życia. Istotnie lepiej ocenili swoją jakość życia pacjenci mieszkający w mieście. Chorzy wykształceni i aktywni zawodowo są bardziej zadowoleni z poziomu jakości życia.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Malinowska-Lipień, Iwona - 130829
dc.contributor.authorpl
Mazurek, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Malinowska-Lipień, Iwona - 130829
dc.contributor.reviewerpl
Pierzchalski, Piotr - 133143
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:38:50Z
dc.date.available
2020-07-26T18:38:50Z
dc.date.submittedpl
2015-10-22
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-101546-183428
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208537
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
quality of life, hemodialysis, renal failure
dc.subject.plpl
jakość życia, hemodializa, niewydolność nerek
dc.titlepl
Poziom jakości życia pacjentów Hemodializowanych
dc.title.alternativepl
The level of quality of life for hemodialysis patients
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
81
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Szczecin
6
Sanok
5
Bialystok
3
Gdansk
3
Krakow
3
Tychy
3
Zabrze
3
Dublin
2
Jarosław
2

No access

No Thumbnail Available