Niezależność polskiej kinematografii: polityka a Polski Instytutu Sztuki Filmowej i kino narodowe

licenciate
dc.abstract.enThe focus of this thesis is the Polish Film Institute, established on 30th June 2005 under the Films Act. The institute has been created to fulfil the State’s tasks in cinematography, such as dissemination of Polish film culture and promotion of Polish film productions. To verify whether these demands are fulfilled in an undistorted and independent way, the methods of influencing the Polish Film Institute (PISF) and motivations behind such actions have been analysed. Different aspects necessary to fully understand the issue have been described in separate chapters. In the first chapter, the structure of the Polish Film Institute has been presented, as well as principles of operation of the Institute’s bodies have been listed. The second chapter includes examples of putting pressure by politicians on film production. The third chapter presents potential political benefits resulting from such interventions and explains the reasons why politician may choose to resort to these measures. To do this, the author refers to specific situations connected to the activities of PISF, and investigates them using amongst others the quantitative criterion and referring to the concept of national cinema.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona jest Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, utworzonemu 30 czerwca 2005 roku na mocy ustawy o kinematografii. Powstał on, by wypełniać zadania państwa w dziedzinie kinematografii takie jak upowszechnienie polskiej kultury filmowej i promocja polskiej twórczości filmowej. W celu zbadania czy te postulaty są realizowane w sposób niezakłócony i niezależny analizie zostały podddane metody wpływania na PISF i motywacje stojące za takimi działaniami. W poszczególnych rozdziałach opisano zagadnienia niezbędnę do pełnego zrozumienia tematu. W rozdziale pierwszym przytoczono strukturę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, jak również wymieniono zasady działania jego organów. Rozdział drugi stanowią przykłady wywierania nacisku przez polityków na produkcję filmową. Natomiast rozdział trzeci ukazuje potencjalne korzyści polityczne wynikające z takiej ingerencji i tłumaczy z jakich powodów politycy się na nią decydują. W tym celu autor odwołuję się do konkretnych sytuacji związanych z działalnościa PISF, badając je m.in za pomocą kryterium ilościowego oraz odnosząc się do idei kina narodowego.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWoźnica, Rafał - 199960 pl
dc.contributor.authorKutryba, Adampl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerWoźnica, Rafał - 199960 pl
dc.contributor.reviewerKorzeniewska-Wiszniewska, Mirella - 130701 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:55:37Z
dc.date.available2020-07-27T08:55:37Z
dc.date.submitted2017-07-07pl
dc.fieldofstudydoradztwo politycznepl
dc.identifier.apddiploma-116388-197638pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221684
dc.languagepolpl
dc.subject.enPOLISH FILM INSTITUTE – CINEMATOGRAPHY – FUNDING - FILM PRODUCTION – NATIONAL CINEMApl
dc.subject.plPOLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ – KINEMATOGRAFIA – DOFINANSOWANIE – PRODUKCJA FILMOWA – KINO NARODOWEpl
dc.titleNiezależność polskiej kinematografii: polityka a Polski Instytutu Sztuki Filmowej i kino narodowepl
dc.title.alternativeIndependence of the polish cinematography: politics vs. Polish Film Institute and national cinemapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The focus of this thesis is the Polish Film Institute, established on 30th June 2005 under the Films Act. The institute has been created to fulfil the State’s tasks in cinematography, such as dissemination of Polish film culture and promotion of Polish film productions. To verify whether these demands are fulfilled in an undistorted and independent way, the methods of influencing the Polish Film Institute (PISF) and motivations behind such actions have been analysed. Different aspects necessary to fully understand the issue have been described in separate chapters. In the first chapter, the structure of the Polish Film Institute has been presented, as well as principles of operation of the Institute’s bodies have been listed. The second chapter includes examples of putting pressure by politicians on film production. The third chapter presents potential political benefits resulting from such interventions and explains the reasons why politician may choose to resort to these measures. To do this, the author refers to specific situations connected to the activities of PISF, and investigates them using amongst others the quantitative criterion and referring to the concept of national cinema.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, utworzonemu 30 czerwca 2005 roku na mocy ustawy o kinematografii. Powstał on, by wypełniać zadania państwa w dziedzinie kinematografii takie jak upowszechnienie polskiej kultury filmowej i promocja polskiej twórczości filmowej. W celu zbadania czy te postulaty są realizowane w sposób niezakłócony i niezależny analizie zostały podddane metody wpływania na PISF i motywacje stojące za takimi działaniami. W poszczególnych rozdziałach opisano zagadnienia niezbędnę do pełnego zrozumienia tematu. W rozdziale pierwszym przytoczono strukturę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, jak również wymieniono zasady działania jego organów. Rozdział drugi stanowią przykłady wywierania nacisku przez polityków na produkcję filmową. Natomiast rozdział trzeci ukazuje potencjalne korzyści polityczne wynikające z takiej ingerencji i tłumaczy z jakich powodów politycy się na nią decydują. W tym celu autor odwołuję się do konkretnych sytuacji związanych z działalnościa PISF, badając je m.in za pomocą kryterium ilościowego oraz odnosząc się do idei kina narodowego.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Woźnica, Rafał - 199960
dc.contributor.authorpl
Kutryba, Adam
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Woźnica, Rafał - 199960
dc.contributor.reviewerpl
Korzeniewska-Wiszniewska, Mirella - 130701
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:55:37Z
dc.date.available
2020-07-27T08:55:37Z
dc.date.submittedpl
2017-07-07
dc.fieldofstudypl
doradztwo polityczne
dc.identifier.apdpl
diploma-116388-197638
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221684
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
POLISH FILM INSTITUTE – CINEMATOGRAPHY – FUNDING - FILM PRODUCTION – NATIONAL CINEMA
dc.subject.plpl
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ – KINEMATOGRAFIA – DOFINANSOWANIE – PRODUKCJA FILMOWA – KINO NARODOWE
dc.titlepl
Niezależność polskiej kinematografii: polityka a Polski Instytutu Sztuki Filmowej i kino narodowe
dc.title.alternativepl
Independence of the polish cinematography: politics vs. Polish Film Institute and national cinema
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Dublin
2
Krakow
2
Lodz
2
Wroclaw
2
Krzemienica
1
Lublin
1
Shanghai
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available