Proces integracji Polski z Unią Europejską

master
dc.abstract.enThe events connected with the Second World War brought enormous losses to European countries. As part of the reconstruction of post-war Europe, the elimination of war-related consequences and the prevention of further armed conflicts in its areas, European states have decided to build closer relations between themselves and to integrate economically. To this end, the European Coal and Steel Community, the European Economic Community and, subsequently, the European Union were established. The European Union was created on the basis of the Maastricht Treaty in 1992. After many years of preparation and negotiations, Poland was admitted to the European Union on May 1, 2004. The following presents the impact of the European Union on the economic situation of Poland. The main goal of the research is to answer the question whether Poland obtains net benefits from membership of the European Union. The results of the analyzes show the beneficial influence of the European Union on the economic situation in Poland. Nevertheless, getting benefits very often is associated with costs that Poland is forced to incur. Poland's membership in the European Union is also associated with opportunities and threats related to, for example, currency integration. The following has been carried out to isolate the EU effect illustrating the probable economic situation of Poland without the interference of the European Union.pl
dc.abstract.plWydarzenia związane z II wojną światową przyniosły dla państw Europy olbrzymie straty. W ramach odbudowy powojennej Europy, eliminacji skutków związanych z wojną oraz zapobieganiu dalszych konfliktów zbrojnych na jej terenach, państwa europejskie postanowiły zbudować pomiędzy sobą bliższe relacje oraz zintegrować się gospodarczo. W tym celu powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz w późniejszym czasie Unię Europejską. Unia Europejska została utworzona na podstawie Traktatu z Maastricht w 1992 roku. Po długoletnich przygotowaniach oraz negocjacjach Polska została przyjęta do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. W niniejszej pracy przedstawiony został wpływ Unii Europejskiej na sytuację gospodarczą Polski. Głównym celem badań jest odpowiedź na pytanie, czy Polska uzyskuje korzyści netto z członkostwa w Unii Europejskiej. Wyniki przeprowadzonych analiz obrazują korzystny wpływ Unii Europejskiej na sytuację gospodarczą w Polsce. Niemniej jednak uzyskanie korzyści bardzo często wiąże się z kosztami, które Polska zmuszona jest ponieść. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej związane jest również z szansami oraz zagrożeniami dotyczącymi chociażby integracji walutowej. W pracy zostały przeprowadzone prognozy dotyczące wyizolowania efektu unijnego obrazujące prawdopodobną sytuację gospodarczą Polski bez udziału Unii Europejskiej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBerbeka, Krzysztofpl
dc.contributor.authorAdamczyk, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBerbeka, Krzysztofpl
dc.contributor.reviewerBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T18:26:09Z
dc.date.available2020-07-27T18:26:09Z
dc.date.submitted2018-07-10pl
dc.fieldofstudyekonomia menedżerskapl
dc.identifier.apddiploma-125832-231010pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229996
dc.languagepolpl
dc.subject.enaccession - benefits – economy - European Union – integrationpl
dc.subject.plakcesja – gospodarka - integracja – korzyści - Unia Europejskapl
dc.titleProces integracji Polski z Unią Europejskąpl
dc.title.alternativeThe process of Poland's integration with the European Unionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The events connected with the Second World War brought enormous losses to European countries. As part of the reconstruction of post-war Europe, the elimination of war-related consequences and the prevention of further armed conflicts in its areas, European states have decided to build closer relations between themselves and to integrate economically. To this end, the European Coal and Steel Community, the European Economic Community and, subsequently, the European Union were established. The European Union was created on the basis of the Maastricht Treaty in 1992. After many years of preparation and negotiations, Poland was admitted to the European Union on May 1, 2004. The following presents the impact of the European Union on the economic situation of Poland. The main goal of the research is to answer the question whether Poland obtains net benefits from membership of the European Union. The results of the analyzes show the beneficial influence of the European Union on the economic situation in Poland. Nevertheless, getting benefits very often is associated with costs that Poland is forced to incur. Poland's membership in the European Union is also associated with opportunities and threats related to, for example, currency integration. The following has been carried out to isolate the EU effect illustrating the probable economic situation of Poland without the interference of the European Union.
dc.abstract.plpl
Wydarzenia związane z II wojną światową przyniosły dla państw Europy olbrzymie straty. W ramach odbudowy powojennej Europy, eliminacji skutków związanych z wojną oraz zapobieganiu dalszych konfliktów zbrojnych na jej terenach, państwa europejskie postanowiły zbudować pomiędzy sobą bliższe relacje oraz zintegrować się gospodarczo. W tym celu powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz w późniejszym czasie Unię Europejską. Unia Europejska została utworzona na podstawie Traktatu z Maastricht w 1992 roku. Po długoletnich przygotowaniach oraz negocjacjach Polska została przyjęta do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. W niniejszej pracy przedstawiony został wpływ Unii Europejskiej na sytuację gospodarczą Polski. Głównym celem badań jest odpowiedź na pytanie, czy Polska uzyskuje korzyści netto z członkostwa w Unii Europejskiej. Wyniki przeprowadzonych analiz obrazują korzystny wpływ Unii Europejskiej na sytuację gospodarczą w Polsce. Niemniej jednak uzyskanie korzyści bardzo często wiąże się z kosztami, które Polska zmuszona jest ponieść. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej związane jest również z szansami oraz zagrożeniami dotyczącymi chociażby integracji walutowej. W pracy zostały przeprowadzone prognozy dotyczące wyizolowania efektu unijnego obrazujące prawdopodobną sytuację gospodarczą Polski bez udziału Unii Europejskiej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Berbeka, Krzysztof
dc.contributor.authorpl
Adamczyk, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Berbeka, Krzysztof
dc.contributor.reviewerpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.date.accessioned
2020-07-27T18:26:09Z
dc.date.available
2020-07-27T18:26:09Z
dc.date.submittedpl
2018-07-10
dc.fieldofstudypl
ekonomia menedżerska
dc.identifier.apdpl
diploma-125832-231010
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229996
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
accession - benefits – economy - European Union – integration
dc.subject.plpl
akcesja – gospodarka - integracja – korzyści - Unia Europejska
dc.titlepl
Proces integracji Polski z Unią Europejską
dc.title.alternativepl
The process of Poland's integration with the European Union
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Krakow
3
Kyiv
3
Poznan
3
Dublin
2
Jarocin
2
Lublin
2
Wroclaw
2
Gdansk
1
Patrzykow
1

No access

No Thumbnail Available