Ocena funkcjonowania korpusu służby cywilnej w Polsce na tle rozwiązań Szwecji i Belgii po 1989 roku

licenciate
dc.abstract.enThis work presents the functioning of the civil service corps in Poland. The most important task facing the civil service corps is the organizational support of state authorities. In order for the task to be effective, the members of the corps must be honest, professional, apolitical and impartial. There are many factors that have an impact on the shape of the civil service, such as legal regulations or privileges enjoyed by its employees. Literature is distinguished by several models of civil service organizations. Polish solutions fit into the concept of a hybrid model that combines elements of the career and positional model. In order to better illustrate the differences between the above-mentioned models at work, the characteristics of the civil service corps in Belgium and Sweden where these models are applied. What's more, the countries selected for analysis are characterized by the high quality of the civil service. The SWOT analysis carried out in this work shows numerous problems faced by the civil service in our country, which have a significant impact on its quality. The low level of its functioning hinders the implementation of the mission that stands before it. The mission is first of all organizational support of administrative bodies and service to citizens.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca przedstawia funkcjonowanie korpusu służby cywilnej w Polsce. Najważniejszym zadaniem jakie stoi przed korpusem służby cywilnej to wsparcie organizacyjne organów państwowych. Aby zadanie to mogło być efektywne realizowane członkowie korpusu muszą cechować się: rzetelnością, profesjonalizmem, apolitycznością oraz bezstronnością. Istniej wiele czynników, które mają wpływ na kształt służby cywilnej takie jak chociażby regulacje prawne czy przywileje, które przysługują jej pracownikom. W literaturze wyróżnia się kilka modeli organizacji służby cywilnej. Polskie rozwiązania wpisują się w ujęcie modelu hybrydowego, który łączy elementy modelu kariery oraz pozycyjnego. Aby lepiej zobrazować różnice pomiędzy wyżej wymienionymi modelami w pracy dokonano charakterystyki funkcjonowania korpusu służby cywilnej w Belgii, gdzie sprawdza się model kariery oraz Szwecji, gdzie ma zastosowanie model pozycyjny. Co więcej, kraje wybrane do analizy charakteryzują się wysoką jakością służby cywilnej, a przyjęte rozwiązania mogą stanowić inspirację do dalszego kształtowania korpusu służby cywilnej w naszym kraju. Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza SWOT ukazuję liczne problemy z jakimi boryka się służba cywilna w naszym kraju, które w znaczący sposób wpływają na jej jakość. Niski poziom jej funkcjonowania utrudnia realizacje misji jaka przed nią stoi. Misja, o której mowa to przede wszystkim wsparcie organizacyjne organów administracji oraz służba obywatelom.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSajduk, Błażejpl
dc.contributor.authorŚlósarz, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerSajduk, Błażejpl
dc.contributor.reviewerBajor, Piotrpl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:54:56Z
dc.date.available2020-07-28T00:54:56Z
dc.date.submitted2019-06-27pl
dc.fieldofstudydoradztwo politycznepl
dc.identifier.apddiploma-133697-226949pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235974
dc.languagepolpl
dc.subject.encivil service corps, apoliticality, professionalism, neutrality, reliability, official positions, civil service law, career model, positional model, Sweden, Belgium, strengths, weaknesses, opportunities, threatspl
dc.subject.plkorpus służby cywilnej, apolityczność, profesjonalizm, neutralność, rzetelność, stanowiska urzędnicze, ustawa o służbie cywilnej, model kariery, model pozycyjny, Szwecja, Belgia, mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożeniapl
dc.titleOcena funkcjonowania korpusu służby cywilnej w Polsce na tle rozwiązań Szwecji i Belgii po 1989 rokupl
dc.title.alternativeAssessment of the functioning the civil service corps in Poland in comparison with the solutions of Sweden and Belgium after 1989pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work presents the functioning of the civil service corps in Poland. The most important task facing the civil service corps is the organizational support of state authorities. In order for the task to be effective, the members of the corps must be honest, professional, apolitical and impartial. There are many factors that have an impact on the shape of the civil service, such as legal regulations or privileges enjoyed by its employees. Literature is distinguished by several models of civil service organizations. Polish solutions fit into the concept of a hybrid model that combines elements of the career and positional model. In order to better illustrate the differences between the above-mentioned models at work, the characteristics of the civil service corps in Belgium and Sweden where these models are applied. What's more, the countries selected for analysis are characterized by the high quality of the civil service. The SWOT analysis carried out in this work shows numerous problems faced by the civil service in our country, which have a significant impact on its quality. The low level of its functioning hinders the implementation of the mission that stands before it. The mission is first of all organizational support of administrative bodies and service to citizens.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca przedstawia funkcjonowanie korpusu służby cywilnej w Polsce. Najważniejszym zadaniem jakie stoi przed korpusem służby cywilnej to wsparcie organizacyjne organów państwowych. Aby zadanie to mogło być efektywne realizowane członkowie korpusu muszą cechować się: rzetelnością, profesjonalizmem, apolitycznością oraz bezstronnością. Istniej wiele czynników, które mają wpływ na kształt służby cywilnej takie jak chociażby regulacje prawne czy przywileje, które przysługują jej pracownikom. W literaturze wyróżnia się kilka modeli organizacji służby cywilnej. Polskie rozwiązania wpisują się w ujęcie modelu hybrydowego, który łączy elementy modelu kariery oraz pozycyjnego. Aby lepiej zobrazować różnice pomiędzy wyżej wymienionymi modelami w pracy dokonano charakterystyki funkcjonowania korpusu służby cywilnej w Belgii, gdzie sprawdza się model kariery oraz Szwecji, gdzie ma zastosowanie model pozycyjny. Co więcej, kraje wybrane do analizy charakteryzują się wysoką jakością służby cywilnej, a przyjęte rozwiązania mogą stanowić inspirację do dalszego kształtowania korpusu służby cywilnej w naszym kraju. Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza SWOT ukazuję liczne problemy z jakimi boryka się służba cywilna w naszym kraju, które w znaczący sposób wpływają na jej jakość. Niski poziom jej funkcjonowania utrudnia realizacje misji jaka przed nią stoi. Misja, o której mowa to przede wszystkim wsparcie organizacyjne organów administracji oraz służba obywatelom.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sajduk, Błażej
dc.contributor.authorpl
Ślósarz, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Sajduk, Błażej
dc.contributor.reviewerpl
Bajor, Piotr
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:54:56Z
dc.date.available
2020-07-28T00:54:56Z
dc.date.submittedpl
2019-06-27
dc.fieldofstudypl
doradztwo polityczne
dc.identifier.apdpl
diploma-133697-226949
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235974
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
civil service corps, apoliticality, professionalism, neutrality, reliability, official positions, civil service law, career model, positional model, Sweden, Belgium, strengths, weaknesses, opportunities, threats
dc.subject.plpl
korpus służby cywilnej, apolityczność, profesjonalizm, neutralność, rzetelność, stanowiska urzędnicze, ustawa o służbie cywilnej, model kariery, model pozycyjny, Szwecja, Belgia, mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia
dc.titlepl
Ocena funkcjonowania korpusu służby cywilnej w Polsce na tle rozwiązań Szwecji i Belgii po 1989 roku
dc.title.alternativepl
Assessment of the functioning the civil service corps in Poland in comparison with the solutions of Sweden and Belgium after 1989
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
72
Views per month
Views per city
Ełk
18
Warsaw
14
Zabrze
7
Wroclaw
4
Gdansk
3
Lipowa
2
Racibórz
2
Bialystok
1
Dublin
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available