Krytyka kolonializmu i związanych z nim procesów w pracach autorów francuskojęzycznych: Aimé Césaire, Achille Mbembe, Frantz Fanon

master
dc.abstract.enThis work is an analysis of the phenomenon of colonialism and related processes, with particular emphasis on the works of French-speaking authors on this subject. The aim of the study is to present the works of authors from countries with colonial history as well as the general outline of the current state of research on colonialism. The author intends to supplement these considerations by presenting in the second chapter a short outline of the history of French colonialism, as a topic closely related to the biographies of the authors discussed in the last part of the work. The final analysis of the main arguments present in the current critique of colonialism and the processes related to it contained in the third chapter is based on the publications "Discourse on colonialism" by Aimé Césaire, "The Wrechted of the Earth" by Frantz Fanon, and "The Society of Enmity" by Achille Mbembe.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca stanowi analizę zjawiska kolonializmu oraz związanych z nim procesów, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości autorów francuskojęzycznych dotyczącej tej tematyki. Celem pracy jest przybliżenie dzieł autorów pochodzących z krajów o kolonialnej historii a także w ogólnym zarysie dotychczasowego stanu badań nad kolonializmem. Uzupełnieniem tych rozważań w zamyśle autora jest także przedstawienie w rozdziale drugim krótkiego zarysu historii kolonializmu francuskiego, jako tematu ściśle powiązanego z życiorysami omawianych w ostatniej części pracy twórców. Podstawę końcowej analizy głównych argumentów obecnych w nurcie krytyki kolonializmu oraz procesów z nim związanych zawartej w rozdziale trzecim stanowią publikacje „Rozprawa z kolonializmem” Aimé Césaire’a, „Wyklęty lud ziemi” Frantza Fanona, a także „Polityka wrogości” Achille’a Mbembe.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzlachta, Bogdan - 132239 pl
dc.contributor.authorRuchlewicz, Stefanpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerSzlachta, Bogdan - 132239 pl
dc.contributor.reviewerGórnisiewicz, Arkadiuszpl
dc.date.accessioned2022-10-07T21:45:44Z
dc.date.available2022-10-07T21:45:44Z
dc.date.submitted2022-09-28pl
dc.fieldofstudypolitologiapl
dc.identifier.apddiploma-162191-227233pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301136
dc.languagepolpl
dc.subject.encolonialism, criticism, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Achille Mbembe, France, Martinique, postcolonial theory, Cameroon, French colonialism, history of colonialism, expansion, Discourse on Colonialism, The Wretched of the Earth, The Society of Enmitypl
dc.subject.plkolonializm, krytyka, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Achille Mbembe, Francja, Martynika, teoria postkolonialna, Kamerun, kolonializm francuski, historia kolonializmu, ekspansja, Rozprawa z kolonializmem, Wyklęty lud ziemi, Polityka wrogościpl
dc.titleKrytyka kolonializmu i związanych z nim procesów w pracach autorów francuskojęzycznych: Aimé Césaire, Achille Mbembe, Frantz Fanonpl
dc.title.alternativeCriticism of colonialism and related processes in the works of French-speaking authors: Aimé Césaire, Achille Mbembe, Frantz Fanonpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is an analysis of the phenomenon of colonialism and related processes, with particular emphasis on the works of French-speaking authors on this subject. The aim of the study is to present the works of authors from countries with colonial history as well as the general outline of the current state of research on colonialism. The author intends to supplement these considerations by presenting in the second chapter a short outline of the history of French colonialism, as a topic closely related to the biographies of the authors discussed in the last part of the work. The final analysis of the main arguments present in the current critique of colonialism and the processes related to it contained in the third chapter is based on the publications "Discourse on colonialism" by Aimé Césaire, "The Wrechted of the Earth" by Frantz Fanon, and "The Society of Enmity" by Achille Mbembe.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca stanowi analizę zjawiska kolonializmu oraz związanych z nim procesów, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości autorów francuskojęzycznych dotyczącej tej tematyki. Celem pracy jest przybliżenie dzieł autorów pochodzących z krajów o kolonialnej historii a także w ogólnym zarysie dotychczasowego stanu badań nad kolonializmem. Uzupełnieniem tych rozważań w zamyśle autora jest także przedstawienie w rozdziale drugim krótkiego zarysu historii kolonializmu francuskiego, jako tematu ściśle powiązanego z życiorysami omawianych w ostatniej części pracy twórców. Podstawę końcowej analizy głównych argumentów obecnych w nurcie krytyki kolonializmu oraz procesów z nim związanych zawartej w rozdziale trzecim stanowią publikacje „Rozprawa z kolonializmem” Aimé Césaire’a, „Wyklęty lud ziemi” Frantza Fanona, a także „Polityka wrogości” Achille’a Mbembe.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szlachta, Bogdan - 132239
dc.contributor.authorpl
Ruchlewicz, Stefan
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Szlachta, Bogdan - 132239
dc.contributor.reviewerpl
Górnisiewicz, Arkadiusz
dc.date.accessioned
2022-10-07T21:45:44Z
dc.date.available
2022-10-07T21:45:44Z
dc.date.submittedpl
2022-09-28
dc.fieldofstudypl
politologia
dc.identifier.apdpl
diploma-162191-227233
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301136
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
colonialism, criticism, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Achille Mbembe, France, Martinique, postcolonial theory, Cameroon, French colonialism, history of colonialism, expansion, Discourse on Colonialism, The Wretched of the Earth, The Society of Enmity
dc.subject.plpl
kolonializm, krytyka, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Achille Mbembe, Francja, Martynika, teoria postkolonialna, Kamerun, kolonializm francuski, historia kolonializmu, ekspansja, Rozprawa z kolonializmem, Wyklęty lud ziemi, Polityka wrogości
dc.titlepl
Krytyka kolonializmu i związanych z nim procesów w pracach autorów francuskojęzycznych: Aimé Césaire, Achille Mbembe, Frantz Fanon
dc.title.alternativepl
Criticism of colonialism and related processes in the works of French-speaking authors: Aimé Césaire, Achille Mbembe, Frantz Fanon
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Katowice
2
Bayreuth
1
Krakow
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available
Collections