Zgodność Dekretu Bieruta z konstytucją

master
dc.abstract.enWarsaw suffers a legal problem that has turned into a serious social problem, often resulting in personal tragedies of the city residents. It is about Warsaw's re-privatization - the process of recovery by pre-war owners of land properties, which under the decree on ownership and use of land in the capital city of Warsaw was transferred to the municipality of the capital city of Warsaw.Work is an attempt to resolve doubts as to the substantive nature of the property regime established for Warsaw and on formal issues, and the procedures of expropriation - the application of the decree itself.Moreover, the work addresses the problem of legitimacy for exercising public authority in Poland in 1945, and also on what legal basis was the decree issued Bierut? This is a legal basis that could serve as a benchmark for the constitutional review of the decree and for the search for legal norms at the constitutional and international level.Nevertheless, the issue of the standard of reaction of the democratic state of law to the damage caused to its citizens by war, including occupation, remains an important issue.pl
dc.abstract.plWarszawę trawi problem prawny, który przerodził się w poważny problem społeczny, owocujący często osobistymi dramatami mieszkańców tego miasta. Mowa jest o warszawskiej reprywatyzacji, a więc o procesie odzyskiwania przez przedwojennych właścicieli nieruchomości gruntowych, które na mocy dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy zostały przekazane na własność gminie miasta stołecznego Warszawy. Praca jest próbą rozstrzygnięcia wątpliwości co do materialnoprawnego charakteru reżimu własnościowego ustanowionego dla Warszawy oraz co do kwestii formalnoprawnych, a więc procedury wywłaszczenia – stosowania samego dekretu.Ponadto, praca porusza problem legitymacji do sprawowania władzy publicznej w Polsce w 1945 r., a także na jakiej podstawie prawnej został wydany dekret Bieruta? Chodzi tu o podstawę prawną, która mogłaby stanowić wzorzec konstytucyjnej kontroli dekretu, a więc o poszukiwanie norm prawnych na poziomie konstytucyjnym oraz prawnomiędzynarodowym. Niemniej ważnym wątkiem pozostaje sprawa standardu reakcji demokratycznego państwa prawa wobec szkód wyrządzonych w mieniu swoich obywateli w wyniku działań wojennych, w tym okupacyjnych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTuleja, Piotr - 132438 pl
dc.contributor.authorPalczewski, Patrykpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerTuleja, Piotr - 132438 pl
dc.contributor.reviewerKubas, Sebastian - 129597 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:01:35Z
dc.date.available2020-07-27T10:01:35Z
dc.date.submitted2017-09-08pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-117470-162608pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222668
dc.languagepolpl
dc.subject.enBierut Decree, Warsaw Decree, reprivatization, nationalization, expropriation, righteousness of power, international standard of protection of property, control of the constitutionality of the normative act.pl
dc.subject.plDekret Bieruta, dekret warszawski, reprywatyzacja, nacjonalizacja, wywłaszczenie, legitymacja do sprawowania władzy, międzynarodowy standard ochrony własności, kontrola konstytucyjności aktu normatywnego.pl
dc.titleZgodność Dekretu Bieruta z konstytucjąpl
dc.title.alternativeCompliance of the Bierut Decree with the Constitutionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Warsaw suffers a legal problem that has turned into a serious social problem, often resulting in personal tragedies of the city residents. It is about Warsaw's re-privatization - the process of recovery by pre-war owners of land properties, which under the decree on ownership and use of land in the capital city of Warsaw was transferred to the municipality of the capital city of Warsaw.Work is an attempt to resolve doubts as to the substantive nature of the property regime established for Warsaw and on formal issues, and the procedures of expropriation - the application of the decree itself.Moreover, the work addresses the problem of legitimacy for exercising public authority in Poland in 1945, and also on what legal basis was the decree issued Bierut? This is a legal basis that could serve as a benchmark for the constitutional review of the decree and for the search for legal norms at the constitutional and international level.Nevertheless, the issue of the standard of reaction of the democratic state of law to the damage caused to its citizens by war, including occupation, remains an important issue.
dc.abstract.plpl
Warszawę trawi problem prawny, który przerodził się w poważny problem społeczny, owocujący często osobistymi dramatami mieszkańców tego miasta. Mowa jest o warszawskiej reprywatyzacji, a więc o procesie odzyskiwania przez przedwojennych właścicieli nieruchomości gruntowych, które na mocy dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy zostały przekazane na własność gminie miasta stołecznego Warszawy. Praca jest próbą rozstrzygnięcia wątpliwości co do materialnoprawnego charakteru reżimu własnościowego ustanowionego dla Warszawy oraz co do kwestii formalnoprawnych, a więc procedury wywłaszczenia – stosowania samego dekretu.Ponadto, praca porusza problem legitymacji do sprawowania władzy publicznej w Polsce w 1945 r., a także na jakiej podstawie prawnej został wydany dekret Bieruta? Chodzi tu o podstawę prawną, która mogłaby stanowić wzorzec konstytucyjnej kontroli dekretu, a więc o poszukiwanie norm prawnych na poziomie konstytucyjnym oraz prawnomiędzynarodowym. Niemniej ważnym wątkiem pozostaje sprawa standardu reakcji demokratycznego państwa prawa wobec szkód wyrządzonych w mieniu swoich obywateli w wyniku działań wojennych, w tym okupacyjnych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Tuleja, Piotr - 132438
dc.contributor.authorpl
Palczewski, Patryk
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Tuleja, Piotr - 132438
dc.contributor.reviewerpl
Kubas, Sebastian - 129597
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:01:35Z
dc.date.available
2020-07-27T10:01:35Z
dc.date.submittedpl
2017-09-08
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-117470-162608
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222668
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Bierut Decree, Warsaw Decree, reprivatization, nationalization, expropriation, righteousness of power, international standard of protection of property, control of the constitutionality of the normative act.
dc.subject.plpl
Dekret Bieruta, dekret warszawski, reprywatyzacja, nacjonalizacja, wywłaszczenie, legitymacja do sprawowania władzy, międzynarodowy standard ochrony własności, kontrola konstytucyjności aktu normatywnego.
dc.titlepl
Zgodność Dekretu Bieruta z konstytucją
dc.title.alternativepl
Compliance of the Bierut Decree with the Constitution
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
31
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Szczecin
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Brussels
1
Dublin
1
Gdynia
1
Lodz
1
Nowa Sol
1
Sao Joao de Ver
1

No access

No Thumbnail Available