"Cierpienie psychiczne nastoletnich ofiar przemocy rówieśniczej a ich poczucie dobrostanu - rola odporności psychicznej"

master
dc.abstract.enThe public does not seem to notice the problem of peer aggression until someone is hurt by it in a particularly violent way. However, considering that this phenomenon can affect up to half of the older primary education students in Poland (Przewłocka, 2015), it’s crucial to address the subject with proper diligence. Not all aggression is harmful – teenagers have developed their own system of communication, often based on rough-and-tumble play. At the same time, some adolescents spend years dealing with the effects of bullying such as somatic symptoms, depression, or suicidal thoughts (Moore et al., 2017). The purpose of this study is to investigate the issue of harm experienced by bullying victims, to examine its relationship with subjective wellbeing, and to verify the assumption regarding the protective role of resilience.A total of 551 elementary and middle school students in Kraków participated in the study (M age = 13.51; SD = 1.45), including 262 girls and 282 boys. The following materials were used: Student Aggression and Victimisation Questionnaire (Skrzypiec, 2015), Mental Health Continuum Scale – Short Form (Keyes, 2002) and The Connor-Davidson Resilience Scale – 10-item version (Connor, Davidson, 2003).The obtained results confirmed that bullying victims experience harm, albeit of low intensity. In most cases, there was no linear relationship between mental suffering and wellbeing, which only became apparent when gender and age factors were taken into account. The influence of resilience on wellbeing was observed within two sources of harm: spreading rumours (lies) and being left out of peer events.pl
dc.abstract.plOpinia publiczna nie wydaje się dostrzegać problemu przemocy rówieśniczej, dopóki ktoś nie zostanie nią dotknięty w wyjątkowo brutalny sposób. Jednak biorąc pod uwagę, że zjawisko to może dotyczyć nawet połowy uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (Przewłocka, 2015), jest to zdecydowanie temat wart uwagi. Nie każda agresja boli – młodzież wytworzyła własny system komunikacji, często oparty na wyzwiskach i przyjacielskich szturchańcach. Jednocześnie część nastolatków latami musi się mierzyć z takimi skutkami bullyingu jak objawy somatyczne, depresja czy myśli samobójcze (Moore i in., 2017). Celem niniejszej pracy jest przyjrzenie się kwestii cierpienia psychicznego ofiar przemocy rówieśniczej, zbadanie jego związku z dobrostanem subiektywnym oraz zweryfikowanie założenia dotyczącego ochronnej roli odporności psychicznej.W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 551 uczniów krakowskich szkół podstawowych oraz gimnazjów (M wieku = 13,51; SD = 1,45), w tym 262 dziewczęta oraz 282 chłopców. Do pomiaru bolesności przemocy rówieśniczej wykorzystano kwestionariusz SAVQ (Skrzypiec, 2015), poziom dobrostanu zoperacjonalizowano poprzez skalę MHC-SF (Keyes, 2002), zaś o odporności psychicznej wnioskowano na podstawie narzędzia CD-RISC-10 (Connor, Davidson, 2003).Uzyskane wyniki potwierdziły, że ofiary bullyingu doświadczają w związku z nim cierpienia psychicznego, lecz o niskim nasileniu. W większości przypadków nie wykazano istnienia zależności liniowej między owym cierpieniem a poczuciem dobrostanu; relacja ta ujawniła się dopiero po uwzględnieniu czynników płci oraz wieku. Wpływ odporności psychicznej na poziom dobrostanu dało się zaobserwować jedynie w odniesieniu do dwóch źródeł cierpienia: obgadywania i plotkowania oraz wykluczania ze spotkań kolegów z klasy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSikorska, Iwona - 131868 pl
dc.contributor.authorWróbel, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSikorska, Iwona - 131868 pl
dc.contributor.reviewerPiotrowski, Przemysław - 131414 pl
dc.date.accessioned2021-10-28T21:44:01Z
dc.date.available2021-10-28T21:44:01Z
dc.date.submitted2021-10-27pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-148583-229525pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282191
dc.languagepolpl
dc.subject.enpeer aggression, bullying, harm, wellbeing, resiliencepl
dc.subject.plprzemoc rówieśnicza, bullying, cierpienie psychiczne, dobrostan psychiczny, odporność psychicznapl
dc.title"Cierpienie psychiczne nastoletnich ofiar przemocy rówieśniczej a ich poczucie dobrostanu - rola odporności psychicznej"pl
dc.title.alternativeHarm experienced by adolescent victims of peer aggression and their wellbeing - the role of resiliencepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The public does not seem to notice the problem of peer aggression until someone is hurt by it in a particularly violent way. However, considering that this phenomenon can affect up to half of the older primary education students in Poland (Przewłocka, 2015), it’s crucial to address the subject with proper diligence. Not all aggression is harmful – teenagers have developed their own system of communication, often based on rough-and-tumble play. At the same time, some adolescents spend years dealing with the effects of bullying such as somatic symptoms, depression, or suicidal thoughts (Moore et al., 2017). The purpose of this study is to investigate the issue of harm experienced by bullying victims, to examine its relationship with subjective wellbeing, and to verify the assumption regarding the protective role of resilience.A total of 551 elementary and middle school students in Kraków participated in the study (M age = 13.51; SD = 1.45), including 262 girls and 282 boys. The following materials were used: Student Aggression and Victimisation Questionnaire (Skrzypiec, 2015), Mental Health Continuum Scale – Short Form (Keyes, 2002) and The Connor-Davidson Resilience Scale – 10-item version (Connor, Davidson, 2003).The obtained results confirmed that bullying victims experience harm, albeit of low intensity. In most cases, there was no linear relationship between mental suffering and wellbeing, which only became apparent when gender and age factors were taken into account. The influence of resilience on wellbeing was observed within two sources of harm: spreading rumours (lies) and being left out of peer events.
dc.abstract.plpl
Opinia publiczna nie wydaje się dostrzegać problemu przemocy rówieśniczej, dopóki ktoś nie zostanie nią dotknięty w wyjątkowo brutalny sposób. Jednak biorąc pod uwagę, że zjawisko to może dotyczyć nawet połowy uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (Przewłocka, 2015), jest to zdecydowanie temat wart uwagi. Nie każda agresja boli – młodzież wytworzyła własny system komunikacji, często oparty na wyzwiskach i przyjacielskich szturchańcach. Jednocześnie część nastolatków latami musi się mierzyć z takimi skutkami bullyingu jak objawy somatyczne, depresja czy myśli samobójcze (Moore i in., 2017). Celem niniejszej pracy jest przyjrzenie się kwestii cierpienia psychicznego ofiar przemocy rówieśniczej, zbadanie jego związku z dobrostanem subiektywnym oraz zweryfikowanie założenia dotyczącego ochronnej roli odporności psychicznej.W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 551 uczniów krakowskich szkół podstawowych oraz gimnazjów (M wieku = 13,51; SD = 1,45), w tym 262 dziewczęta oraz 282 chłopców. Do pomiaru bolesności przemocy rówieśniczej wykorzystano kwestionariusz SAVQ (Skrzypiec, 2015), poziom dobrostanu zoperacjonalizowano poprzez skalę MHC-SF (Keyes, 2002), zaś o odporności psychicznej wnioskowano na podstawie narzędzia CD-RISC-10 (Connor, Davidson, 2003).Uzyskane wyniki potwierdziły, że ofiary bullyingu doświadczają w związku z nim cierpienia psychicznego, lecz o niskim nasileniu. W większości przypadków nie wykazano istnienia zależności liniowej między owym cierpieniem a poczuciem dobrostanu; relacja ta ujawniła się dopiero po uwzględnieniu czynników płci oraz wieku. Wpływ odporności psychicznej na poziom dobrostanu dało się zaobserwować jedynie w odniesieniu do dwóch źródeł cierpienia: obgadywania i plotkowania oraz wykluczania ze spotkań kolegów z klasy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sikorska, Iwona - 131868
dc.contributor.authorpl
Wróbel, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sikorska, Iwona - 131868
dc.contributor.reviewerpl
Piotrowski, Przemysław - 131414
dc.date.accessioned
2021-10-28T21:44:01Z
dc.date.available
2021-10-28T21:44:01Z
dc.date.submittedpl
2021-10-27
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-148583-229525
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282191
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
peer aggression, bullying, harm, wellbeing, resilience
dc.subject.plpl
przemoc rówieśnicza, bullying, cierpienie psychiczne, dobrostan psychiczny, odporność psychiczna
dc.titlepl
"Cierpienie psychiczne nastoletnich ofiar przemocy rówieśniczej a ich poczucie dobrostanu - rola odporności psychicznej"
dc.title.alternativepl
Harm experienced by adolescent victims of peer aggression and their wellbeing - the role of resilience
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
113
Views per month
Views per city
Międzychód
20
Warsaw
14
Poznan
11
Wroclaw
11
Krakow
10
Wola Rzedzinska
4
Zator
4
Clonee
3
Lublin
3
Babice
2

No access

No Thumbnail Available