Kwestia zasłony muzułmańskiej. Wybrane aspekty (prawo muzułmańskie, prawo europejskie oraz reklama w krajach MENA i na Zachodzie

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this paper is to discuss the issue of the order that Muslim women wear the veil, but due to the wide scope of the issues it covers, on the basis of selected aspects, which are: Islam and closely related Muslim law, European law (in general, or the law of an individual member European Union), advertising in the countries of the West, North Africa and the Middle East. The main questions to be answered in this work are: Why do Muslim women wear the hijab? How does European law (or the law of a particular European country) relate to the question of the Muslim veil? How, or for what purpose, hijab appears in advertisements for Western products in Western countries and in North African and Middle Eastern countries?The work consists of three chapters. The first chapter discusses the issue of the veil in Islamic culture and Muslim law, and the second chapter deals with secular European law, with particular emphasis on France. The last chapter, on the other hand, is devoted to the issue of the presence of the Muslim veil in advertisements for products of Western companies in the countries of the West, North Africa and the Middle East.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest omówienie kwestii nakazu noszenia zasłony przez muzułmanki, ale ze względu na szeroki zakres obejmującej ją problematykę, w oparciu o wybrane aspekty, którymi są: islam i związane z nim ściśle prawo muzułmańskie, prawo europejski (w ogólności, czy prawo poszczególnego członka Unii Europejskiej), reklama w krajach Zachodu oraz Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Podstawowymi pytaniami, na jakie szuka się odpowiedzi w tej pracy, są: Dlaczego muzułmanki noszą hidżab? W jaki sposób odnosi się do kwestii zasłony muzułmańskiej prawo europejskie (czy też prawo jakiegoś konkretnego kraju europejskiego)? W jaki sposób, czy też w jakim celu, hidżab pojawia się w reklamach produktów firm zachodnich w krajach Zachodu oraz w krajach rejonu Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu? Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiona została kwestia zasłony w kulturze islamu i prawie muzułmańskim, a w rozdziale drugim w kontekście świeckiego prawa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Francji. Natomiast ostatni rozdział poświęcony został kwestii obecności zasłony muzułmańskiej w reklamach produktów firm zachodnich w krajach Zachodu oraz Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBalwierz, Idapl
dc.contributor.authorJurek, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBalwierz, Idapl
dc.contributor.reviewerPycińska, Magdalenapl
dc.date.accessioned2022-01-21T01:15:33Z
dc.date.available2022-01-21T01:15:33Z
dc.date.submitted2021-07-09pl
dc.fieldofstudystudia bliskowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-153024-259805pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/287331
dc.languagepolpl
dc.subject.enMuslim veil, hijab, discrimination, cultural differences, advertising, European law, Muslim lawpl
dc.subject.plzasłona muzułmańska, hidżab, dyskryminacja, różnice kulturowe, reklama, prawo europejskie, prawo muzułmańskiepl
dc.titleKwestia zasłony muzułmańskiej. Wybrane aspekty (prawo muzułmańskie, prawo europejskie oraz reklama w krajach MENA i na Zachodziepl
dc.title.alternativeThe Matter of the Muslim Veil. Selected Aspects (Muslim Law, European Law and Advertising in MENA Countries and in the West)pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this paper is to discuss the issue of the order that Muslim women wear the veil, but due to the wide scope of the issues it covers, on the basis of selected aspects, which are: Islam and closely related Muslim law, European law (in general, or the law of an individual member European Union), advertising in the countries of the West, North Africa and the Middle East. The main questions to be answered in this work are: Why do Muslim women wear the hijab? How does European law (or the law of a particular European country) relate to the question of the Muslim veil? How, or for what purpose, hijab appears in advertisements for Western products in Western countries and in North African and Middle Eastern countries?The work consists of three chapters. The first chapter discusses the issue of the veil in Islamic culture and Muslim law, and the second chapter deals with secular European law, with particular emphasis on France. The last chapter, on the other hand, is devoted to the issue of the presence of the Muslim veil in advertisements for products of Western companies in the countries of the West, North Africa and the Middle East.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest omówienie kwestii nakazu noszenia zasłony przez muzułmanki, ale ze względu na szeroki zakres obejmującej ją problematykę, w oparciu o wybrane aspekty, którymi są: islam i związane z nim ściśle prawo muzułmańskie, prawo europejski (w ogólności, czy prawo poszczególnego członka Unii Europejskiej), reklama w krajach Zachodu oraz Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Podstawowymi pytaniami, na jakie szuka się odpowiedzi w tej pracy, są: Dlaczego muzułmanki noszą hidżab? W jaki sposób odnosi się do kwestii zasłony muzułmańskiej prawo europejskie (czy też prawo jakiegoś konkretnego kraju europejskiego)? W jaki sposób, czy też w jakim celu, hidżab pojawia się w reklamach produktów firm zachodnich w krajach Zachodu oraz w krajach rejonu Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu? Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiona została kwestia zasłony w kulturze islamu i prawie muzułmańskim, a w rozdziale drugim w kontekście świeckiego prawa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Francji. Natomiast ostatni rozdział poświęcony został kwestii obecności zasłony muzułmańskiej w reklamach produktów firm zachodnich w krajach Zachodu oraz Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Balwierz, Ida
dc.contributor.authorpl
Jurek, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Balwierz, Ida
dc.contributor.reviewerpl
Pycińska, Magdalena
dc.date.accessioned
2022-01-21T01:15:33Z
dc.date.available
2022-01-21T01:15:33Z
dc.date.submittedpl
2021-07-09
dc.fieldofstudypl
studia bliskowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-153024-259805
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/287331
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Muslim veil, hijab, discrimination, cultural differences, advertising, European law, Muslim law
dc.subject.plpl
zasłona muzułmańska, hidżab, dyskryminacja, różnice kulturowe, reklama, prawo europejskie, prawo muzułmańskie
dc.titlepl
Kwestia zasłony muzułmańskiej. Wybrane aspekty (prawo muzułmańskie, prawo europejskie oraz reklama w krajach MENA i na Zachodzie
dc.title.alternativepl
The Matter of the Muslim Veil. Selected Aspects (Muslim Law, European Law and Advertising in MENA Countries and in the West)
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Warsaw
3
Dublin
2
Krakow
2
Lodz
1
Shanghai
1
Sosnowiec
1

No access

No Thumbnail Available