Między Scyllą wspólnotowości a Charybdą indywidualizmu - próba uchwycenia zgromadzeń Rodziny Tęczy w neotrybalistycznej perspektywie

master
dc.abstract.enThis thesis seeks to present tribalism - and specifically the development of temporary intentional communities - as an area of struggle between individualistic strivings tormenting the individual and the (apparently opposing) desires to overcome isolation and the alienation it causes. The phenomenon of neo-tribalism is treated as an answer to the deepening homelessness of human beings in the world, to the spreading destruction of traditions, and to the concomitant necessity for self-definition. Additionally, following the conclusions of Olcoń-Kubicka, it has become important to ascertain whether emotional tribes might be an opportunity for individualism to assert itself "within a group of similarly sensitive people".The idea of examining these question was suggested by an analysis of the Rainbow Family gatherings, a phenomenon recognized as an example of neo-tribal community. The goal of the field research was to delineate their collectively formed symbolic universe and so to investigate the semantic world in which the attendants of these gatherings co-exist. My intention was above all to observe how this neo-tribal group, under the influence of warmth radiated from itself, transforms into a community rich in meanings, where the feeling of unity and closeness and the possibility of individual exploration and expression seem to go hand in hand.pl
dc.abstract.plPraca stanowi próbę ukazania trybalizmu, a więc zjawiska kształtowania się czasowych wspólnot empatycznych, jako swoistego terenu zmagań między targającymi jednostką dążeniami indywidualistycznymi a pozornie opozycyjną im chęcią przełamania izolacjonizmu i wraz z nim nasilającego się osamotnienia. Fenomen nowoplemienności potraktowany został tu zatem jako rodzaj odpowiedzi na pogłębiającą się bezdomność człowieka w świecie, na zataczającą coraz szersze kręgi, detradycjonalizację i kroczącą w ślad za nią konieczność tożsamościowego samookreślenia. Dodatkowo zaś, podążając za propozycją Olcoń-Kubickiej, istotną stała się tu chęć ukazania tego, iż stanowić może on przestrzeń manifestacji indywidualizmu „wewnątrz grupy ludzi podobnie odczuwających”. Możliwość przyjrzenia się powyżej zaznaczonemu zagadnieniu przybliżona została poprzez analizę zjawiska, jakim są, uznane za przykład nowoplemiennej wspólnoty, Zgromadzenia Rodziny Tęczy. Sposobem tym, zasadniczym celem podjętych badań terenowych stała się próba odtworzenia wspólnotowo konstruowanego symbolicznego uniwersum, próba przybliżenia pojęciowego świata, w którym to wspólnie poruszają się obecne na zgromadzeniu osoby. Chodziło więc tu o zaobserwowanie tego, jak nowoplemienna gromada pod wpływem emanowanego przez siebie ciepła przeistacza się we wspólnotę znaczeń, w której to odczucie jedności i bliskości oraz możliwość indywidualnej ekspresji i poszukiwania zdają się iść z sobą w parze.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.contributor.advisorLibera, Zbigniew - 129949 pl
dc.contributor.authorUrbanowicz, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerBrocki, Marcin - 174578 pl
dc.contributor.reviewerLibera, Zbigniew - 129949 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T11:55:00Z
dc.date.available2020-07-24T11:55:00Z
dc.date.submitted2012-10-10pl
dc.fieldofstudyetnologiapl
dc.identifier.apddiploma-70546-80254pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183663
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe Rainbow Family, neo-tribalism, individualism, communitypl
dc.subject.plTodzina Tęczy, noetrybalizm, indywidualizm, wspólnotapl
dc.titleMiędzy Scyllą wspólnotowości a Charybdą indywidualizmu - próba uchwycenia zgromadzeń Rodziny Tęczy w neotrybalistycznej perspektywiepl
dc.title.alternativeBetween the Scylla of community and the Charybdis of individualism: an attempt to understand the Rainbow Family gatherings from a neo-tribalistic perspective.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis seeks to present tribalism - and specifically the development of temporary intentional communities - as an area of struggle between individualistic strivings tormenting the individual and the (apparently opposing) desires to overcome isolation and the alienation it causes. The phenomenon of neo-tribalism is treated as an answer to the deepening homelessness of human beings in the world, to the spreading destruction of traditions, and to the concomitant necessity for self-definition. Additionally, following the conclusions of Olcoń-Kubicka, it has become important to ascertain whether emotional tribes might be an opportunity for individualism to assert itself "within a group of similarly sensitive people".The idea of examining these question was suggested by an analysis of the Rainbow Family gatherings, a phenomenon recognized as an example of neo-tribal community. The goal of the field research was to delineate their collectively formed symbolic universe and so to investigate the semantic world in which the attendants of these gatherings co-exist. My intention was above all to observe how this neo-tribal group, under the influence of warmth radiated from itself, transforms into a community rich in meanings, where the feeling of unity and closeness and the possibility of individual exploration and expression seem to go hand in hand.
dc.abstract.plpl
Praca stanowi próbę ukazania trybalizmu, a więc zjawiska kształtowania się czasowych wspólnot empatycznych, jako swoistego terenu zmagań między targającymi jednostką dążeniami indywidualistycznymi a pozornie opozycyjną im chęcią przełamania izolacjonizmu i wraz z nim nasilającego się osamotnienia. Fenomen nowoplemienności potraktowany został tu zatem jako rodzaj odpowiedzi na pogłębiającą się bezdomność człowieka w świecie, na zataczającą coraz szersze kręgi, detradycjonalizację i kroczącą w ślad za nią konieczność tożsamościowego samookreślenia. Dodatkowo zaś, podążając za propozycją Olcoń-Kubickiej, istotną stała się tu chęć ukazania tego, iż stanowić może on przestrzeń manifestacji indywidualizmu „wewnątrz grupy ludzi podobnie odczuwających”. Możliwość przyjrzenia się powyżej zaznaczonemu zagadnieniu przybliżona została poprzez analizę zjawiska, jakim są, uznane za przykład nowoplemiennej wspólnoty, Zgromadzenia Rodziny Tęczy. Sposobem tym, zasadniczym celem podjętych badań terenowych stała się próba odtworzenia wspólnotowo konstruowanego symbolicznego uniwersum, próba przybliżenia pojęciowego świata, w którym to wspólnie poruszają się obecne na zgromadzeniu osoby. Chodziło więc tu o zaobserwowanie tego, jak nowoplemienna gromada pod wpływem emanowanego przez siebie ciepła przeistacza się we wspólnotę znaczeń, w której to odczucie jedności i bliskości oraz możliwość indywidualnej ekspresji i poszukiwania zdają się iść z sobą w parze.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.contributor.advisorpl
Libera, Zbigniew - 129949
dc.contributor.authorpl
Urbanowicz, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Brocki, Marcin - 174578
dc.contributor.reviewerpl
Libera, Zbigniew - 129949
dc.date.accessioned
2020-07-24T11:55:00Z
dc.date.available
2020-07-24T11:55:00Z
dc.date.submittedpl
2012-10-10
dc.fieldofstudypl
etnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-70546-80254
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183663
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The Rainbow Family, neo-tribalism, individualism, community
dc.subject.plpl
Todzina Tęczy, noetrybalizm, indywidualizm, wspólnota
dc.titlepl
Między Scyllą wspólnotowości a Charybdą indywidualizmu - próba uchwycenia zgromadzeń Rodziny Tęczy w neotrybalistycznej perspektywie
dc.title.alternativepl
Between the Scylla of community and the Charybdis of individualism: an attempt to understand the Rainbow Family gatherings from a neo-tribalistic perspective.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Boardman
1
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available