Zdrowie i odżywianie dziecka w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie czasopisma „Młoda Matka

licenciate
dc.abstract.enThis thesis brings up a topic of the health and nutrition of children under the age of seven in the interwar period. The main goal is to discuss children health and nutrition issues in the interwar period based on the "Młoda Matka" magazine. An important element of the work is to show and juxtapose articles authors recommendations, with mothers real actions and their mistakes while childcaring, which was often caused by belief in supestition or receiption of the articles by readers. The basis of the work were mainly articles from the biweekly "Młoda Matka", which was published in Warsaw between 1927-1939 years. The M. Paciorek, K. Sierakowska and M. Balcerek studies also proved to be a valuable sources of information. The first chapter of the work is devoted to the most common and described in "Młoda Matka" health problems of the youngest children. The chapter is divided into two subsections is dealing with infectious and non-infectious diseases. While describing each diseases, attention was paid to confront the guidelines of conduct presented by doctors with the actual conduct of mothers in the case of a child becoming ill, as well as false beliefs about diseases and their treatment in urban society. The second chapter deals with prophylaxis, the topic which also occupied a lot of space in the magazine. This part of the work contains the most important information on issues such as hardening, gymnastics, summer trips and vaccinations. It follows from the articles contained in "Młoda Matka" which show us the most popular activities. Thanks to them parents tried to keep the child in good health. In addition to medical recommendations, it has shown mistakes made by mothers in the youngest prevention in individual articles. The last chapter describes the nutrition of the youngest children from birth to preschool age meals, which after introducing numerous of nutritious did not differ significantly from the diets of older children and adults. This chapter is divided into two subsections. The first topic is about feeding children under the age of one, to which a large number of articles have been devoted in the magazine. The second concerns the diet of children over the age of one. It describes the problems that mothers used to have while feeding their children and the single ingredients added to the child's diet.pl
dc.abstract.plPraca porusza temat zdrowia i odżywiania dzieci do lat siedmiu w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Jej zadaniem jest omówienie kwestii zdrowia i odżywiania dzieci w czasach dwudziestolecia międzywojennego w oparciu o czasopismo „Młoda Matka”. Istotnym elementem pracy jest próba zestawienia obrazu postępowania wyłaniającego się z zaleceń autorów artykułów z rzeczywistym działaniem matek, ich błędami w opiece nad dzieckiem, których źródłem często była wiara w przesądy oraz odbiór artykułów przez czytelniczki. Podstawę pracy stanowiły przede wszystkim artykuły z dwutygodnika „Młoda Matka”, który wydawany był w Warszawie w latach 1927-1939. Cennym źródłem informacji okazały się także opracowania M. Paciorek, K. Sierakowskiej oraz M. Balcerka. Pierwszy rozdział pracy poświęcono najczęściej spotykanym i opisywanym w „Młodej Matce” problemom zdrowotnym najmłodszych dzieci. Rozdział został podzielony na dwa podrozdziały traktujące o chorobach zakaźnych oraz niezakaźnych. W trakcie opisywania poszczególnych chorób zwrócono uwagę na skonfrontowanie wytycznych postępowania przedstawianych przez lekarzy oraz na rzeczywiste postępowanie matek w przypadku zachorowania dziecka i fałszywe przekonania dotyczące chorób i ich leczenia funkcjonujące w społeczeństwie miejskim. Drugi rozdział odnosi się do profilaktyki, której temat również zajmował sporo miejsca w czasopiśmie. W tej części pracy zawarto najważniejsze informacje dotyczące takich kwestii jak: hartowanie i gimnastyka, wyjazdy letnie oraz szczepienia. Jak wynika bowiem z artykułów w „Młodej Matce” były to najpopularniejsze czynności, dzięki którym starano się utrzymać dziecko w dobrym zdrowiu. Oprócz zaleceń lekarskich pokazano również błędy popełniane przez matki w kwestii profilaktyki najmłodszych wyłaniające się z poszczególnych artykułów. W ostatnim rozdziale scharakteryzowano odżywianie najmłodszych od urodzenia do posiłków dzieci w wieku przedszkolnym, które po wprowadzeniu licznych składników odżywczych nie różniły się znacznie od diety dzieci starszych i dorosłych. Ten rozdział został podzielony na dwa podrozdziały. Pierwszy porusza temat karmienia dzieci poniżej pierwszego roku życia, któremu poświęcono w piśmie ogromną liczbę artykułów. Drugi dotyczy diety dzieci powyżej pierwszego roku życia. Opisuje on problemy, które napotykały matki w czasie odżywiania swoich dzieci oraz poszczególne składniki dodawane do dziecięcej diety.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSynowiec, Andrzej - 132178 pl
dc.contributor.authorJakubiec, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerSynowiec, Andrzej - 132178 pl
dc.contributor.reviewerArkusz, Aleksandra - 114412 pl
dc.date.accessioned2021-10-22T21:42:02Z
dc.date.available2021-10-22T21:42:02Z
dc.date.submitted2021-07-14pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-152734-261977pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281430
dc.languagepolpl
dc.subject.enchild, health, nutrition, Second Polish Republic, interwar period, press, young mother, prophylaxispl
dc.subject.pldziecko, zdrowie, odżywianie, II Rzeczpospolita, dwudziestolecie międzywojenne, prasa, Młoda Matka, profilaktykapl
dc.titleZdrowie i odżywianie dziecka w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie czasopisma „Młoda Matkapl
dc.title.alternativeChild's health and nutrition in the interwar period based on the "Młoda Matka" magazinepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis brings up a topic of the health and nutrition of children under the age of seven in the interwar period. The main goal is to discuss children health and nutrition issues in the interwar period based on the "Młoda Matka" magazine. An important element of the work is to show and juxtapose articles authors recommendations, with mothers real actions and their mistakes while childcaring, which was often caused by belief in supestition or receiption of the articles by readers. The basis of the work were mainly articles from the biweekly "Młoda Matka", which was published in Warsaw between 1927-1939 years. The M. Paciorek, K. Sierakowska and M. Balcerek studies also proved to be a valuable sources of information. The first chapter of the work is devoted to the most common and described in "Młoda Matka" health problems of the youngest children. The chapter is divided into two subsections is dealing with infectious and non-infectious diseases. While describing each diseases, attention was paid to confront the guidelines of conduct presented by doctors with the actual conduct of mothers in the case of a child becoming ill, as well as false beliefs about diseases and their treatment in urban society. The second chapter deals with prophylaxis, the topic which also occupied a lot of space in the magazine. This part of the work contains the most important information on issues such as hardening, gymnastics, summer trips and vaccinations. It follows from the articles contained in "Młoda Matka" which show us the most popular activities. Thanks to them parents tried to keep the child in good health. In addition to medical recommendations, it has shown mistakes made by mothers in the youngest prevention in individual articles. The last chapter describes the nutrition of the youngest children from birth to preschool age meals, which after introducing numerous of nutritious did not differ significantly from the diets of older children and adults. This chapter is divided into two subsections. The first topic is about feeding children under the age of one, to which a large number of articles have been devoted in the magazine. The second concerns the diet of children over the age of one. It describes the problems that mothers used to have while feeding their children and the single ingredients added to the child's diet.
dc.abstract.plpl
Praca porusza temat zdrowia i odżywiania dzieci do lat siedmiu w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Jej zadaniem jest omówienie kwestii zdrowia i odżywiania dzieci w czasach dwudziestolecia międzywojennego w oparciu o czasopismo „Młoda Matka”. Istotnym elementem pracy jest próba zestawienia obrazu postępowania wyłaniającego się z zaleceń autorów artykułów z rzeczywistym działaniem matek, ich błędami w opiece nad dzieckiem, których źródłem często była wiara w przesądy oraz odbiór artykułów przez czytelniczki. Podstawę pracy stanowiły przede wszystkim artykuły z dwutygodnika „Młoda Matka”, który wydawany był w Warszawie w latach 1927-1939. Cennym źródłem informacji okazały się także opracowania M. Paciorek, K. Sierakowskiej oraz M. Balcerka. Pierwszy rozdział pracy poświęcono najczęściej spotykanym i opisywanym w „Młodej Matce” problemom zdrowotnym najmłodszych dzieci. Rozdział został podzielony na dwa podrozdziały traktujące o chorobach zakaźnych oraz niezakaźnych. W trakcie opisywania poszczególnych chorób zwrócono uwagę na skonfrontowanie wytycznych postępowania przedstawianych przez lekarzy oraz na rzeczywiste postępowanie matek w przypadku zachorowania dziecka i fałszywe przekonania dotyczące chorób i ich leczenia funkcjonujące w społeczeństwie miejskim. Drugi rozdział odnosi się do profilaktyki, której temat również zajmował sporo miejsca w czasopiśmie. W tej części pracy zawarto najważniejsze informacje dotyczące takich kwestii jak: hartowanie i gimnastyka, wyjazdy letnie oraz szczepienia. Jak wynika bowiem z artykułów w „Młodej Matce” były to najpopularniejsze czynności, dzięki którym starano się utrzymać dziecko w dobrym zdrowiu. Oprócz zaleceń lekarskich pokazano również błędy popełniane przez matki w kwestii profilaktyki najmłodszych wyłaniające się z poszczególnych artykułów. W ostatnim rozdziale scharakteryzowano odżywianie najmłodszych od urodzenia do posiłków dzieci w wieku przedszkolnym, które po wprowadzeniu licznych składników odżywczych nie różniły się znacznie od diety dzieci starszych i dorosłych. Ten rozdział został podzielony na dwa podrozdziały. Pierwszy porusza temat karmienia dzieci poniżej pierwszego roku życia, któremu poświęcono w piśmie ogromną liczbę artykułów. Drugi dotyczy diety dzieci powyżej pierwszego roku życia. Opisuje on problemy, które napotykały matki w czasie odżywiania swoich dzieci oraz poszczególne składniki dodawane do dziecięcej diety.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Synowiec, Andrzej - 132178
dc.contributor.authorpl
Jakubiec, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Synowiec, Andrzej - 132178
dc.contributor.reviewerpl
Arkusz, Aleksandra - 114412
dc.date.accessioned
2021-10-22T21:42:02Z
dc.date.available
2021-10-22T21:42:02Z
dc.date.submittedpl
2021-07-14
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-152734-261977
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281430
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
child, health, nutrition, Second Polish Republic, interwar period, press, young mother, prophylaxis
dc.subject.plpl
dziecko, zdrowie, odżywianie, II Rzeczpospolita, dwudziestolecie międzywojenne, prasa, Młoda Matka, profilaktyka
dc.titlepl
Zdrowie i odżywianie dziecka w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie czasopisma „Młoda Matka
dc.title.alternativepl
Child's health and nutrition in the interwar period based on the "Młoda Matka" magazine
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
37
Views per month
Views per city
Poznan
6
Krakow
5
Gdynia
4
Warsaw
4
Rzeszów
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Jelesnia
1
Lodz
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available