Memy internetowe jako nowe zjawisko komunikacyjne

master
dc.abstract.enThe main purpose of this thesis is to explore and characterize the phenomenon of Internet "memes" . The first part is a theoretical part, describes "memetics" as the science and defining Internet "mem". In the second part, in addition to all theories and classification, the paper presents a new typology, which is focused on the value of communication Internet "memes". The division of "memes" according to this typology allows to identify it as a new language code. In the third part have been characterized ten "memes" that illustrate the phenomenon of imaging communication, and show "memes" as the Internet idioms, symbols or amalgams. The work shows how important are broad cultural ang language competencies to be able to correctly use the language of Internet "memes”.pl
dc.abstract.plGłównym tematem tej pracy jest zbadanie i scharakteryzowanie zjawiska „memów” internetowych. Pierwsza część pracy to część teoretyczna, opisująca „memetykę” jako naukę i definiująca „mem” internetowy. W drugiej części, obok innych teorii i klasyfikacji, praca przedstawia nową typologię, która nastawiona jest na wartość komunikacyjną „memów” internetowych. Podział „memów” według tej typologii pozwala identyfikować je jako nowy kod językowy. W trzeciej części zostało scharakteryzowanych dziesięć „memów”, które obrazują zjawisko obrazowej komunikacji, oraz pokazują „memy” jako internetowe frazeologizmy, symbole lub amalgamaty. Praca wykazuje jak istotne są szerokie kompetencje kulturowe i językowe, by móc właściwie posługiwać się językiem „memów” internetowych.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorAntas, Jolanta - 127134 pl
dc.contributor.authorMichalak, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerDrabik, Beata - 173717 pl
dc.contributor.reviewerAntas, Jolanta - 127134 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T04:00:29Z
dc.date.available2020-07-27T04:00:29Z
dc.date.submitted2016-10-17pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-111226-149302pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217163
dc.languagepolpl
dc.subject.enmemetics, Internet meme, language skills, cultural competence, idiom, symbol, amalgam, language of the Internetpl
dc.subject.plmemetyka, mem internetowy, kompetencje językowe, kompetencje kulturowe, frazeologizm, symbol, amalgamat, język Internetupl
dc.titleMemy internetowe jako nowe zjawisko komunikacyjnepl
dc.title.alternativeInternet memes as a new phenomenon of communicationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main purpose of this thesis is to explore and characterize the phenomenon of Internet "memes" . The first part is a theoretical part, describes "memetics" as the science and defining Internet "mem". In the second part, in addition to all theories and classification, the paper presents a new typology, which is focused on the value of communication Internet "memes". The division of "memes" according to this typology allows to identify it as a new language code. In the third part have been characterized ten "memes" that illustrate the phenomenon of imaging communication, and show "memes" as the Internet idioms, symbols or amalgams. The work shows how important are broad cultural ang language competencies to be able to correctly use the language of Internet "memes”.
dc.abstract.plpl
Głównym tematem tej pracy jest zbadanie i scharakteryzowanie zjawiska „memów” internetowych. Pierwsza część pracy to część teoretyczna, opisująca „memetykę” jako naukę i definiująca „mem” internetowy. W drugiej części, obok innych teorii i klasyfikacji, praca przedstawia nową typologię, która nastawiona jest na wartość komunikacyjną „memów” internetowych. Podział „memów” według tej typologii pozwala identyfikować je jako nowy kod językowy. W trzeciej części zostało scharakteryzowanych dziesięć „memów”, które obrazują zjawisko obrazowej komunikacji, oraz pokazują „memy” jako internetowe frazeologizmy, symbole lub amalgamaty. Praca wykazuje jak istotne są szerokie kompetencje kulturowe i językowe, by móc właściwie posługiwać się językiem „memów” internetowych.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Antas, Jolanta - 127134
dc.contributor.authorpl
Michalak, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Drabik, Beata - 173717
dc.contributor.reviewerpl
Antas, Jolanta - 127134
dc.date.accessioned
2020-07-27T04:00:29Z
dc.date.available
2020-07-27T04:00:29Z
dc.date.submittedpl
2016-10-17
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-111226-149302
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217163
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
memetics, Internet meme, language skills, cultural competence, idiom, symbol, amalgam, language of the Internet
dc.subject.plpl
memetyka, mem internetowy, kompetencje językowe, kompetencje kulturowe, frazeologizm, symbol, amalgamat, język Internetu
dc.titlepl
Memy internetowe jako nowe zjawisko komunikacyjne
dc.title.alternativepl
Internet memes as a new phenomenon of communication
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
214
Views per month
Views per city
Warsaw
35
Lublin
10
Krakow
9
Poznan
9
Wroclaw
9
Gdansk
5
Debrzno
4
Jelenia Góra
4
Katowice
4
Zielona Góra
4

No access

No Thumbnail Available