IDENTYFIKACJA I ANALIZA NARZĘDZI MARKETINGU MIX NA PRZYKŁADZIE FIRMY USŁUGOWEJ

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this bachelor's thesis is to identify and analyze the tools of marketing mix on the example of a service company. The services cooperating with the surveyed company were subjected to a special analysis. The survey was conducted on the basis of a questionnaire. Among the questions asked there were those concerning marketing areas that should be changed, concerning the current state of affairs and opinions on marketing activities. All the considerations are embedded in an empirical framework, one of the main tasks of which is to expose critical areas and provide solutions that can improve their general condition. After carrying out the research, it can be concluded that the company conducts effective marketing, but not developed enough, and therefore, possible solutions have been proposed. As an added value, resulting from conducting and developing surveys, he sees the possibility of improving the company's recognition in the environment and the development of its marketing activities.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy licencjackiej jest identyfikacja i analiza narzędzi marketingu mix na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego. Szczególnej analizie poddane zostały serwisy współpracujące z badaną firmą. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie kwestionariusza, czyli tzw. ankiety. Pośród postawionych pytań znalazły się takie dotyczące obszarów marketingu, które ulec powinny zmianie, dotyczące aktualnego stanu oraz opinii na temat działań marketingowych. Całość rozważań osadzona została w ramach empirycznych, której jednym z główny zadań jest demaskowanie obszarów krytycznych oraz dostarczenie rozwiązań mogących poprawić ich ogólny stan. Po przeprowadzeniu badan wnioskować można, ze firma prowadzi marketing skuteczny, jednak zbyt mało rozwinięty, co za tym idzie, zaproponowane zostały możliwe rozwiązania. Jako wartość dodana, wynikająca z przeprowadzenia i opracowania badan, upatruje się możliwość poprawy rozpoznawalności firmy w środowisku oraz rozwój jej działań marketingowych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorŻądło, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:19:52Z
dc.date.available2020-07-27T23:19:52Z
dc.date.submitted2019-07-03pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-131925-226214pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234503
dc.languagepolpl
dc.subject.enMarketing – Marketing mix – Marketing Tools – Service Marketingpl
dc.subject.plMarketing – Marketing mix – Marketing usług – Narzędzia marketingowepl
dc.titleIDENTYFIKACJA I ANALIZA NARZĘDZI MARKETINGU MIX NA PRZYKŁADZIE FIRMY USŁUGOWEJpl
dc.title.alternativeIDENTIFICATION AND ANALYSIS OF MIX MARKETING TOOLS ON THE EXAMPLE OF A SERVICE COMPANYpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this bachelor's thesis is to identify and analyze the tools of marketing mix on the example of a service company. The services cooperating with the surveyed company were subjected to a special analysis. The survey was conducted on the basis of a questionnaire. Among the questions asked there were those concerning marketing areas that should be changed, concerning the current state of affairs and opinions on marketing activities. All the considerations are embedded in an empirical framework, one of the main tasks of which is to expose critical areas and provide solutions that can improve their general condition. After carrying out the research, it can be concluded that the company conducts effective marketing, but not developed enough, and therefore, possible solutions have been proposed. As an added value, resulting from conducting and developing surveys, he sees the possibility of improving the company's recognition in the environment and the development of its marketing activities.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy licencjackiej jest identyfikacja i analiza narzędzi marketingu mix na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego. Szczególnej analizie poddane zostały serwisy współpracujące z badaną firmą. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie kwestionariusza, czyli tzw. ankiety. Pośród postawionych pytań znalazły się takie dotyczące obszarów marketingu, które ulec powinny zmianie, dotyczące aktualnego stanu oraz opinii na temat działań marketingowych. Całość rozważań osadzona została w ramach empirycznych, której jednym z główny zadań jest demaskowanie obszarów krytycznych oraz dostarczenie rozwiązań mogących poprawić ich ogólny stan. Po przeprowadzeniu badan wnioskować można, ze firma prowadzi marketing skuteczny, jednak zbyt mało rozwinięty, co za tym idzie, zaproponowane zostały możliwe rozwiązania. Jako wartość dodana, wynikająca z przeprowadzenia i opracowania badan, upatruje się możliwość poprawy rozpoznawalności firmy w środowisku oraz rozwój jej działań marketingowych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Żądło, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:19:52Z
dc.date.available
2020-07-27T23:19:52Z
dc.date.submittedpl
2019-07-03
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-131925-226214
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234503
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Marketing – Marketing mix – Marketing Tools – Service Marketing
dc.subject.plpl
Marketing – Marketing mix – Marketing usług – Narzędzia marketingowe
dc.titlepl
IDENTYFIKACJA I ANALIZA NARZĘDZI MARKETINGU MIX NA PRZYKŁADZIE FIRMY USŁUGOWEJ
dc.title.alternativepl
IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF MIX MARKETING TOOLS ON THE EXAMPLE OF A SERVICE COMPANY
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
97
Views per month
Views per city
Krakow
12
Warsaw
12
Wroclaw
10
Gdansk
5
Poznan
5
Basingstoke
3
Kwidzyn
3
Łomża
3
Dublin
2
Gdynia
2

No access

No Thumbnail Available