Postawy i zachowania streetworkerów w kontakcie z dziećmi i młodzieżą

master
dc.abstract.enStreetworking is a form of professional help in social work. Streetworking is unique because it is specially adapted to the situation of underprivileged people and to the place where they try to satisfy their most important needs. Due to the dynamics of childhood and adolescence, streetworkers working with youth have a particularly important function.The children and adolescents approached by the outreach workers are largely people with experience of being abused and neglected on many levels. These young people often try to satisfy their main social needs in urban space because they are being rejected by their family and also by social services. Many times they are "excluded" from day-care centers because of the inability to adapt the form of activities to their needs. This leads to the situation in which these young people are marginalized by facilities that have been created to provide them with support.The main aim of this MA thesis was to find out about the attitudes and behaviours adapted by streetworkers who using the outreach approach work with children and adolescents. The first chapter of this MA is based on relevant literature and describes the history of streetwork in Poland and in the world. It also describes the basis of the streetwork method. The second chapter describes issues related to today's conditions of childhood and the influence of authority on children and adolescents. The third chapter describes the process of establishing realtions between streetworker and children. It describes street worker‘s tools, and the attitudes and roles that streetworkers may adapt. Both of these chapters are theoretical. The fourth chapter describes the methodology used in this MA thesis – the main purpose, the subject, problems and hypotheses, methods, techniques and tools of research. The fifth chapter contains analysis and conclusions from the research.Five outreach workers who use streetwork in work with children and adolescents in Krakow were interviewed. Respondets, despite being employed in 3 different NGOs have shown similarities in attitudes and behaviors towards children and adolescents. They also define those attitudes and behaviours similarly. Most of the time they assume those attitudes which positively affect their relationships with children and adolescents, strengthen self-esteem of the children and support thier development. However, sometimes they fall into inadequate roles and assume attitudes that negatively affect their relationship with young people. In addition, the research showed that the employees are spontaneous and instinctive in contact with children and adolescents which, in their opinion, allows them to be postitively adopted by the group of young people.pl
dc.abstract.plStreetworking jest jedną z form pomocy w pracy socjalnej. Ten rodzaj pomocy wyróżnia się tym, że jest dostosowany w wyjątkowy sposób do sytuacji osób potrzebujących oraz do miejsca, w którym zaspokajają oni swoje główne potrzeby. Ze względu na dynamiczność uwarunkowań dzieciństwa, szczególnie ważne zadanie mają przed sobą streetworkerzy pracujący z dziećmi i młodzieżą. Młodzi ludzie, do których docierają pracownicy „outreach“ to w dużej mierze osoby z doświadczeniem zranień i zaniedbań na wielu poziomach. Te młode osoby bardzo często zaspokajają swoje potrzeby społeczne w przestrzeni miejskiej dlatego, że zostają odrzucane przez najbliższe im osoby. Często pomijają je również różnego rodzaju służby społeczne. Wielokrotnie zdarza się, że zostają one "wydalane" z placówek wsparcia dziennego ze względu na brak możliwości dostosowania formy zajęć do ich potrzeb. Sprowadza się to do sytuacji, w której te młode osoby są marginalizowane przez placówki, które zostały stworzone po to, by dawać im wsparcie. Celem tej pracy magisterskiej było dotarcie do osób pracujących właśnie z tymi młodymi osobami i zdobycie informacji o tym, jakimi postawami kierują się w pracy metodą outreach z dziećmi i młodzieżą. W rozdziale pierwszym, w oparciu o literaturę przedmiotu opisano rys historyczny streetworkingu w Polsce i na świecie oraz podstawy metody streetwork. W drugim rozdziale opisano zagadnienia związane z dzisiejszymi uwarunkowaniami dzieciństwa oraz wpływem autorytetu na dzieci i młodzież. W trzecim rozdziale opisano proces wchodzenia w relację streetworkera z dzieckiem, narzędzia pracy streetworkera oraz postawy i role w jakie może wchodzić streetworker. Drugi i trzeci rozdział mają charakter teoretyczny. Czwarty rozdział zawiera elementy metodologii badań własnych – cel, przedmiot badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badań. Rozdział piąty zawiera analizę oraz wnioski końcowe z badań. W przeprowadzanych badaniach zastosowano technikę wywiadu swobodnego i skierowano go do pięciu osób wykorzystujących metodę outreach w pracy z dziećmi i młodzieżą na terenie Krakowa. Osoby te, mimo zatrudnienia w 3 różnych organizacjach pozarządowych wykazały podobieństwo w przybieraniu postaw i zachowań w stosunku do dzieci i młodzieży oraz podobnie je definiowały. Ich wypowiedzi wskazywały, że w głównej mierze przybierają oni postawy pozytywnie wpływające na ich relacje z dziećmi i młodzieżą, wzmacniające ich poczucie własnej wartości i mające na celu wspomaganie ich rozwoju. Zdarza się jednak, że wchodzą oni w nieodpowiednie role przybierając postawy negatywnie wpływające na ich relację z młodymi osobami. Dodatkowo, z przeprowadzonych rozmów wynika, że terenowi pracownicy przybierają wszelkie postawy w sposób spontaniczny i instynktowny, co według nich pozwala na pozytywny ich odbiór w oczach młodych osób.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOrnacka, Katarzyna - 131189 pl
dc.contributor.advisorFrysztacki, Krzysztof - 127955 pl
dc.contributor.authorCuryło, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerOrnacka, Katarzyna - 131189 pl
dc.contributor.reviewerFrysztacki, Krzysztof - 127955 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:25:07Z
dc.date.available2020-07-27T07:25:07Z
dc.date.submitted2017-07-14pl
dc.fieldofstudypraca socjalnapl
dc.identifier.apddiploma-114952-200775pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220328
dc.languagepolpl
dc.subject.ensocial work, streetwork, streetworker, outreach, attitude, behaviour, childpl
dc.subject.plpraca socjalna, praca uliczna, terenowy pracownik socjalny, postawa, zachowanie, dzieckopl
dc.titlePostawy i zachowania streetworkerów w kontakcie z dziećmi i młodzieżąpl
dc.title.alternativeAttitudes and behaviours of streetworkers towards children and adolescentspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Streetworking is a form of professional help in social work. Streetworking is unique because it is specially adapted to the situation of underprivileged people and to the place where they try to satisfy their most important needs. Due to the dynamics of childhood and adolescence, streetworkers working with youth have a particularly important function.The children and adolescents approached by the outreach workers are largely people with experience of being abused and neglected on many levels. These young people often try to satisfy their main social needs in urban space because they are being rejected by their family and also by social services. Many times they are "excluded" from day-care centers because of the inability to adapt the form of activities to their needs. This leads to the situation in which these young people are marginalized by facilities that have been created to provide them with support.The main aim of this MA thesis was to find out about the attitudes and behaviours adapted by streetworkers who using the outreach approach work with children and adolescents. The first chapter of this MA is based on relevant literature and describes the history of streetwork in Poland and in the world. It also describes the basis of the streetwork method. The second chapter describes issues related to today's conditions of childhood and the influence of authority on children and adolescents. The third chapter describes the process of establishing realtions between streetworker and children. It describes street worker‘s tools, and the attitudes and roles that streetworkers may adapt. Both of these chapters are theoretical. The fourth chapter describes the methodology used in this MA thesis – the main purpose, the subject, problems and hypotheses, methods, techniques and tools of research. The fifth chapter contains analysis and conclusions from the research.Five outreach workers who use streetwork in work with children and adolescents in Krakow were interviewed. Respondets, despite being employed in 3 different NGOs have shown similarities in attitudes and behaviors towards children and adolescents. They also define those attitudes and behaviours similarly. Most of the time they assume those attitudes which positively affect their relationships with children and adolescents, strengthen self-esteem of the children and support thier development. However, sometimes they fall into inadequate roles and assume attitudes that negatively affect their relationship with young people. In addition, the research showed that the employees are spontaneous and instinctive in contact with children and adolescents which, in their opinion, allows them to be postitively adopted by the group of young people.
dc.abstract.plpl
Streetworking jest jedną z form pomocy w pracy socjalnej. Ten rodzaj pomocy wyróżnia się tym, że jest dostosowany w wyjątkowy sposób do sytuacji osób potrzebujących oraz do miejsca, w którym zaspokajają oni swoje główne potrzeby. Ze względu na dynamiczność uwarunkowań dzieciństwa, szczególnie ważne zadanie mają przed sobą streetworkerzy pracujący z dziećmi i młodzieżą. Młodzi ludzie, do których docierają pracownicy „outreach“ to w dużej mierze osoby z doświadczeniem zranień i zaniedbań na wielu poziomach. Te młode osoby bardzo często zaspokajają swoje potrzeby społeczne w przestrzeni miejskiej dlatego, że zostają odrzucane przez najbliższe im osoby. Często pomijają je również różnego rodzaju służby społeczne. Wielokrotnie zdarza się, że zostają one "wydalane" z placówek wsparcia dziennego ze względu na brak możliwości dostosowania formy zajęć do ich potrzeb. Sprowadza się to do sytuacji, w której te młode osoby są marginalizowane przez placówki, które zostały stworzone po to, by dawać im wsparcie. Celem tej pracy magisterskiej było dotarcie do osób pracujących właśnie z tymi młodymi osobami i zdobycie informacji o tym, jakimi postawami kierują się w pracy metodą outreach z dziećmi i młodzieżą. W rozdziale pierwszym, w oparciu o literaturę przedmiotu opisano rys historyczny streetworkingu w Polsce i na świecie oraz podstawy metody streetwork. W drugim rozdziale opisano zagadnienia związane z dzisiejszymi uwarunkowaniami dzieciństwa oraz wpływem autorytetu na dzieci i młodzież. W trzecim rozdziale opisano proces wchodzenia w relację streetworkera z dzieckiem, narzędzia pracy streetworkera oraz postawy i role w jakie może wchodzić streetworker. Drugi i trzeci rozdział mają charakter teoretyczny. Czwarty rozdział zawiera elementy metodologii badań własnych – cel, przedmiot badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badań. Rozdział piąty zawiera analizę oraz wnioski końcowe z badań. W przeprowadzanych badaniach zastosowano technikę wywiadu swobodnego i skierowano go do pięciu osób wykorzystujących metodę outreach w pracy z dziećmi i młodzieżą na terenie Krakowa. Osoby te, mimo zatrudnienia w 3 różnych organizacjach pozarządowych wykazały podobieństwo w przybieraniu postaw i zachowań w stosunku do dzieci i młodzieży oraz podobnie je definiowały. Ich wypowiedzi wskazywały, że w głównej mierze przybierają oni postawy pozytywnie wpływające na ich relacje z dziećmi i młodzieżą, wzmacniające ich poczucie własnej wartości i mające na celu wspomaganie ich rozwoju. Zdarza się jednak, że wchodzą oni w nieodpowiednie role przybierając postawy negatywnie wpływające na ich relację z młodymi osobami. Dodatkowo, z przeprowadzonych rozmów wynika, że terenowi pracownicy przybierają wszelkie postawy w sposób spontaniczny i instynktowny, co według nich pozwala na pozytywny ich odbiór w oczach młodych osób.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Ornacka, Katarzyna - 131189
dc.contributor.advisorpl
Frysztacki, Krzysztof - 127955
dc.contributor.authorpl
Curyło, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Ornacka, Katarzyna - 131189
dc.contributor.reviewerpl
Frysztacki, Krzysztof - 127955
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:25:07Z
dc.date.available
2020-07-27T07:25:07Z
dc.date.submittedpl
2017-07-14
dc.fieldofstudypl
praca socjalna
dc.identifier.apdpl
diploma-114952-200775
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220328
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
social work, streetwork, streetworker, outreach, attitude, behaviour, child
dc.subject.plpl
praca socjalna, praca uliczna, terenowy pracownik socjalny, postawa, zachowanie, dziecko
dc.titlepl
Postawy i zachowania streetworkerów w kontakcie z dziećmi i młodzieżą
dc.title.alternativepl
Attitudes and behaviours of streetworkers towards children and adolescents
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Krakow
4
Dublin
3
Wroclaw
3
Boardman
1
Gdansk
1
Niepruszewo
1
Piastow
1
Rybnik
1

No access

No Thumbnail Available