Akty stanu cywilnego - zmiany i podstawowe zagadnienia

licenciate
dc.abstract.enThe present 2015 introduced many changes in the law on civil status. On March 1, 2015 came into force a new law that updates existing law, considering them to be a little old fashioned and didn't keep up with the changing world of electronics. The legislator has significantly facilitated the legislative procedures and to allow faster and easier dealing with matters in the Registry Offices. In my work, I want to present the basic issues concerning the marital status and the changes, which the new law is introduced.In the first chapter of my work I explain the basic concepts of marital status, for example: "civil status record" and "marital status". In the second chapter I introduce a new form of marital status registration, related changes and on what terms that registration works. In the next chapter I discuss how you can change the content of the act of marital status, because, as a rule, it involve only to update the data contained therein. I introduce institutions correction, completion the content of the act, cancellation and determination the content of the act of marital status. In the last chapter I discuss about other changes, which introduces the new law, for example: liberalization of the rules marry outside the Civil Status Office and the opportunity to give children of foreign names.pl
dc.abstract.plObecny rok 2015 wprowadził wiele zmian w prawie o aktach stanu cywilnego. Z dniem 1 marca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa, która aktualizuje dotychczasowe prawo, uznając je za trochę staroświeckie i nienadążające za zmieniającym się światem elektroniki. Ustawodawca znacząco ułatwił procedury legislacyjne oraz umożliwił szybsze i prostsze załatwianie spraw w Urzędach Stanu Cywilnego. W swojej pracy pragnę przedstawić podstawowe zagadnienia dotyczące aktów stanu cywilnego oraz zmiany, jakie nowa ustawa wprowadza. W pierwszym rozdziale mojej pracy wyjaśnię podstawowe pojęcia z zakresu stanu cywilnego, m.in.: "akt stanu cywilnego" oraz "stan cywilny". W drugim rozdziale przedstawię nową formę rejestracji stanu cywilnego, związane z tym zmiany oraz na jakich zasadach ta rejestracja działa. W kolejnym rozdziale omówię, w jaki sposób można zmienić treść aktu stanu cywilnego, gdyż, co do zasady, polega to jedynie na aktualizacji danych w nim zawartych. Przedstawię instytucje sprostowania, uzupełnienia treści, unieważnienia i ustalenia treści aktu stanu cywilnego. W ostatnim rozdziale krótko omówię inne zmiany, która wprowadza nowa ustawa, m.in.: liberalizacja zasad zawierania małżeństw poza Urzędem Stanu Cywilnego oraz możliwość nadawania dzieciom imion obcych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGolęba, Anna - 129456 pl
dc.contributor.authorZientarska, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerGolęba, Anna - 129456 pl
dc.contributor.reviewerKlonowski, Kamil - 128892 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:44:41Z
dc.date.available2020-07-26T14:44:41Z
dc.date.submitted2015-07-08pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-97743-171927pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205123
dc.languagepolpl
dc.subject.enmarital status, civil status record, act of civil status, birth certificate, marriage certificate, death certificate, civil registrar, the Registry Office, marital status registration, electronic register of marital status, correction, completion, cancellation, determination the content.pl
dc.subject.plstan cywilny, akt stanu cywilnego, akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, kierownik urzędu stanu cywilnego, Urząd Stanu Cywilnego, rejestracja stanu cywilnego, elektroniczny rejestr stanu cywilnego, sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści.pl
dc.titleAkty stanu cywilnego - zmiany i podstawowe zagadnieniapl
dc.title.alternativeActs of civil status - changes and basic issuespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The present 2015 introduced many changes in the law on civil status. On March 1, 2015 came into force a new law that updates existing law, considering them to be a little old fashioned and didn't keep up with the changing world of electronics. The legislator has significantly facilitated the legislative procedures and to allow faster and easier dealing with matters in the Registry Offices. In my work, I want to present the basic issues concerning the marital status and the changes, which the new law is introduced.In the first chapter of my work I explain the basic concepts of marital status, for example: "civil status record" and "marital status". In the second chapter I introduce a new form of marital status registration, related changes and on what terms that registration works. In the next chapter I discuss how you can change the content of the act of marital status, because, as a rule, it involve only to update the data contained therein. I introduce institutions correction, completion the content of the act, cancellation and determination the content of the act of marital status. In the last chapter I discuss about other changes, which introduces the new law, for example: liberalization of the rules marry outside the Civil Status Office and the opportunity to give children of foreign names.
dc.abstract.plpl
Obecny rok 2015 wprowadził wiele zmian w prawie o aktach stanu cywilnego. Z dniem 1 marca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa, która aktualizuje dotychczasowe prawo, uznając je za trochę staroświeckie i nienadążające za zmieniającym się światem elektroniki. Ustawodawca znacząco ułatwił procedury legislacyjne oraz umożliwił szybsze i prostsze załatwianie spraw w Urzędach Stanu Cywilnego. W swojej pracy pragnę przedstawić podstawowe zagadnienia dotyczące aktów stanu cywilnego oraz zmiany, jakie nowa ustawa wprowadza. W pierwszym rozdziale mojej pracy wyjaśnię podstawowe pojęcia z zakresu stanu cywilnego, m.in.: "akt stanu cywilnego" oraz "stan cywilny". W drugim rozdziale przedstawię nową formę rejestracji stanu cywilnego, związane z tym zmiany oraz na jakich zasadach ta rejestracja działa. W kolejnym rozdziale omówię, w jaki sposób można zmienić treść aktu stanu cywilnego, gdyż, co do zasady, polega to jedynie na aktualizacji danych w nim zawartych. Przedstawię instytucje sprostowania, uzupełnienia treści, unieważnienia i ustalenia treści aktu stanu cywilnego. W ostatnim rozdziale krótko omówię inne zmiany, która wprowadza nowa ustawa, m.in.: liberalizacja zasad zawierania małżeństw poza Urzędem Stanu Cywilnego oraz możliwość nadawania dzieciom imion obcych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Golęba, Anna - 129456
dc.contributor.authorpl
Zientarska, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Golęba, Anna - 129456
dc.contributor.reviewerpl
Klonowski, Kamil - 128892
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:44:41Z
dc.date.available
2020-07-26T14:44:41Z
dc.date.submittedpl
2015-07-08
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-97743-171927
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205123
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
marital status, civil status record, act of civil status, birth certificate, marriage certificate, death certificate, civil registrar, the Registry Office, marital status registration, electronic register of marital status, correction, completion, cancellation, determination the content.
dc.subject.plpl
stan cywilny, akt stanu cywilnego, akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, kierownik urzędu stanu cywilnego, Urząd Stanu Cywilnego, rejestracja stanu cywilnego, elektroniczny rejestr stanu cywilnego, sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści.
dc.titlepl
Akty stanu cywilnego - zmiany i podstawowe zagadnienia
dc.title.alternativepl
Acts of civil status - changes and basic issues
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
186
Views per month
Views per city
Lodz
20
Warsaw
18
Lublin
14
Wroclaw
10
Siedliska
8
Poznan
7
Firlej
6
Chandler
4
Bydgoszcz
3
Czeladz
3

No access

No Thumbnail Available