Szaleństwo samotnej dziewczyny - Jolanta Sylwii Chutnik

licenciate
dc.abstract.enIn this work I perform a critical analysis of the Sylwia Chutnik's novel - Jolanta. My main points of interest are psyche of the heroin and the presentation of depressive disorders in the text. Using the assumptions of Sigmund Freud and his successors (including Melanie Klein, Karen Horney and Anthony Giddens) I create a case study of a girl from Warsaw's district of Żerań. I divided my work into three chapters and each of them deals with Jolanta's various disorders. The following part of my interpretation, rooted in psychoanalysis theory and strongly associated with contemporary studies on the mechanism of coalcoholism, focuses on the way in which parents' behaviour impacts child's psychosocial development. I also study how Jola’s disorder influenced Chutnik's way of constructing the text - starting with the choice of narrative, followed by the dialogues' structure, and finishing on the method of showing heroine's social environment of the. In the summary I also point out the problem of presenting depression in literature and the problem with reflecting the historical moment (changes in Polish politics in 1989) in text.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy przeprowadzam krytyczną analizę powieści Sylwii Chutnik - Jolanta. Przedmiotem mojego zainteresowania uczyniłam psychikę bohaterki oraz sposób przedstawienia zaburzeń depresyjnych w tekście. Korzystając z założeń Zygmunta Freuda oraz kontynuatorów jego myśli (m.in. Melanie Klein, Karen Horney i Anthony'ego Giddensa) tworzę studium przypadku dziewczyny z warszawskiego Żerania. Swoją pracę podzieliłam na trzy rozdziały, z których każdy zajmuje się z osobna innym zaburzeniem Jolanty. Kolejne części mojej interpretacji, wychodzącej od teorii psychoanalizy i mocno związanej z współczesnymi studiami nad mechanizmem koalkocholizmu, skupiają się na przede wszystkim na zagadnieniu dotyczącym wpływu rodziców na psychospołeczny rozwój dziecka. Badam także, w jaki sposób zaburzenia Joli oddziaływały na konstruowanie tekstu przez Chutnik - począwszy od wyboru sposobu narracji, przez strukturę dialogów, po metodę ukazania społecznego środowiska bohaterki. W części podsumowującej zwracam także uwagę na problem przedstawienia depresji w literaturze w ogóle oraz trudność związaną z odzwierciedleniem w tekście momentu historycznego przełomu roku 1989.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSendyka, Roma - 131825 pl
dc.contributor.authorKościańska, Karinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerSendyka, Roma - 131825 pl
dc.contributor.reviewerHeydel, Magdalena - 128322 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T22:11:30Z
dc.date.available2020-07-26T22:11:30Z
dc.date.submitted2016-07-14pl
dc.fieldofstudyantropologiczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-105482-178200pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211846
dc.languagepolpl
dc.subject.enChutnik, Freud, psychoanalysis, psychoanalytic criticism, coalcoholismpl
dc.subject.plChutnik, Freud, psychoanaliza, krytyka psychoanalityczna, koalkoholizmpl
dc.titleSzaleństwo samotnej dziewczyny - Jolanta Sylwii Chutnikpl
dc.title.alternativeMadness of a lonely girl - Jolanta by Sylwia Chutnikpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this work I perform a critical analysis of the Sylwia Chutnik's novel - Jolanta. My main points of interest are psyche of the heroin and the presentation of depressive disorders in the text. Using the assumptions of Sigmund Freud and his successors (including Melanie Klein, Karen Horney and Anthony Giddens) I create a case study of a girl from Warsaw's district of Żerań. I divided my work into three chapters and each of them deals with Jolanta's various disorders. The following part of my interpretation, rooted in psychoanalysis theory and strongly associated with contemporary studies on the mechanism of coalcoholism, focuses on the way in which parents' behaviour impacts child's psychosocial development. I also study how Jola’s disorder influenced Chutnik's way of constructing the text - starting with the choice of narrative, followed by the dialogues' structure, and finishing on the method of showing heroine's social environment of the. In the summary I also point out the problem of presenting depression in literature and the problem with reflecting the historical moment (changes in Polish politics in 1989) in text.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy przeprowadzam krytyczną analizę powieści Sylwii Chutnik - Jolanta. Przedmiotem mojego zainteresowania uczyniłam psychikę bohaterki oraz sposób przedstawienia zaburzeń depresyjnych w tekście. Korzystając z założeń Zygmunta Freuda oraz kontynuatorów jego myśli (m.in. Melanie Klein, Karen Horney i Anthony'ego Giddensa) tworzę studium przypadku dziewczyny z warszawskiego Żerania. Swoją pracę podzieliłam na trzy rozdziały, z których każdy zajmuje się z osobna innym zaburzeniem Jolanty. Kolejne części mojej interpretacji, wychodzącej od teorii psychoanalizy i mocno związanej z współczesnymi studiami nad mechanizmem koalkocholizmu, skupiają się na przede wszystkim na zagadnieniu dotyczącym wpływu rodziców na psychospołeczny rozwój dziecka. Badam także, w jaki sposób zaburzenia Joli oddziaływały na konstruowanie tekstu przez Chutnik - począwszy od wyboru sposobu narracji, przez strukturę dialogów, po metodę ukazania społecznego środowiska bohaterki. W części podsumowującej zwracam także uwagę na problem przedstawienia depresji w literaturze w ogóle oraz trudność związaną z odzwierciedleniem w tekście momentu historycznego przełomu roku 1989.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Sendyka, Roma - 131825
dc.contributor.authorpl
Kościańska, Karina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Sendyka, Roma - 131825
dc.contributor.reviewerpl
Heydel, Magdalena - 128322
dc.date.accessioned
2020-07-26T22:11:30Z
dc.date.available
2020-07-26T22:11:30Z
dc.date.submittedpl
2016-07-14
dc.fieldofstudypl
antropologiczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-105482-178200
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211846
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Chutnik, Freud, psychoanalysis, psychoanalytic criticism, coalcoholism
dc.subject.plpl
Chutnik, Freud, psychoanaliza, krytyka psychoanalityczna, koalkoholizm
dc.titlepl
Szaleństwo samotnej dziewczyny - Jolanta Sylwii Chutnik
dc.title.alternativepl
Madness of a lonely girl - Jolanta by Sylwia Chutnik
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Żyrardów
3
Brzoza Krolewska
2
Council Bluffs
2
Dublin
2
Poznan
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Bydgoszcz
1
Chandler
1

No access

No Thumbnail Available