Zarządzanie wiedzą na przykładzie przedsiębiorstwa z branży energetycznej

master
dc.abstract.enThe aim of the work is to identify the concepts of knowledge management that have an impact on effectiveness. The work discusses the specificity of the enterprise and the management system. Conducting research on the basis of information on obtaining information on the use of the knowledge base for the assessment of the level of knowledge management by employees An important tool was to identify the factors of improving the knowledge management process in terms of its development in the examined enterprise. The second work goal is the ability to make the changes that are present if you want the activity to be related to development activities. This goal was achieved thanks to the author's empirical research with the use of the interview and questionnaire method.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest identyfikacja pojęć dotyczących zarzadzania wiedzą w oparciu o przedsiębiorstwo z branży energetycznej. W pracy została omówiona specyfika przedsiębiorstwa i stosowany w nim system zarzadzania. Realizacja badań przyczyniła się do pozyskania informacji na temat korzystania z bazy wiedzy i oceny systemu zarządzania wiedzą przez pracowników. Istotnym elementem była identyfikacja czynników doskonalenia procesu zarządzania wiedzą w perspektywie jego rozwoju w badanym przedsiębiorstwie. Drugi cel pracy stanowi możliwość określenia kierunków wpływu innowacyjności, a wcześniej dokonanie oceny tej działalności i sposobów wdrażania programów rozwojowych. Cel ten został zrealizowany dzięki przeprowadzonym przez Autorkę badaniom empirycznym z wykorzystaniem metod wywiadu i ankiety.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLipińska, Aneta - 199918 pl
dc.contributor.authorMusiał, Jadwigapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerLipińska, Aneta - 199918 pl
dc.contributor.reviewerWziątek-Staśko, Annapl
dc.date.accessioned2022-07-18T21:47:15Z
dc.date.available2022-07-18T21:47:15Z
dc.date.submitted2022-07-12pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-157134-292434pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297501
dc.languagepolpl
dc.subject.enKnowledge management - information - innovation - management system – energy industrypl
dc.subject.plZarządzanie wiedzą – informacje - innowacyjność – system zarządzania– branża energetycznapl
dc.titleZarządzanie wiedzą na przykładzie przedsiębiorstwa z branży energetycznejpl
dc.title.alternativeKnowledge management based on the example of a company from the energy industrypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the work is to identify the concepts of knowledge management that have an impact on effectiveness. The work discusses the specificity of the enterprise and the management system. Conducting research on the basis of information on obtaining information on the use of the knowledge base for the assessment of the level of knowledge management by employees An important tool was to identify the factors of improving the knowledge management process in terms of its development in the examined enterprise. The second work goal is the ability to make the changes that are present if you want the activity to be related to development activities. This goal was achieved thanks to the author's empirical research with the use of the interview and questionnaire method.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest identyfikacja pojęć dotyczących zarzadzania wiedzą w oparciu o przedsiębiorstwo z branży energetycznej. W pracy została omówiona specyfika przedsiębiorstwa i stosowany w nim system zarzadzania. Realizacja badań przyczyniła się do pozyskania informacji na temat korzystania z bazy wiedzy i oceny systemu zarządzania wiedzą przez pracowników. Istotnym elementem była identyfikacja czynników doskonalenia procesu zarządzania wiedzą w perspektywie jego rozwoju w badanym przedsiębiorstwie. Drugi cel pracy stanowi możliwość określenia kierunków wpływu innowacyjności, a wcześniej dokonanie oceny tej działalności i sposobów wdrażania programów rozwojowych. Cel ten został zrealizowany dzięki przeprowadzonym przez Autorkę badaniom empirycznym z wykorzystaniem metod wywiadu i ankiety.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Lipińska, Aneta - 199918
dc.contributor.authorpl
Musiał, Jadwiga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Lipińska, Aneta - 199918
dc.contributor.reviewerpl
Wziątek-Staśko, Anna
dc.date.accessioned
2022-07-18T21:47:15Z
dc.date.available
2022-07-18T21:47:15Z
dc.date.submittedpl
2022-07-12
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-157134-292434
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297501
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Knowledge management - information - innovation - management system – energy industry
dc.subject.plpl
Zarządzanie wiedzą – informacje - innowacyjność – system zarządzania– branża energetyczna
dc.titlepl
Zarządzanie wiedzą na przykładzie przedsiębiorstwa z branży energetycznej
dc.title.alternativepl
Knowledge management based on the example of a company from the energy industry
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Lodz
4
Skierniewice
3
Warsaw
3
Krakow
2
Daniec
1
Gdansk
1
Gulczewo
1
Marki
1

No access

No Thumbnail Available
Collections