Tryby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

master
dc.abstract.enHereby, I declare that the purpose of present M.A. thesis is to discuss the principles of public procurement financed by the budget. This area of ​​law is very important because of the need for spending money from public budget, which has a contracting authority, in accordance with the law and maintaining the greatest possible efficiency. Analysis includes not only the objectives and rules of conduct, but also the modes in which public procurement can be granted. The thesis will also present in details the specific example of public procurement of a sailing yacht for the Jagiellonian University.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej jest dokonanie omówienia trybów udzielania zamówień publicznych finansowanych zgodnie z zasadami Prawa zamówień publicznych. Ta dziedzina prawa jest bardzo istotna z racji konieczności wydatkowania pieniędzy publicznych, którymi dysponuje zamawiający, zgodnie z prawem i przy zachowaniu możliwie dużej efektywności. Analizie poddaję nie tylko cele i tryby postępowania, ale także zasady, na jakich powinny być udzielane zamówienia publiczne. Na kartach pracy pojawi się również omówienie konkretnego przykładu zamówienia, w postaci przetargu na zakup jachtu żaglowego dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOplustil, Krzysztof - 131175 pl
dc.contributor.authorKamiński, Wojciechpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSmaga, Marcin - 131941 pl
dc.contributor.reviewerOplustil, Krzysztof - 131175 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:11:46Z
dc.date.available2020-07-25T02:11:46Z
dc.date.submitted2014-07-08pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-88479-81491pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196986
dc.languagepolpl
dc.subject.enPublic procurement, tendering, rules, modes, national regulations, European Union law, public funds, contracting, contractor, bidder, modes of of public procurement, negotiation, electronic bidding, bid bond, goals, yacht.pl
dc.subject.plPrawo zamówień publicznych, przetarg, zasady, tryby, przepisy krajowe, przepisy Unii Europejskiej, środki publiczne, zamawiający, wykonawca, oferent, tryby zamówień publicznych, negocjacje, licytacja elektroniczna, wadium, cele, jacht.pl
dc.titleTryby postępowania o udzielenie zamówienia publicznegopl
dc.title.alternativeModes of public contract awarding procedurepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Hereby, I declare that the purpose of present M.A. thesis is to discuss the principles of public procurement financed by the budget. This area of ​​law is very important because of the need for spending money from public budget, which has a contracting authority, in accordance with the law and maintaining the greatest possible efficiency. Analysis includes not only the objectives and rules of conduct, but also the modes in which public procurement can be granted. The thesis will also present in details the specific example of public procurement of a sailing yacht for the Jagiellonian University.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest dokonanie omówienia trybów udzielania zamówień publicznych finansowanych zgodnie z zasadami Prawa zamówień publicznych. Ta dziedzina prawa jest bardzo istotna z racji konieczności wydatkowania pieniędzy publicznych, którymi dysponuje zamawiający, zgodnie z prawem i przy zachowaniu możliwie dużej efektywności. Analizie poddaję nie tylko cele i tryby postępowania, ale także zasady, na jakich powinny być udzielane zamówienia publiczne. Na kartach pracy pojawi się również omówienie konkretnego przykładu zamówienia, w postaci przetargu na zakup jachtu żaglowego dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Oplustil, Krzysztof - 131175
dc.contributor.authorpl
Kamiński, Wojciech
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Smaga, Marcin - 131941
dc.contributor.reviewerpl
Oplustil, Krzysztof - 131175
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:11:46Z
dc.date.available
2020-07-25T02:11:46Z
dc.date.submittedpl
2014-07-08
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-88479-81491
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196986
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Public procurement, tendering, rules, modes, national regulations, European Union law, public funds, contracting, contractor, bidder, modes of of public procurement, negotiation, electronic bidding, bid bond, goals, yacht.
dc.subject.plpl
Prawo zamówień publicznych, przetarg, zasady, tryby, przepisy krajowe, przepisy Unii Europejskiej, środki publiczne, zamawiający, wykonawca, oferent, tryby zamówień publicznych, negocjacje, licytacja elektroniczna, wadium, cele, jacht.
dc.titlepl
Tryby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
dc.title.alternativepl
Modes of public contract awarding procedure
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Brzesko
2
Warsaw
2
Cieladz
1
Czarna Białostocka
1
Dublin
1
Krakow
1
Lodz
1
Płock
1

No access

No Thumbnail Available