Zmiany w behawiorze samic dziewiczych nornika polnego pod wpływem ultradźwięków emitowanych przez samca

master
dc.abstract.enThe common vole (Microtus arvalis) is a common, small mammal found in many areas of Europe, including Poland. Like other rodents, this species emits ultrasounds, which, like pheromones, influence social behavior during interpersonal interaction of both sexes. In this study, an attempt was made to investigate the influence of ultrasound emitted by a sexually experienced male common voles on the diversity and frequency of changes in the behavior of virgin females of this species. For this purpose, virgin females were divided into two groups: the control group (K), which was not exposed to male ultrasound, and the experimental group (D), in which the female was exposed to male ultrasound for a total time of 75 minutes. Females from the experimental group, 3 hours after the first ultrasound reproduction, were subjected to a 60-minute confrontation test in a vivarium with a sexually experienced male. Test recordings were analyzed especially in terms of changes in the bahaviour of the female, but also of the entire pair and the male as a consequence of changes in the bahaviour of females. The obtained results suggest that the ultrasound of a sexually experienced male increases the number of female lordosis, decreases the time of the female-male fight, increases the time of the male sniffing the female, the occurrence of shorter copulation latency and the occurrence of more mating attempts. It was concluded that ultrasound could be an attractant stimulating the female endocrine system, reducing aggressiveness and increasing the female’s readiness to copulation with the male.pl
dc.abstract.plNornik polny (Microtus arvalis) jest pospolitym, drobnym ssakiem występującym na wielu obszarach Europy, w tym w Polsce. Tak jak i inne gryzonie, gatunek ten emituje ultradźwięki, które podobnie jak feromony mają wpływ na zachowania socjalne podczas interakcji międzyosobniczej przedstawicieli obu płci. W niniejszej pracy podjęto próbę zbadania wpływu emitowanych ultradźwięków przez doświadczonego seksualnie samca nornika polnego na różnorodność i częstotliwość zmian w behawiorze dziewiczych samic tego gatunku. W tym celu dziewicze samice podzielono na dwie grupy: grupę kontrolną (K), której nie eksponowano na ultradźwięki samca oraz grupę doświadczalną (D), w której samice poddawano ekspozycji na ultradźwięki samca przez łączny czas 75 minut. Samice z grupy doświadczalnej po 3 godzinach od pierwszego odtworzenia ultradźwięków były poddawane 60-minutowemu testowi konfrontacji w wiwiarium, w którym znajdował się doświadczony seksualnie samiec. Nagrania testów zanalizowano szczególnie pod kątem zmian zachowań samicy, ale także całej pary i samca jako konsekwencji zmian behawioru samic. Uzyskane wyniki sugerują, że ultradźwięki doświadczonego seksualnie samca powodują zwiększenie liczby lordosis samicy, skrócenie czasu walki samicy z samcem, wydłużenie czasu obwąchiwania samicy przez samca, wystąpienie krótszego czasu latencji kopulacji oraz pojawienie się większej liczby prób kopulacji. Wysunięto wniosek, że ultradźwięki mogły stanowić atraktant stymulujący układ hormonalny samicy, zmniejszając agresywność oraz zwiększając gotowość samicy do kopulacji z samcem.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKapusta, Joanna - 128633 pl
dc.contributor.authorKrawacki, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerKapusta, Joanna - 128633 pl
dc.contributor.reviewerWierzbowska, Izabela - 132623 pl
dc.date.accessioned2022-06-14T21:32:03Z
dc.date.available2022-06-14T21:32:03Z
dc.date.submitted2021-07-02pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-147098-229390pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293046
dc.languagepolpl
dc.subject.enCommon vole, ultrasound, reproduction, behavior, virgin females,pl
dc.subject.plNornik polny, ultradźwięki, rozród, behawior, dziewicze samice,pl
dc.titleZmiany w behawiorze samic dziewiczych nornika polnego pod wpływem ultradźwięków emitowanych przez samcapl
dc.title.alternativeChanges in the behaviour of virgin female common voles under the influence of ultrasound emitted by the malepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The common vole (Microtus arvalis) is a common, small mammal found in many areas of Europe, including Poland. Like other rodents, this species emits ultrasounds, which, like pheromones, influence social behavior during interpersonal interaction of both sexes. In this study, an attempt was made to investigate the influence of ultrasound emitted by a sexually experienced male common voles on the diversity and frequency of changes in the behavior of virgin females of this species. For this purpose, virgin females were divided into two groups: the control group (K), which was not exposed to male ultrasound, and the experimental group (D), in which the female was exposed to male ultrasound for a total time of 75 minutes. Females from the experimental group, 3 hours after the first ultrasound reproduction, were subjected to a 60-minute confrontation test in a vivarium with a sexually experienced male. Test recordings were analyzed especially in terms of changes in the bahaviour of the female, but also of the entire pair and the male as a consequence of changes in the bahaviour of females. The obtained results suggest that the ultrasound of a sexually experienced male increases the number of female lordosis, decreases the time of the female-male fight, increases the time of the male sniffing the female, the occurrence of shorter copulation latency and the occurrence of more mating attempts. It was concluded that ultrasound could be an attractant stimulating the female endocrine system, reducing aggressiveness and increasing the female’s readiness to copulation with the male.
dc.abstract.plpl
Nornik polny (Microtus arvalis) jest pospolitym, drobnym ssakiem występującym na wielu obszarach Europy, w tym w Polsce. Tak jak i inne gryzonie, gatunek ten emituje ultradźwięki, które podobnie jak feromony mają wpływ na zachowania socjalne podczas interakcji międzyosobniczej przedstawicieli obu płci. W niniejszej pracy podjęto próbę zbadania wpływu emitowanych ultradźwięków przez doświadczonego seksualnie samca nornika polnego na różnorodność i częstotliwość zmian w behawiorze dziewiczych samic tego gatunku. W tym celu dziewicze samice podzielono na dwie grupy: grupę kontrolną (K), której nie eksponowano na ultradźwięki samca oraz grupę doświadczalną (D), w której samice poddawano ekspozycji na ultradźwięki samca przez łączny czas 75 minut. Samice z grupy doświadczalnej po 3 godzinach od pierwszego odtworzenia ultradźwięków były poddawane 60-minutowemu testowi konfrontacji w wiwiarium, w którym znajdował się doświadczony seksualnie samiec. Nagrania testów zanalizowano szczególnie pod kątem zmian zachowań samicy, ale także całej pary i samca jako konsekwencji zmian behawioru samic. Uzyskane wyniki sugerują, że ultradźwięki doświadczonego seksualnie samca powodują zwiększenie liczby lordosis samicy, skrócenie czasu walki samicy z samcem, wydłużenie czasu obwąchiwania samicy przez samca, wystąpienie krótszego czasu latencji kopulacji oraz pojawienie się większej liczby prób kopulacji. Wysunięto wniosek, że ultradźwięki mogły stanowić atraktant stymulujący układ hormonalny samicy, zmniejszając agresywność oraz zwiększając gotowość samicy do kopulacji z samcem.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Kapusta, Joanna - 128633
dc.contributor.authorpl
Krawacki, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kapusta, Joanna - 128633
dc.contributor.reviewerpl
Wierzbowska, Izabela - 132623
dc.date.accessioned
2022-06-14T21:32:03Z
dc.date.available
2022-06-14T21:32:03Z
dc.date.submittedpl
2021-07-02
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-147098-229390
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293046
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Common vole, ultrasound, reproduction, behavior, virgin females,
dc.subject.plpl
Nornik polny, ultradźwięki, rozród, behawior, dziewicze samice,
dc.titlepl
Zmiany w behawiorze samic dziewiczych nornika polnego pod wpływem ultradźwięków emitowanych przez samca
dc.title.alternativepl
Changes in the behaviour of virgin female common voles under the influence of ultrasound emitted by the male
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Warsaw
3

No access

No Thumbnail Available
Collections