Addytywność dziecięcych formatów rozrywkowych w perspektywie teorii krytycznej

master
dc.abstract.enThe purpose of this master's thesis is to show the doubly additive character of children's television programs.Firstly, a young, underage person is involved in a vortex of manipulation, where they become only a part of a larger puzzle (a series of participants, a scenario of stages for participants). Secondly, they are a chance to fulfill parents' aspirations despite being an unconscious producer of media content. Also, talent becomes a resultant of skills, life history, personality and physical characteristics. Internal program mechanisms will be presented with the help of a dual kind of participants - children (passive participants) and parents (decision-makers) and experts from several socially important areas.The elaboration will touch a peculiar genre hybrid, which is the show talent and the occurrences of specific types of genre adaptation in programs of this kind - the so called "format cards", according to which the type of participants, winners, jurors personality or detailed rules of the competition or voting are determined.The publication will oscillate within the critical theory treating the exploitation and image management of still unaware children in the entertainment industry, specifically in the talent show, among others for purposes characteristic of economies of scale.To reliably outline the subject, the author will use from own research and scientific achievements of Polish and foreign researchers. The thesis will draw, among others from: monographs, encyclopedias and articles by such authors as: K. Niesłony, D. Subbotko, J. Kreft, S. Brenton, R. Kim, G. Ptaszek, G. Lewicki, W. Godzic, J. Mikucki, H. Jenkins, N. Postman, A. Ogonowska, M. Bogunia-Borowska, J. Mittel, I. Cury, D. Greenwood, M. Mrozowski, R. Picard and many others.This publication is a new approach to the subject in the humanities and introduces systematisation of types of entertainment formats. Formats have so far been analyzed from the perspective of only individual components of the topic, , and the term "additivity" to date has not been strictly within the analysis of the media industry and was taken from economics (Andre Lemos, Samuel Bowles) and the theory related to Big Data (Chris Anderson, Han Byung-Chul ).pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej jest ukazanie dwoiście addycyjnego charakteru dziecięcych programów telewizyjnych. Po pierwsze młody, niepełnoletni człowiek jest wplątany w wir manipulacji, gdzie staje się tylko częścią większej układanki (szereg uczestników, scenariusz etapów show). Po drugie często jest obiektem szans na spełnienie aspiracji rodziców mimo, że jest jeszcze nieświadomym wytwórcą treści medialnej. Sam talent staje się natomiast wypadkową: umiejętności, historii życiowej, osobowości oraz cech fizycznych. Wewnętrzne mechanizmy programowe zostaną ukazane poprzez analizę uczestnictwa - dzieci (uczestników biernych), rodziców (uczestników decyzyjnych) oraz ekspertów. Badania dotyczą hybryd gatunkowych, jakimi są talent show oraz zjawiska występowania w programach tego typu specyficznych reguł adaptacji gatunku - tzw. ”karty formatu”, według klucza której określany jest: typ uczestników, zwycięzcy, osobowości jurorów czy szczegółowe zasady konkursu oraz głosowania.W badaniach wykorzystano teorię krytyczną pozwalającą na analizę z perspektywy wyzysku i zarządzania wizerunkiem dzieci w branży rozrywkowej, a konkretnie w talent show - m.in. w celach charakterystycznych dla ekonomii skali.Aby rzetelnie zarysować tematykę autor skorzystał z badań własnych oraz dorobku naukowego polskich i zagranicznych badaczy. Praca będzie czerpać m.in. z: monografii, encyklopedii i artykułów, takich autorów, jak m.in.: K. Niesłony, D. Subbotko, J. Kreft, A. Lepa, S. Brenton, R. Kim, G. Ptaszek, G. Lewicki, W. Godzic, J. Mikucki, H. Jenkins, N. Postman, A. Ogonowska, M. Bogunia-Borowska, J. Mittel, I. Cury, M. Mrozowski, R. Picard i wielu innych.Praca stanowi nowe ujęcie tematu w naukach humanistycznych oraz wprowadza systematyzacje rodzajów formatów rozrywkowych. Formaty bowiem do tej pory były analizowane wyłącznie z perspektywy poszczególnych składowych tematu, a sam termin „addytywność” do tej pory nie występował stricte w obrębie analiz przemysłu medialnego i został zaczerpnięty z ekonomii (Andre Lemos, Samuel Bowles) i teorii związanych z Big Data (Chris Anderson, Han Byung-Chul).pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKreft, Janpl
dc.contributor.authorFlak, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKreft, Janpl
dc.contributor.reviewerModzelewska, Annapl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:45:19Z
dc.date.available2020-07-27T23:45:19Z
dc.date.submitted2019-07-03pl
dc.fieldofstudyzarządzanie mediamipl
dc.identifier.apddiploma-132455-178687pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234900
dc.languagepolpl
dc.subject.enADDITIVITY - CHILDREN IN MEDIA - FORMAT - ENTERTAINMENT FORMATS - TALENT SHOW – TALENTpl
dc.subject.plADDYTYWNOŚĆ – DZIECI W MEDIACH – FORMAT – FORMATY ROZRYWKOWE – TALENT SHOW – TALENTpl
dc.titleAddytywność dziecięcych formatów rozrywkowych w perspektywie teorii krytycznejpl
dc.title.alternativeAdditivity of children's entertainment formats in the perspective of critical theorypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this master's thesis is to show the doubly additive character of children's television programs.Firstly, a young, underage person is involved in a vortex of manipulation, where they become only a part of a larger puzzle (a series of participants, a scenario of stages for participants). Secondly, they are a chance to fulfill parents' aspirations despite being an unconscious producer of media content. Also, talent becomes a resultant of skills, life history, personality and physical characteristics. Internal program mechanisms will be presented with the help of a dual kind of participants - children (passive participants) and parents (decision-makers) and experts from several socially important areas.The elaboration will touch a peculiar genre hybrid, which is the show talent and the occurrences of specific types of genre adaptation in programs of this kind - the so called "format cards", according to which the type of participants, winners, jurors personality or detailed rules of the competition or voting are determined.The publication will oscillate within the critical theory treating the exploitation and image management of still unaware children in the entertainment industry, specifically in the talent show, among others for purposes characteristic of economies of scale.To reliably outline the subject, the author will use from own research and scientific achievements of Polish and foreign researchers. The thesis will draw, among others from: monographs, encyclopedias and articles by such authors as: K. Niesłony, D. Subbotko, J. Kreft, S. Brenton, R. Kim, G. Ptaszek, G. Lewicki, W. Godzic, J. Mikucki, H. Jenkins, N. Postman, A. Ogonowska, M. Bogunia-Borowska, J. Mittel, I. Cury, D. Greenwood, M. Mrozowski, R. Picard and many others.This publication is a new approach to the subject in the humanities and introduces systematisation of types of entertainment formats. Formats have so far been analyzed from the perspective of only individual components of the topic, , and the term "additivity" to date has not been strictly within the analysis of the media industry and was taken from economics (Andre Lemos, Samuel Bowles) and the theory related to Big Data (Chris Anderson, Han Byung-Chul ).
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest ukazanie dwoiście addycyjnego charakteru dziecięcych programów telewizyjnych. Po pierwsze młody, niepełnoletni człowiek jest wplątany w wir manipulacji, gdzie staje się tylko częścią większej układanki (szereg uczestników, scenariusz etapów show). Po drugie często jest obiektem szans na spełnienie aspiracji rodziców mimo, że jest jeszcze nieświadomym wytwórcą treści medialnej. Sam talent staje się natomiast wypadkową: umiejętności, historii życiowej, osobowości oraz cech fizycznych. Wewnętrzne mechanizmy programowe zostaną ukazane poprzez analizę uczestnictwa - dzieci (uczestników biernych), rodziców (uczestników decyzyjnych) oraz ekspertów. Badania dotyczą hybryd gatunkowych, jakimi są talent show oraz zjawiska występowania w programach tego typu specyficznych reguł adaptacji gatunku - tzw. ”karty formatu”, według klucza której określany jest: typ uczestników, zwycięzcy, osobowości jurorów czy szczegółowe zasady konkursu oraz głosowania.W badaniach wykorzystano teorię krytyczną pozwalającą na analizę z perspektywy wyzysku i zarządzania wizerunkiem dzieci w branży rozrywkowej, a konkretnie w talent show - m.in. w celach charakterystycznych dla ekonomii skali.Aby rzetelnie zarysować tematykę autor skorzystał z badań własnych oraz dorobku naukowego polskich i zagranicznych badaczy. Praca będzie czerpać m.in. z: monografii, encyklopedii i artykułów, takich autorów, jak m.in.: K. Niesłony, D. Subbotko, J. Kreft, A. Lepa, S. Brenton, R. Kim, G. Ptaszek, G. Lewicki, W. Godzic, J. Mikucki, H. Jenkins, N. Postman, A. Ogonowska, M. Bogunia-Borowska, J. Mittel, I. Cury, M. Mrozowski, R. Picard i wielu innych.Praca stanowi nowe ujęcie tematu w naukach humanistycznych oraz wprowadza systematyzacje rodzajów formatów rozrywkowych. Formaty bowiem do tej pory były analizowane wyłącznie z perspektywy poszczególnych składowych tematu, a sam termin „addytywność” do tej pory nie występował stricte w obrębie analiz przemysłu medialnego i został zaczerpnięty z ekonomii (Andre Lemos, Samuel Bowles) i teorii związanych z Big Data (Chris Anderson, Han Byung-Chul).
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kreft, Jan
dc.contributor.authorpl
Flak, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kreft, Jan
dc.contributor.reviewerpl
Modzelewska, Anna
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:45:19Z
dc.date.available
2020-07-27T23:45:19Z
dc.date.submittedpl
2019-07-03
dc.fieldofstudypl
zarządzanie mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-132455-178687
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234900
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ADDITIVITY - CHILDREN IN MEDIA - FORMAT - ENTERTAINMENT FORMATS - TALENT SHOW – TALENT
dc.subject.plpl
ADDYTYWNOŚĆ – DZIECI W MEDIACH – FORMAT – FORMATY ROZRYWKOWE – TALENT SHOW – TALENT
dc.titlepl
Addytywność dziecięcych formatów rozrywkowych w perspektywie teorii krytycznej
dc.title.alternativepl
Additivity of children's entertainment formats in the perspective of critical theory
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Krakow
3
Sanok
3
Gdansk
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdynia
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available