Znaczenie stylów przywiązania i poziomu lęku dla funkcjonowania w sferze seksualnej kobiet w okresie wczesnej dorosłości.

master
dc.abstract.enThe subject of the presented study is the sexual functioning of women in early adulthood. The main assumption was the influence of psychological factors, such as attachment styles and the level of trait anxiety on sexual functioning in the form of variables: sexual motives and sexual satisfaction. The investigated group included 60 women from 20 to 30 years old, who are currently in a partner relationship with at least nine months' experience. The following methods were used in the research: Sexual Motives Questionnaire constructed by Vanessa Tirone, Questionnaire of Attachment Styles, by Mieczysław Plopa, Sexual Satisfaction Questionnaire, authored by Agnieszka Nomejko and Grażyna Dolińska-Zygmunt, and trait anxiety scale (X-2) from State-Trait Anxiety Inventory, by Spielberger, Strelau, Tysarczyk and Wrześniewski. The obtained results partially confirmed previously stated hypotheses. The study confirmed that higher scores for anxiety-ambivalent attachment style and avoidant attachment style, as well as trait anxiety, are associated (from rather weak to medium level) with lower levels of sexual satisfaction. Whereas a higher level of secure attachment style revealed positive correlation with sexual satisfaction. The data has also showed a weak relationship between attachment styles and the majority of sexual motives, i.e. reputation, reassure-self, appease-partner, and prevent-harm. Trait anxiety revealed correlation with only one of the motives, i.e. relational. Unfortunately, research did not indicate any relationship with other sexual motives.pl
dc.abstract.plTematyka przedstawionych w tej pracy badań dotyczy funkcjonowania w sferze seksualnej kobiet w okresie wczesnej dorosłości. Założono wpływ czynników psychologicznych, a dokładnie stylów przywiązania oraz poziomu lęku jako cechy na funkcjonowanie seksualne w postaci zmiennych: motywy seksualne oraz satysfakcja seksualna. Osoby badane to 60 kobiet w wieku 20-30 lat, będących obecnie w relacji partnerskiej o stażu co najmniej dziewięciu miesięcy. W badaniach wykorzystane zostały następujące metody: Kwestionariusz Motywów Seksualnych (Sexual Motives Questionnaire) skonstruowany przez Vanessę Tirone, Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych, autorstwa Mieczysława Plopy, Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej, którego autorami są Agnieszka Nomejko oraz Grażyna Dolińska-Zygmunt, a także skala lęku jako cechy (x-2) Inwentarza Stanu i Cechy Lęku, autorstwa Spielbergera, Strelau’a, Tysarczyk i Wrześniewskiego. Uzyskane wyniki, częściowo potwierdziły postawione hipotezy. Badanie wykazało, że wyższe wyniki dla lękowo-ambiwalentnego stylu przywiązana oraz unikowego stylu przywiązania, a także lęku jako cechy, związane są(od dość słabego do umiarkowanego stopnia) z niższym poziomem satysfakcji seksualnej. Natomiast wyższy poziom bezpiecznego stylu przywiązania ujawnił korelację dodatnią z satysfakcją seksualną. Wyniki wskazały także na słaby związek stylów przywiązania z większością motywów seksualnych, tj. reputacją, potwierdzaniem siebie, zaspokajaniem partnera oraz unikaniem krzywdy. Lęk jako cecha natomiast korelował jedynie z jednym z motywów: wzmacnianie relacji. Nie udało się wykazać wszystkich założonych korelacji dla poszczególnych motywów seksualnych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWasilewska, Monika - 132543 pl
dc.contributor.authorKulik, Martynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWasilewska, Monika - 132543 pl
dc.contributor.reviewerKontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:06:59Z
dc.date.available2020-07-27T16:06:59Z
dc.date.submitted2018-07-09pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-123503-180635pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227874
dc.languagepolpl
dc.subject.ensexual functioning, sexual motives, sexual satisfaction, attachment styles, trait anxietypl
dc.subject.plfunkcjonowanie seksualne, motywy seksualne, satysfakcja seksualna, style przywiązania, lęk jako cechapl
dc.titleZnaczenie stylów przywiązania i poziomu lęku dla funkcjonowania w sferze seksualnej kobiet w okresie wczesnej dorosłości.pl
dc.title.alternativeThe importance of attachment styles and anxiety level in the sexual functioning of women in early adulthood.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the presented study is the sexual functioning of women in early adulthood. The main assumption was the influence of psychological factors, such as attachment styles and the level of trait anxiety on sexual functioning in the form of variables: sexual motives and sexual satisfaction. The investigated group included 60 women from 20 to 30 years old, who are currently in a partner relationship with at least nine months' experience. The following methods were used in the research: Sexual Motives Questionnaire constructed by Vanessa Tirone, Questionnaire of Attachment Styles, by Mieczysław Plopa, Sexual Satisfaction Questionnaire, authored by Agnieszka Nomejko and Grażyna Dolińska-Zygmunt, and trait anxiety scale (X-2) from State-Trait Anxiety Inventory, by Spielberger, Strelau, Tysarczyk and Wrześniewski. The obtained results partially confirmed previously stated hypotheses. The study confirmed that higher scores for anxiety-ambivalent attachment style and avoidant attachment style, as well as trait anxiety, are associated (from rather weak to medium level) with lower levels of sexual satisfaction. Whereas a higher level of secure attachment style revealed positive correlation with sexual satisfaction. The data has also showed a weak relationship between attachment styles and the majority of sexual motives, i.e. reputation, reassure-self, appease-partner, and prevent-harm. Trait anxiety revealed correlation with only one of the motives, i.e. relational. Unfortunately, research did not indicate any relationship with other sexual motives.
dc.abstract.plpl
Tematyka przedstawionych w tej pracy badań dotyczy funkcjonowania w sferze seksualnej kobiet w okresie wczesnej dorosłości. Założono wpływ czynników psychologicznych, a dokładnie stylów przywiązania oraz poziomu lęku jako cechy na funkcjonowanie seksualne w postaci zmiennych: motywy seksualne oraz satysfakcja seksualna. Osoby badane to 60 kobiet w wieku 20-30 lat, będących obecnie w relacji partnerskiej o stażu co najmniej dziewięciu miesięcy. W badaniach wykorzystane zostały następujące metody: Kwestionariusz Motywów Seksualnych (Sexual Motives Questionnaire) skonstruowany przez Vanessę Tirone, Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych, autorstwa Mieczysława Plopy, Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej, którego autorami są Agnieszka Nomejko oraz Grażyna Dolińska-Zygmunt, a także skala lęku jako cechy (x-2) Inwentarza Stanu i Cechy Lęku, autorstwa Spielbergera, Strelau’a, Tysarczyk i Wrześniewskiego. Uzyskane wyniki, częściowo potwierdziły postawione hipotezy. Badanie wykazało, że wyższe wyniki dla lękowo-ambiwalentnego stylu przywiązana oraz unikowego stylu przywiązania, a także lęku jako cechy, związane są(od dość słabego do umiarkowanego stopnia) z niższym poziomem satysfakcji seksualnej. Natomiast wyższy poziom bezpiecznego stylu przywiązania ujawnił korelację dodatnią z satysfakcją seksualną. Wyniki wskazały także na słaby związek stylów przywiązania z większością motywów seksualnych, tj. reputacją, potwierdzaniem siebie, zaspokajaniem partnera oraz unikaniem krzywdy. Lęk jako cecha natomiast korelował jedynie z jednym z motywów: wzmacnianie relacji. Nie udało się wykazać wszystkich założonych korelacji dla poszczególnych motywów seksualnych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wasilewska, Monika - 132543
dc.contributor.authorpl
Kulik, Martyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wasilewska, Monika - 132543
dc.contributor.reviewerpl
Kontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:06:59Z
dc.date.available
2020-07-27T16:06:59Z
dc.date.submittedpl
2018-07-09
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-123503-180635
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227874
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sexual functioning, sexual motives, sexual satisfaction, attachment styles, trait anxiety
dc.subject.plpl
funkcjonowanie seksualne, motywy seksualne, satysfakcja seksualna, style przywiązania, lęk jako cecha
dc.titlepl
Znaczenie stylów przywiązania i poziomu lęku dla funkcjonowania w sferze seksualnej kobiet w okresie wczesnej dorosłości.
dc.title.alternativepl
The importance of attachment styles and anxiety level in the sexual functioning of women in early adulthood.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
164
Views per month
Views per city
Warsaw
50
Wroclaw
19
Krakow
15
Gdansk
7
Poznan
7
Katowice
6
Bialystok
5
Ozarow Mazowiecki
4
Lublin
3
Chorzów
2

No access

No Thumbnail Available