Katerina Gogou i jej miejsce na marginesie kanonu poetów nowogreckich pokolenia lat 70-tych XX wieku. Przekład wierszy Kateriny Gogou z tomiku „Trzy kliknięcia na lewo” z 1978 roku oraz próba ich odczytania.

master
dc.abstract.enThis thesis takes as its focus the translation and a reading of a debut volume by Greek poet Katerina Gogou (1949-1993). It was written during the tumultuous time of the military junta rule (1967) and the Athens Polytechnic uprising (1973). Three Clicks to the Left, first published in 1978, resonated widely in the country. Its interpretation attempted here aims both to place them in that broader historical context and in the context of events relevant only locally in Greece, the author’s individual biography and her position in the wider écriture feminine. Since her poetry contains inter-textual references (lub cross-references) to the works of Marx and Engels, and the writings of second-wave feminists, among whom Sheila Rowbotham features prominently — these are being explored here. Gogou's volume abounds in themes of disillusionment with politics, dissent from consumerism, and, even more critically, from the abandonment of the values that constitute our humanity.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska koncertuje się na przekładzie debiutanckiego tomiku wierszy greckiej poetki Kateriny Gogou (1949–1993) i próbie ich odczytania. Poetka tworzy wiersze w trudnym czasie prawicowych rządów junty wojskowej (1967) a wydarzeniami na Politechnice Ateńskiej (1973). Tomik Trzy kliknięcia na lewo ukazał się w roku 1978 i stał się wielkim sukcesem w Grecji. Podjęta w pracy próba interpretacji wierszy, ma na celu odczytanie ich w kontekście historycznym, także w oparciu o wydarzenia istotne jedynie w lokalnej, greckiej skali oraz z perspektywy osobistej biografii autorki, osadzonej w nurcie écriture feminine. W wierszach znajdziemy odniesienia intertekstualne do dzieł Marksa i Engelsa, a także do pism feministek drugiej fali – wśród nich szczególne miejsce znajduje Sheila Rowbotham, co zostało poddane analizie. Poezja Gogou obfituje w motywy rozczarowania polityką, niezgody na konsumpcjonizm i zapomnienie o wartościach czyniących z nas ludzi.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBzinkowski, Michał - 127504 pl
dc.contributor.authorSzalewska, Ameliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerHeszen, Agnieszka - 132717 pl
dc.contributor.reviewerBzinkowski, Michał - 127504 pl
dc.date.accessioned2022-09-23T21:42:27Z
dc.date.available2022-09-23T21:42:27Z
dc.date.submitted2022-09-22pl
dc.fieldofstudyfilologia klasycznapl
dc.identifier.apddiploma-162562-279384pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300097
dc.languagepolpl
dc.subject.enKaterina Gogou, modern Greek literature, poetry, cinema, generation of the 70s, "Polytechnic 1973", regime change, metapolitefsi, popular culture, Athens, Patision, Exarcheia, socialism, communism, anarchism, capitalism, consumerism, class exploitation, class struggle, imperialism, feminism, double work of women, unemployment, emigration, exclusion, violence, racism, family, patriarchy, deconstruction, transgression.pl
dc.subject.plKaterina Gogou, literatura nowogrecka, poezja, kino, pokolenie lat 70., „Politechnika 1973”,zmiana reżimu, metapolitefsi, kultura popularna, Ateny, Patision, Eksarchia, socjalizm, komunizm,anarchizm, kapitalizm, konsumpcjonizm, wyzysk klasowy, walka klas, imperializm, feminizm,podwójna praca kobiet, bezrobocie, emigracja, wykluczenie, przemoc, rasizm, rodzina, patriarchat,dekonstrukcja, transgresja.pl
dc.titleKaterina Gogou i jej miejsce na marginesie kanonu poetów nowogreckich pokolenia lat 70-tych XX wieku. Przekład wierszy Kateriny Gogou z tomiku „Trzy kliknięcia na lewo” z 1978 roku oraz próba ich odczytania.pl
dc.title.alternativeKaterina Gogou and her place on the margins of the New Greek poets’ canon of the 1970s generation. Translation and reading of Katerina Gogou's poems from the 1978 volume Three Clicks on the Leftpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis takes as its focus the translation and a reading of a debut volume by Greek poet Katerina Gogou (1949-1993). It was written during the tumultuous time of the military junta rule (1967) and the Athens Polytechnic uprising (1973). Three Clicks to the Left, first published in 1978, resonated widely in the country. Its interpretation attempted here aims both to place them in that broader historical context and in the context of events relevant only locally in Greece, the author’s individual biography and her position in the wider écriture feminine. Since her poetry contains inter-textual references (lub cross-references) to the works of Marx and Engels, and the writings of second-wave feminists, among whom Sheila Rowbotham features prominently — these are being explored here. Gogou's volume abounds in themes of disillusionment with politics, dissent from consumerism, and, even more critically, from the abandonment of the values that constitute our humanity.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska koncertuje się na przekładzie debiutanckiego tomiku wierszy greckiej poetki Kateriny Gogou (1949–1993) i próbie ich odczytania. Poetka tworzy wiersze w trudnym czasie prawicowych rządów junty wojskowej (1967) a wydarzeniami na Politechnice Ateńskiej (1973). Tomik Trzy kliknięcia na lewo ukazał się w roku 1978 i stał się wielkim sukcesem w Grecji. Podjęta w pracy próba interpretacji wierszy, ma na celu odczytanie ich w kontekście historycznym, także w oparciu o wydarzenia istotne jedynie w lokalnej, greckiej skali oraz z perspektywy osobistej biografii autorki, osadzonej w nurcie écriture feminine. W wierszach znajdziemy odniesienia intertekstualne do dzieł Marksa i Engelsa, a także do pism feministek drugiej fali – wśród nich szczególne miejsce znajduje Sheila Rowbotham, co zostało poddane analizie. Poezja Gogou obfituje w motywy rozczarowania polityką, niezgody na konsumpcjonizm i zapomnienie o wartościach czyniących z nas ludzi.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Bzinkowski, Michał - 127504
dc.contributor.authorpl
Szalewska, Amelia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Heszen, Agnieszka - 132717
dc.contributor.reviewerpl
Bzinkowski, Michał - 127504
dc.date.accessioned
2022-09-23T21:42:27Z
dc.date.available
2022-09-23T21:42:27Z
dc.date.submittedpl
2022-09-22
dc.fieldofstudypl
filologia klasyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-162562-279384
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300097
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Katerina Gogou, modern Greek literature, poetry, cinema, generation of the 70s, "Polytechnic 1973", regime change, metapolitefsi, popular culture, Athens, Patision, Exarcheia, socialism, communism, anarchism, capitalism, consumerism, class exploitation, class struggle, imperialism, feminism, double work of women, unemployment, emigration, exclusion, violence, racism, family, patriarchy, deconstruction, transgression.
dc.subject.plpl
Katerina Gogou, literatura nowogrecka, poezja, kino, pokolenie lat 70., „Politechnika 1973”,zmiana reżimu, metapolitefsi, kultura popularna, Ateny, Patision, Eksarchia, socjalizm, komunizm,anarchizm, kapitalizm, konsumpcjonizm, wyzysk klasowy, walka klas, imperializm, feminizm,podwójna praca kobiet, bezrobocie, emigracja, wykluczenie, przemoc, rasizm, rodzina, patriarchat,dekonstrukcja, transgresja.
dc.titlepl
Katerina Gogou i jej miejsce na marginesie kanonu poetów nowogreckich pokolenia lat 70-tych XX wieku. Przekład wierszy Kateriny Gogou z tomiku „Trzy kliknięcia na lewo” z 1978 roku oraz próba ich odczytania.
dc.title.alternativepl
Katerina Gogou and her place on the margins of the New Greek poets’ canon of the 1970s generation. Translation and reading of Katerina Gogou's poems from the 1978 volume Three Clicks on the Left
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Katowice
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available
Collections