Uwarunkowania ortoreksji, a perfekcjonizm dezadaptacyjny

master
dc.abstract.enOrthorexia begins to attract the attention of scientists as a fairly new topic of research.As a disease entity it is currently not listed in any of present classifications of diseases and mental disorders. However, orthorexia is acknowledged by clinicians and commonly accepted as an eating disorder. Source literature indicates a link between obsessive-complulsive symptoms and orthorexia but the author of this paper has not been able to find any research concerning the relation between orthorexia and perfectionism. In this paper I suggest a connection between orthorexia and the presence of perfectionistic traits. The aim of this paper is to bring into attention the personality of people in high risk of developing orthorexia, in particular the tendency to perfectionism and anxiety and cooccurence of obsessive-compulsive disorders. In the theoretical part I try to answer the question what kind of a disorder orthorexia is and to compare it to disorders listed in ICD-10 and DSM-IV. The empirical part of this paper provides answers for aforementioned questions and hypotheses concerning relations of discussed variables. This study focuses on variables such as perfectionism, symptoms of obsessive-compulsive disorders and anxiety level in subjects with high risk of developing orthorexia. Hereinafter it is reported that subjects with distinctive symptoms of orthorexia also show significantly higher level of maladaptive perfectionism in relation to subjects with no orthorexia symptoms. The topic of this papers requires a further empirical investigation.pl
dc.abstract.plOrtoreksja to nowy temat, który zaczyna być przedmiotem zainteresowania badaczy. Aktualnie ta jednostka chorobowa nie jest uwzględniona w żadnej obowiązującej klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych. Klinicyści zdają sobie jednak sprawę z jej istnienia i zwyczajowo traktowana jest jako zaburzenie odżywiania. Literatura tematu wskazuje na związek symptomów obsesyjno - kompulsyjnych z ortoreksją jednak nie napotkałam na badania łączące ten problem z perfekcjonizmem. W swojej pracy zakładam, że istnieje związek miedzy ortoreksją, a występowaniem cech perfekcjonistycznych. Celem mojej pracy jest chęć zwrócenia uwagi na osobowość osób zagrożonych wystąpieniem ortoreksji, a w szczególności na skłonność do perfekcjonizmu i niepokoju oraz współwystępowania zaburzeń obsesyjno - kompulsyjnych. W części teoretycznej staram się odpowiedzieć na pytanie jakim zaburzeniem jest ortoreksja i porównywać ją do zaburzeń wymienionych w ICD-10 oraz DSM-IV.              Część empiryczna niniejszej pracy odpowiada na postawione pytania i hipotezy badawcze, dotyczące związków zachodzących pomiędzy branymi pod uwagę zmiennymi. Pod uwagę brane były takie zmienne jak perfekcjonizm, symptomy zaburzeń obsesyjno -kompulsyjnych, oraz poziom niepokoju u osób zagrożonych ortoreksją. W niniejszej pracy wykazano, iż osoby z wyraźnymi symptomami ortoreksji posiadają istotnie wyższy poziom perfekcjonizmu dezadaptacyjnego w stosunku do osób bez symptomów ortoreksji. Istnieje konieczność dalszej empirycznej eksploracji zagadnienia, będącego przedmiotem badań przedstawionych w tej pracy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMotyka, Marek - 131041 pl
dc.contributor.authorMędrala, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMotyka, Marek - 131041 pl
dc.contributor.reviewerKuleta-Krzyszkowiak, Małgorzata - 129686 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:47:20Z
dc.date.available2020-07-27T20:47:20Z
dc.date.submitted2018-10-24pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-128389-70461pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232160
dc.languagepolpl
dc.subject.enorthorexia, eating disorders, anorexia, maladaptive perfectionism, anxiety, obsessive-compulsive disorderspl
dc.subject.plortoreksja, zaburzenia odżywiania, anoreksja,  perfekcjonizm dezadaptacyjny, niepokój, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnepl
dc.titleUwarunkowania ortoreksji, a perfekcjonizm dezadaptacyjnypl
dc.title.alternativeOrthorexia conditions with reference to maladaptive perfectionismpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Orthorexia begins to attract the attention of scientists as a fairly new topic of research.As a disease entity it is currently not listed in any of present classifications of diseases and mental disorders. However, orthorexia is acknowledged by clinicians and commonly accepted as an eating disorder. Source literature indicates a link between obsessive-complulsive symptoms and orthorexia but the author of this paper has not been able to find any research concerning the relation between orthorexia and perfectionism. In this paper I suggest a connection between orthorexia and the presence of perfectionistic traits. The aim of this paper is to bring into attention the personality of people in high risk of developing orthorexia, in particular the tendency to perfectionism and anxiety and cooccurence of obsessive-compulsive disorders. In the theoretical part I try to answer the question what kind of a disorder orthorexia is and to compare it to disorders listed in ICD-10 and DSM-IV. The empirical part of this paper provides answers for aforementioned questions and hypotheses concerning relations of discussed variables. This study focuses on variables such as perfectionism, symptoms of obsessive-compulsive disorders and anxiety level in subjects with high risk of developing orthorexia. Hereinafter it is reported that subjects with distinctive symptoms of orthorexia also show significantly higher level of maladaptive perfectionism in relation to subjects with no orthorexia symptoms. The topic of this papers requires a further empirical investigation.
dc.abstract.plpl
Ortoreksja to nowy temat, który zaczyna być przedmiotem zainteresowania badaczy. Aktualnie ta jednostka chorobowa nie jest uwzględniona w żadnej obowiązującej klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych. Klinicyści zdają sobie jednak sprawę z jej istnienia i zwyczajowo traktowana jest jako zaburzenie odżywiania. Literatura tematu wskazuje na związek symptomów obsesyjno - kompulsyjnych z ortoreksją jednak nie napotkałam na badania łączące ten problem z perfekcjonizmem. W swojej pracy zakładam, że istnieje związek miedzy ortoreksją, a występowaniem cech perfekcjonistycznych. Celem mojej pracy jest chęć zwrócenia uwagi na osobowość osób zagrożonych wystąpieniem ortoreksji, a w szczególności na skłonność do perfekcjonizmu i niepokoju oraz współwystępowania zaburzeń obsesyjno - kompulsyjnych. W części teoretycznej staram się odpowiedzieć na pytanie jakim zaburzeniem jest ortoreksja i porównywać ją do zaburzeń wymienionych w ICD-10 oraz DSM-IV.              Część empiryczna niniejszej pracy odpowiada na postawione pytania i hipotezy badawcze, dotyczące związków zachodzących pomiędzy branymi pod uwagę zmiennymi. Pod uwagę brane były takie zmienne jak perfekcjonizm, symptomy zaburzeń obsesyjno -kompulsyjnych, oraz poziom niepokoju u osób zagrożonych ortoreksją. W niniejszej pracy wykazano, iż osoby z wyraźnymi symptomami ortoreksji posiadają istotnie wyższy poziom perfekcjonizmu dezadaptacyjnego w stosunku do osób bez symptomów ortoreksji. Istnieje konieczność dalszej empirycznej eksploracji zagadnienia, będącego przedmiotem badań przedstawionych w tej pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Motyka, Marek - 131041
dc.contributor.authorpl
Mędrala, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Motyka, Marek - 131041
dc.contributor.reviewerpl
Kuleta-Krzyszkowiak, Małgorzata - 129686
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:47:20Z
dc.date.available
2020-07-27T20:47:20Z
dc.date.submittedpl
2018-10-24
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-128389-70461
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232160
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
orthorexia, eating disorders, anorexia, maladaptive perfectionism, anxiety, obsessive-compulsive disorders
dc.subject.plpl
ortoreksja, zaburzenia odżywiania, anoreksja,  perfekcjonizm dezadaptacyjny, niepokój, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
dc.titlepl
Uwarunkowania ortoreksji, a perfekcjonizm dezadaptacyjny
dc.title.alternativepl
Orthorexia conditions with reference to maladaptive perfectionism
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
140
Views per month
Views per city
Warsaw
30
Skoczow
10
Krakow
9
Krapkowice
6
Sosnowiec
5
Jaworzno
4
Lublin
4
Wroclaw
4
Zawiercie
4
Dąbrowa Górnicza
3

No access

No Thumbnail Available