Ocena funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy na tle zmieniającej się dynamiki w Powiecie Tarnowskim

master
dc.abstract.enThe MA Thesis concerns the functioning of the institution which is the employment agency during the periods of unemployment which is a negative phenomenon. My Master’s Thesis discusses the following issues: The functioning of the employment agency, unemployment and the unemployed person, presented on the basis of surveys addressed directly to the unemployed. The main purpose of the Thesis is to assess the actions of the employment agency by the unemployed. The whole Thesis contains both theoretical and practical parts. Analyzing the given issue, one can state that the institution effectively deals with the phenomenon of unemployment in the times of dynamic economy development. This is largely influenced by the state's policy.pl
dc.abstract.plPraca magisterska dotyczy funkcjonowania instytucji jaką jest urząd pracy w czasie negatywnego zjawiska bezrobocia. Zostało w niej omówione następujące zagadnienia: urząd pracy, bezrobocie oraz osoba bezrobotna z wykorzystaniem ankiet skierowanych bezpośrednio do osób bezrobotnych. Głównym celem pracy jest ocenienie działań urzędu przez niepracujących. Całą praca zawiera zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Analizując podane zagadnienie można stwierdzić, że omawiana instytucja dobrze radzi sobie ze zjawiskiem bezrobocia, w czasie dynamicznego rozwoju gospodarczego. W dużej mierze ma na to wpływ polityka państwa.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.contributor.authorNiemiec, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.contributor.reviewerMakieła, Zbigniewpl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:03:21Z
dc.date.available2020-07-27T16:03:21Z
dc.date.submitted2018-07-04pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-123446-230546pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227819
dc.languagepolpl
dc.subject.enunemployment - employment agency - Tarnów countypl
dc.subject.plbezrobocie - urząd pracy - Powiat Tarnowskipl
dc.titleOcena funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy na tle zmieniającej się dynamiki w Powiecie Tarnowskimpl
dc.title.alternativeThe assessment of the functioning of the county employment agency against the background of changing dynamics in the Tarnów countypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The MA Thesis concerns the functioning of the institution which is the employment agency during the periods of unemployment which is a negative phenomenon. My Master’s Thesis discusses the following issues: The functioning of the employment agency, unemployment and the unemployed person, presented on the basis of surveys addressed directly to the unemployed. The main purpose of the Thesis is to assess the actions of the employment agency by the unemployed. The whole Thesis contains both theoretical and practical parts. Analyzing the given issue, one can state that the institution effectively deals with the phenomenon of unemployment in the times of dynamic economy development. This is largely influenced by the state's policy.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska dotyczy funkcjonowania instytucji jaką jest urząd pracy w czasie negatywnego zjawiska bezrobocia. Zostało w niej omówione następujące zagadnienia: urząd pracy, bezrobocie oraz osoba bezrobotna z wykorzystaniem ankiet skierowanych bezpośrednio do osób bezrobotnych. Głównym celem pracy jest ocenienie działań urzędu przez niepracujących. Całą praca zawiera zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Analizując podane zagadnienie można stwierdzić, że omawiana instytucja dobrze radzi sobie ze zjawiskiem bezrobocia, w czasie dynamicznego rozwoju gospodarczego. W dużej mierze ma na to wpływ polityka państwa.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.contributor.authorpl
Niemiec, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.contributor.reviewerpl
Makieła, Zbigniew
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:03:21Z
dc.date.available
2020-07-27T16:03:21Z
dc.date.submittedpl
2018-07-04
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-123446-230546
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227819
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
unemployment - employment agency - Tarnów county
dc.subject.plpl
bezrobocie - urząd pracy - Powiat Tarnowski
dc.titlepl
Ocena funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy na tle zmieniającej się dynamiki w Powiecie Tarnowskim
dc.title.alternativepl
The assessment of the functioning of the county employment agency against the background of changing dynamics in the Tarnów county
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
53
Views per month
Views per city
Poznan
9
Krakow
6
Warsaw
6
Bolimów
2
Dublin
2
Szczucin
2
Tarnów
2
Wroclaw
2
Biłgoraj
1
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available