Uciekinierzy we własnym kraju - problem przymusowych przesiedleń w Kolumbii

master
dc.abstract.enABSTRACT:For almost fifty years, Colombia is plunged into an inner conflict. Causes can be sought in the second half of the 19th century and at the beginning of the 20th century. The tumultuous events of that time and clashes between the liberals and the conservatives led to the outbreak of one of the most violent stages in the history of a country, called “La violencia”. Consequently, it led to the armed struggles, that last to date. Guerilla (FARC, ELN, EPL) and paramilitary groups (AUC) were born as a result of ideological and political misunderstandings, that were continuously stacking up. Those groups are the main actors of present conflict. Violence, that is being generated for years by armed conflict in Colombia, brings serious political and social consequences. One of these is the appalling number of inner migrants. The purpose of this dissertation is to consider the scale of phenomenon and carry out an analysis. The data of the biggest humanitarian organizations, that monitor the problem, will be presented and compared with numbers revealed by government agencies. It will help to call the attention to authorities’ ignorance towards the phenomenon, as well as it will enable further deliberations on serious deficit in current law regulating the situation of migrants. Moreover, situation of native people and Afro-Colombians will be described – they are the most affected by forced relocations. Aside from these, the aim of this thesis will be also to point out main reasons that stir up the phenomenon. It will be proved that forced relocations are one of the most violent practice that are led by actors of armed struggle – mainly by paramilitary and guerilla groups, but also by government forces. Also international corporations are involved in this practice, as they locate their investments on lands that are rich in natural resources. Their part in shaping the present phenomenon of relocations will be illustrated by description of four big companies that are accused of systematic human rights abuse in Colombia.pl
dc.abstract.plABSTRAKT:Kolumbia od niemal pół wieku pogrążona jest w konflikcie wewnętrznym. Jego źródeł upatrywać można już w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku – burzliwe wydarzenia tamtego okresu i starcia pomiędzy liberałami a konserwatystami doprowadziły do wybuchu jednego z najbardziej brutalnych etapów w historii kraju zwanego „La violencia”, a w dalszej konsekwencji do walk zbrojnych, które trwają do dziś. Rezultatem nawarstwiających się w latach 50. i 60. nieporozumień ideologicznych i politycznych były narodziny grup partyzanckich (FARC, ELN, EPL) i paramilitarnych (AUC) – głównych aktorów obecnego konfliktu.Przemoc jaką generuje trwający od lat konflikt zbrojny w Kolumbii, ma poważne konsekwencje polityczne i socjalne. Jedną z nich jest zatrważająca liczba wewnętrznych przesiedleńców. Celem niniejszej rozprawy magisterskiej jest zwrócenie uwagi na skalę fenomenu i dokonanie jego analizy. Na przestrzeni pracy zaprezentowane zostaną dane największych organizacji humanitarnych monitorujących problem, które będą porównane z cyframi ujawnianymi przez agnacje rządowe. Pozwoli to zwrócić uwagę na ignorancję władz wobec zjawiska, a także umożliwi dalsze rozważania na temat poważnych braków w obecnym prawie regulującym położenie przesiedleńców. Ponadto zostanie opisana sytuacja przedstawicieli ludności rdzennej i afro-kolumbijskiej - najbardziej dotkniętych przez siłowe przesiedlenia.Oprócz tego celem pracy będzie także wykazanie głównych przyczyn prowokujących zjawisko. Zostanie udowodnione, iż przymusowe przesiedlenia to jedna z brutalnych taktyk prowadzonych przez aktorów konfliktu zbrojnego – przede wszystkim grupy paramilitarne i partyzanckie, ale także siły rządowe. W proceder zamieszane są także korporacje międzynarodowe lokujące inwestycje na gruntach bogatych w dobra naturalne. Ich udział w kształtowaniu obecnego fenomenu przesiedleń będzie zilustrowany poprzez opis działań czterech wielkich firm oskarżanych o systematyczne łamanie praw człowieka na terenie Kolumbii.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorWalaszek, Adam - 101350 pl
dc.contributor.authorBurda, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBartnik, Anna - 160611 pl
dc.contributor.reviewerWalaszek, Adam - 101350 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:33:31Z
dc.date.available2020-07-24T20:33:31Z
dc.date.submitted2013-10-11pl
dc.fieldofstudylatynoamerykanistykapl
dc.identifier.apddiploma-82189-149744pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191733
dc.languagepolpl
dc.subject.enColombia, armed conflict, IDPs, forced displacementpl
dc.subject.plKolumbia, konflikt zbrojny, przesiedleńcy, przymusowe przesiedleniapl
dc.titleUciekinierzy we własnym kraju - problem przymusowych przesiedleń w Kolumbiipl
dc.title.alternativeRefugees in their own country - problem of forced relocations in Columbiapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
ABSTRACT:For almost fifty years, Colombia is plunged into an inner conflict. Causes can be sought in the second half of the 19th century and at the beginning of the 20th century. The tumultuous events of that time and clashes between the liberals and the conservatives led to the outbreak of one of the most violent stages in the history of a country, called “La violencia”. Consequently, it led to the armed struggles, that last to date. Guerilla (FARC, ELN, EPL) and paramilitary groups (AUC) were born as a result of ideological and political misunderstandings, that were continuously stacking up. Those groups are the main actors of present conflict. Violence, that is being generated for years by armed conflict in Colombia, brings serious political and social consequences. One of these is the appalling number of inner migrants. The purpose of this dissertation is to consider the scale of phenomenon and carry out an analysis. The data of the biggest humanitarian organizations, that monitor the problem, will be presented and compared with numbers revealed by government agencies. It will help to call the attention to authorities’ ignorance towards the phenomenon, as well as it will enable further deliberations on serious deficit in current law regulating the situation of migrants. Moreover, situation of native people and Afro-Colombians will be described – they are the most affected by forced relocations. Aside from these, the aim of this thesis will be also to point out main reasons that stir up the phenomenon. It will be proved that forced relocations are one of the most violent practice that are led by actors of armed struggle – mainly by paramilitary and guerilla groups, but also by government forces. Also international corporations are involved in this practice, as they locate their investments on lands that are rich in natural resources. Their part in shaping the present phenomenon of relocations will be illustrated by description of four big companies that are accused of systematic human rights abuse in Colombia.
dc.abstract.plpl
ABSTRAKT:Kolumbia od niemal pół wieku pogrążona jest w konflikcie wewnętrznym. Jego źródeł upatrywać można już w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku – burzliwe wydarzenia tamtego okresu i starcia pomiędzy liberałami a konserwatystami doprowadziły do wybuchu jednego z najbardziej brutalnych etapów w historii kraju zwanego „La violencia”, a w dalszej konsekwencji do walk zbrojnych, które trwają do dziś. Rezultatem nawarstwiających się w latach 50. i 60. nieporozumień ideologicznych i politycznych były narodziny grup partyzanckich (FARC, ELN, EPL) i paramilitarnych (AUC) – głównych aktorów obecnego konfliktu.Przemoc jaką generuje trwający od lat konflikt zbrojny w Kolumbii, ma poważne konsekwencje polityczne i socjalne. Jedną z nich jest zatrważająca liczba wewnętrznych przesiedleńców. Celem niniejszej rozprawy magisterskiej jest zwrócenie uwagi na skalę fenomenu i dokonanie jego analizy. Na przestrzeni pracy zaprezentowane zostaną dane największych organizacji humanitarnych monitorujących problem, które będą porównane z cyframi ujawnianymi przez agnacje rządowe. Pozwoli to zwrócić uwagę na ignorancję władz wobec zjawiska, a także umożliwi dalsze rozważania na temat poważnych braków w obecnym prawie regulującym położenie przesiedleńców. Ponadto zostanie opisana sytuacja przedstawicieli ludności rdzennej i afro-kolumbijskiej - najbardziej dotkniętych przez siłowe przesiedlenia.Oprócz tego celem pracy będzie także wykazanie głównych przyczyn prowokujących zjawisko. Zostanie udowodnione, iż przymusowe przesiedlenia to jedna z brutalnych taktyk prowadzonych przez aktorów konfliktu zbrojnego – przede wszystkim grupy paramilitarne i partyzanckie, ale także siły rządowe. W proceder zamieszane są także korporacje międzynarodowe lokujące inwestycje na gruntach bogatych w dobra naturalne. Ich udział w kształtowaniu obecnego fenomenu przesiedleń będzie zilustrowany poprzez opis działań czterech wielkich firm oskarżanych o systematyczne łamanie praw człowieka na terenie Kolumbii.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Walaszek, Adam - 101350
dc.contributor.authorpl
Burda, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Bartnik, Anna - 160611
dc.contributor.reviewerpl
Walaszek, Adam - 101350
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:33:31Z
dc.date.available
2020-07-24T20:33:31Z
dc.date.submittedpl
2013-10-11
dc.fieldofstudypl
latynoamerykanistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-82189-149744
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191733
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Colombia, armed conflict, IDPs, forced displacement
dc.subject.plpl
Kolumbia, konflikt zbrojny, przesiedleńcy, przymusowe przesiedlenia
dc.titlepl
Uciekinierzy we własnym kraju - problem przymusowych przesiedleń w Kolumbii
dc.title.alternativepl
Refugees in their own country - problem of forced relocations in Columbia
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Chandler
2
Dublin
2
Wroclaw
2
Budzyn
1
Des Moines
1
Gliwice
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available