Pozycja prokuratora w postępowaniu karnym wykonawczym w świetle kodyfikacji karnej z 1969 i 1997 r

master
dc.abstract.enThe subject of this master's thesis is to show the position of the prosecutor in executive criminal proceedings in the light of the criminal codification of 1969 and 1997 for the purpose of comparison. The work was divided into 5 chapters. At the beginning, due to the complexity of the issue, the problem of the position of the Prosecutor's Office as a whole among state authorities was discussed, and the participation of the prosecutor in the preparatory proceedings, in court and enforcement proceedings was described. Subsequently, the executive criminal procedure was characterized and its objectives indicated. In the further part, the bodies implementing the judgment were placed in the catalog from the Executive Penal Code of 1969 and 1997. The following chapters present the prosecutor's rights and obligations in enforcement proceedings in both current and previously binding legal status. Accurate and comprehensive approximation of the prosecutor's tasks enabled the final comparison of his position in the codification of 1969 and 1997. As a result of the considerations, taking into account any changes made by the legislator over the years, appropriate conclusions were constructed.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy magisterskiej jest ukazanie pozycji prokuratora w postępowaniu karnym wykonawczym w świetle kodyfikacji karnej z 1969 i 1997 r. celem jej porównania. Praca została podzielona na 5 rozdziałów. Na początku, ze względu na złożoność zagadnienia, poruszono problem usytuowania Prokuratury jako całości wśród organów państwowych, a także opisano udział prokuratora kolejno w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem oraz postępowaniu wykonawczym. Następnie scharakteryzowano postępowanie karne wykonawcze i wskazano jego cele. W dalszej części, dokonano klasyfikacji organów wykonujących orzeczenie umieszczonych przez ustawodawcę w katalogu z Kodeksu karnego wykonawczego z 1969 r. oraz z 1997 r. W kolejnych rozdziałach przedstawiono uprawnienia i obowiązki prokuratora w postępowaniu wykonawczym zarówno w obecnym jak i poprzednio obowiązującym stanie prawnym. Dokładne i całościowe przybliżenie zadań prokuratora umożliwiło końcowe porównanie jego pozycji w kodyfikacji z 1969 i 1997 r. W rezultacie rozważań, mając na uwadze wszelkie zmiany dokonywane przez prawodawcę na przestrzeni lat, skonstruowano odpowiednie wnioski.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStańdo-Kawecka, Barbara - 132070 pl
dc.contributor.authorAmbrozik, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerStańdo-Kawecka, Barbara - 132070 pl
dc.contributor.reviewerRaglewska, Joanna - 197368 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:41:54Z
dc.date.available2020-07-28T06:41:54Z
dc.date.submitted2020-06-23pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-141539-212075pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241210
dc.languagepolpl
dc.subject.enprosecutor, prosecutor's office, executive criminal law, executive penal code, executive proceedings, authority, public prosecutor, preparatory proceedings, court proceedings, criminal trial, penitentiary supervision, judge, penitentiary court, act, legislator, legal act, code of criminal procedure, enforcement of punishment , convictedpl
dc.subject.plprokurator, Prokuratura, prawo karne wykonawcze, kodeks karny wykonawczy, postępowanie wykonawcze, organ, oskarżyciel publiczny, postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe, proces karny, nadzór penitencjarny, sędzia, sąd penitencjarny, ustawa, ustawodawca, akt prawny, kodeks postępowania karnego, wykonywanie kary, skazanypl
dc.titlePozycja prokuratora w postępowaniu karnym wykonawczym w świetle kodyfikacji karnej z 1969 i 1997 rpl
dc.title.alternativeThe position of the prosecutor in executive criminal proceedings in the light of the criminal codification of 1969 and 1997.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this master's thesis is to show the position of the prosecutor in executive criminal proceedings in the light of the criminal codification of 1969 and 1997 for the purpose of comparison. The work was divided into 5 chapters. At the beginning, due to the complexity of the issue, the problem of the position of the Prosecutor's Office as a whole among state authorities was discussed, and the participation of the prosecutor in the preparatory proceedings, in court and enforcement proceedings was described. Subsequently, the executive criminal procedure was characterized and its objectives indicated. In the further part, the bodies implementing the judgment were placed in the catalog from the Executive Penal Code of 1969 and 1997. The following chapters present the prosecutor's rights and obligations in enforcement proceedings in both current and previously binding legal status. Accurate and comprehensive approximation of the prosecutor's tasks enabled the final comparison of his position in the codification of 1969 and 1997. As a result of the considerations, taking into account any changes made by the legislator over the years, appropriate conclusions were constructed.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy magisterskiej jest ukazanie pozycji prokuratora w postępowaniu karnym wykonawczym w świetle kodyfikacji karnej z 1969 i 1997 r. celem jej porównania. Praca została podzielona na 5 rozdziałów. Na początku, ze względu na złożoność zagadnienia, poruszono problem usytuowania Prokuratury jako całości wśród organów państwowych, a także opisano udział prokuratora kolejno w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem oraz postępowaniu wykonawczym. Następnie scharakteryzowano postępowanie karne wykonawcze i wskazano jego cele. W dalszej części, dokonano klasyfikacji organów wykonujących orzeczenie umieszczonych przez ustawodawcę w katalogu z Kodeksu karnego wykonawczego z 1969 r. oraz z 1997 r. W kolejnych rozdziałach przedstawiono uprawnienia i obowiązki prokuratora w postępowaniu wykonawczym zarówno w obecnym jak i poprzednio obowiązującym stanie prawnym. Dokładne i całościowe przybliżenie zadań prokuratora umożliwiło końcowe porównanie jego pozycji w kodyfikacji z 1969 i 1997 r. W rezultacie rozważań, mając na uwadze wszelkie zmiany dokonywane przez prawodawcę na przestrzeni lat, skonstruowano odpowiednie wnioski.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stańdo-Kawecka, Barbara - 132070
dc.contributor.authorpl
Ambrozik, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Stańdo-Kawecka, Barbara - 132070
dc.contributor.reviewerpl
Raglewska, Joanna - 197368
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:41:54Z
dc.date.available
2020-07-28T06:41:54Z
dc.date.submittedpl
2020-06-23
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-141539-212075
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241210
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
prosecutor, prosecutor's office, executive criminal law, executive penal code, executive proceedings, authority, public prosecutor, preparatory proceedings, court proceedings, criminal trial, penitentiary supervision, judge, penitentiary court, act, legislator, legal act, code of criminal procedure, enforcement of punishment , convicted
dc.subject.plpl
prokurator, Prokuratura, prawo karne wykonawcze, kodeks karny wykonawczy, postępowanie wykonawcze, organ, oskarżyciel publiczny, postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe, proces karny, nadzór penitencjarny, sędzia, sąd penitencjarny, ustawa, ustawodawca, akt prawny, kodeks postępowania karnego, wykonywanie kary, skazany
dc.titlepl
Pozycja prokuratora w postępowaniu karnym wykonawczym w świetle kodyfikacji karnej z 1969 i 1997 r
dc.title.alternativepl
The position of the prosecutor in executive criminal proceedings in the light of the criminal codification of 1969 and 1997.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
37
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Bydgoszcz
2
Dublin
2
Krakow
2
Lublin
2
Ruda Śląska
2
Tychy
2
Wroclaw
2
Chrzanów
1
Cielesnica
1

No access

No Thumbnail Available