Modelowanie epidemiologiczne na sieciach społecznych na przykładzie zakażeń szpitalnych (HAI) i chorób przenoszonych drogą płciową (STI)

2013
journal article
article
dc.abstract.enCharacteristics of contacts in the form of time and the network structure (when and with whom) has an impact on the spread of infectious diseases. In connection with the development of computer methods, their methods have been applied in social networks analyze. On another level, the network structure of epidemiological models have been introduced. In this paper we present two types of infections: HIV and Chlamydia bacteria (ie, sexually transmitted diseases: STI) and HA-MRSA (ie, hospital infection methicillinresistant Staphylococcus aureus), which spread in different ways in different communities. In our study, we will focus mainly on secondary analysis of Swedish data of hospital infections and sexuality. Main, the general result of research is to restore the network of contacts in hospitals and to build sexual networks based on incomplete and highly sensitive data. The primary, a particular outcome for this study is to identify the most risky sexual behavior (for different groups of pathogens), their location in culture. We reconstructed, using an epidemiological model of q-MCMC (quasi-Monte Carlo Markov Chain), the outbreak of MRSA in a Stockholm hospital. We tried to locate and assess the potential role of 'super-spreaders' in a stagnant communities.pl
dc.abstract.plCharakterystyka kontaktów społecznych w postaci czasowej i sieciowej struktury (kiedy i z kim) ma wpływ na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. W związku z rozwojem stosowanych metod komputerowych pojawiła się perspektywa wykorzystania ich w analizie sieci społecznych. Modele epidemiologiczne zostały wprowadzone jakby na kolejnym poziomie struktury sieciowej. W tej pracy przedstawię dwa typy zakażeń: wirusem HIV, czy HPV oraz bakteriami Chlamydii (czyli choroby przenoszone drogą płciową: STI) oraz HAMRSA (czyli szpitalne zainfekowanie, odpornym na metycylinę, gronkowcem złocistym), rozprzestrzeniających się w odmienny sposób w różnych społecznościach. Zrozumienie wzorców kontaktów międzyludzkich oraz próba ich zamodelowania pomagają oszacować skalę zagrożenia oraz opracować metody kontroli epidemiologicznej. W moich badaniach skupię się głównie na wtórnej analizie danych szwedzkich dotyczących zakażeń szpitalnych oraz tych, wynikających z kontaktów seksualnych. Głównym, ogólnym rezultatem badań jest odtworzenie sieci kontaktów w szpitalach oraz częściowo sieci stosunków seksualnych na podstawie niepełnych i bardzo wrażliwych danych. Pierwszoplanowym, szczególnym wynikiem badań jest za to ustalenie najbardziej ryzykownych zachowań seksualnych (dla różnych grup patogenów) i umiejscowienie ich w kulturze. Odtworzyłem za pomocą modelu epidemiologicznego q-MCMC (quasi-Monte Carlo Markov Chain) wybuch epidemii MRSA w sztokholmskich szpitalach. Podjęta została również próba odnalezienia i oszacowania roli potencjalnych 'super-roznosicieli' w zastanej społeczności.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiegopl
dc.contributor.authorJarynowski, Andrzej - 193475 pl
dc.date.accession2015-07-02pl
dc.date.accessioned2015-07-02T10:59:12Z
dc.date.available2015-07-02T10:59:12Z
dc.date.issued2013pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.admin[AB] Jarynowski, Andrzejpl
dc.description.number10pl
dc.description.physical13-20pl
dc.description.publication0,5pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume5pl
dc.identifier.issn1689-6300pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11213
dc.identifier.weblinkhttp://www.simis.ukw.edu.pl/?tom-5-nr-10-2013,36pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceCC-BY-NC
dc.rights.uri*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enepidemiological modelingpl
dc.subject.encomplex networkspl
dc.subject.ensocial networks analysies (SNA)pl
dc.subject.ensexual transmitted infections (STI)pl
dc.subject.enhospital aquaired infections (HAI)pl
dc.subject.plmodelowanie epidemiologicznepl
dc.subject.plsieci złożonepl
dc.subject.planaliza sieci społecznych (SNA)pl
dc.subject.plchoroby przenoszone drogą płciową (STI)pl
dc.subject.plzarażenia szpitalne (HAI)pl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleModelowanie epidemiologiczne na sieciach społecznych na przykładzie zakażeń szpitalnych (HAI) i chorób przenoszonych drogą płciową (STI)pl
dc.title.alternativeEpidemiological modeling of hospital (HAI) and sexual (STI) transmitted infetcions with uncertain contact networkpl
dc.title.journalStudia i Materiały Informatyki Stosowanej = Studies and Materials in Applied Computer Sciencepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Characteristics of contacts in the form of time and the network structure (when and with whom) has an impact on the spread of infectious diseases. In connection with the development of computer methods, their methods have been applied in social networks analyze. On another level, the network structure of epidemiological models have been introduced. In this paper we present two types of infections: HIV and Chlamydia bacteria (ie, sexually transmitted diseases: STI) and HA-MRSA (ie, hospital infection methicillinresistant Staphylococcus aureus), which spread in different ways in different communities. In our study, we will focus mainly on secondary analysis of Swedish data of hospital infections and sexuality. Main, the general result of research is to restore the network of contacts in hospitals and to build sexual networks based on incomplete and highly sensitive data. The primary, a particular outcome for this study is to identify the most risky sexual behavior (for different groups of pathogens), their location in culture. We reconstructed, using an epidemiological model of q-MCMC (quasi-Monte Carlo Markov Chain), the outbreak of MRSA in a Stockholm hospital. We tried to locate and assess the potential role of 'super-spreaders' in a stagnant communities.
dc.abstract.plpl
Charakterystyka kontaktów społecznych w postaci czasowej i sieciowej struktury (kiedy i z kim) ma wpływ na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. W związku z rozwojem stosowanych metod komputerowych pojawiła się perspektywa wykorzystania ich w analizie sieci społecznych. Modele epidemiologiczne zostały wprowadzone jakby na kolejnym poziomie struktury sieciowej. W tej pracy przedstawię dwa typy zakażeń: wirusem HIV, czy HPV oraz bakteriami Chlamydii (czyli choroby przenoszone drogą płciową: STI) oraz HAMRSA (czyli szpitalne zainfekowanie, odpornym na metycylinę, gronkowcem złocistym), rozprzestrzeniających się w odmienny sposób w różnych społecznościach. Zrozumienie wzorców kontaktów międzyludzkich oraz próba ich zamodelowania pomagają oszacować skalę zagrożenia oraz opracować metody kontroli epidemiologicznej. W moich badaniach skupię się głównie na wtórnej analizie danych szwedzkich dotyczących zakażeń szpitalnych oraz tych, wynikających z kontaktów seksualnych. Głównym, ogólnym rezultatem badań jest odtworzenie sieci kontaktów w szpitalach oraz częściowo sieci stosunków seksualnych na podstawie niepełnych i bardzo wrażliwych danych. Pierwszoplanowym, szczególnym wynikiem badań jest za to ustalenie najbardziej ryzykownych zachowań seksualnych (dla różnych grup patogenów) i umiejscowienie ich w kulturze. Odtworzyłem za pomocą modelu epidemiologicznego q-MCMC (quasi-Monte Carlo Markov Chain) wybuch epidemii MRSA w sztokholmskich szpitalach. Podjęta została również próba odnalezienia i oszacowania roli potencjalnych 'super-roznosicieli' w zastanej społeczności.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego
dc.contributor.authorpl
Jarynowski, Andrzej - 193475
dc.date.accessionpl
2015-07-02
dc.date.accessioned
2015-07-02T10:59:12Z
dc.date.available
2015-07-02T10:59:12Z
dc.date.issuedpl
2013
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.adminpl
[AB] Jarynowski, Andrzej
dc.description.numberpl
10
dc.description.physicalpl
13-20
dc.description.publicationpl
0,5
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
5
dc.identifier.issnpl
1689-6300
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11213
dc.identifier.weblinkpl
http://www.simis.ukw.edu.pl/?tom-5-nr-10-2013,36
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
CC-BY-NC
dc.rights.uri*
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
epidemiological modeling
dc.subject.enpl
complex networks
dc.subject.enpl
social networks analysies (SNA)
dc.subject.enpl
sexual transmitted infections (STI)
dc.subject.enpl
hospital aquaired infections (HAI)
dc.subject.plpl
modelowanie epidemiologiczne
dc.subject.plpl
sieci złożone
dc.subject.plpl
analiza sieci społecznych (SNA)
dc.subject.plpl
choroby przenoszone drogą płciową (STI)
dc.subject.plpl
zarażenia szpitalne (HAI)
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Modelowanie epidemiologiczne na sieciach społecznych na przykładzie zakażeń szpitalnych (HAI) i chorób przenoszonych drogą płciową (STI)
dc.title.alternativepl
Epidemiological modeling of hospital (HAI) and sexual (STI) transmitted infetcions with uncertain contact network
dc.title.journalpl
Studia i Materiały Informatyki Stosowanej = Studies and Materials in Applied Computer Science
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Des Moines
6
Wroclaw
2
Bialystok
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available