Stosunki FR z ChRL.

master
dc.abstract.enThe aim of the study is to analyze the relations between the Russian Federation and the People’s Republic of China. The choice of the subjet was dictated by the conviction that the relationship between the so-called regional powers is a very important subject, although not very popular in Polish literature. To get the fullest light of present relations between the two countries, the first chapter describes the Russo-Chinese relations since the establishment of the first diplomatic contacts until the disintegration of the Soviet Union. This chapter is an extremely important historical basis for further considerations. The second chapter presents the determinants of the relations between Russia and China over the past twenty years, what gives a better understanding of the place of the two countries in the modern world, their strengths and weaknesses. The third chapter is an appropriate description of the political and military relations between the RF and the PRC. It includes information on the restoration of good-neighborly relations, and the next steps towards closer cooperation. The fourth chapter describes the economic relations between the two countries - trade, capital and labor flows, as well as tourism. Chapter five, in turn, shows Russia and China within the framework of multilateral cooperation, which creates not only areas of cooperation, but also fields of the rivalry between the two countries.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest analiza stosunków między Federacją Rosyjską a Chińską Republiką Ludową. Wybór tematu podyktowany został przekonaniem, że stosunki między jednymi z tzw. mocarstw regionalnych są tematem bardzo ważnym, choć w literaturze polskiej niezbyt popularnym. Aby w jak najpełniejszym świetle przedstawić stosunki między oboma państwami, w pierwszym rozdziale opisane zostały stosunki rosyjsko-chińskie od momentu nawiązania pierwszych kontaktów dyplomatycznych aż do rozpadu Związku Radzieckiego. Rozdział ten stanowi niezwykle ważną bazę historyczną dla dalszych rozważań. W drugim rozdziale natomiast, przedstawiono uwarunkowania stosunków między Rosją a Chinami na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, co pozwala lepiej zrozumieć miejsce obu państw we współczesnym świecie, ich atuty oraz słabości. Rozdział trzeci jest już właściwym opisem stosunków politycznych i militarnych między FR a ChRL. Zawarto w nim informacje na temat odbudowy dobrosąsiedzkich stosunków oraz kolejnych kroków w kierunku zacieśniania współpracy. W czwartym rozdziale opisane zostały stosunki gospodarcze między oboma państwami – wymiana handlowa, przepływ kapitału i siły roboczej, a także turystyka. W rozdziale piątym przedstawiono z kolei Rosję i Chiny w ramach struktur współpracy wielostronnej, które oprócz obszarów do współpracy, stwarzają także pola do rywalizacji między oboma państwami.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZyblikiewicz, Lubomir - 100393 pl
dc.contributor.authorKozioł, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerZyblikiewicz, Lubomir - 100393 pl
dc.contributor.reviewerTarnawski, Marcin - 160169 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T04:25:47Z
dc.date.available2020-07-25T04:25:47Z
dc.date.submitted2014-10-16pl
dc.fieldofstudystudia nad rozwojempl
dc.identifier.apddiploma-90750-164462pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198996
dc.languagepolpl
dc.subject.enRussia, China, politics, economy, militarypl
dc.subject.plRosja, Chiny, polityka, gospodarka, wojskowośćpl
dc.titleStosunki FR z ChRL.pl
dc.title.alternativeRelations between RF and PRCpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study is to analyze the relations between the Russian Federation and the People’s Republic of China. The choice of the subjet was dictated by the conviction that the relationship between the so-called regional powers is a very important subject, although not very popular in Polish literature. To get the fullest light of present relations between the two countries, the first chapter describes the Russo-Chinese relations since the establishment of the first diplomatic contacts until the disintegration of the Soviet Union. This chapter is an extremely important historical basis for further considerations. The second chapter presents the determinants of the relations between Russia and China over the past twenty years, what gives a better understanding of the place of the two countries in the modern world, their strengths and weaknesses. The third chapter is an appropriate description of the political and military relations between the RF and the PRC. It includes information on the restoration of good-neighborly relations, and the next steps towards closer cooperation. The fourth chapter describes the economic relations between the two countries - trade, capital and labor flows, as well as tourism. Chapter five, in turn, shows Russia and China within the framework of multilateral cooperation, which creates not only areas of cooperation, but also fields of the rivalry between the two countries.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest analiza stosunków między Federacją Rosyjską a Chińską Republiką Ludową. Wybór tematu podyktowany został przekonaniem, że stosunki między jednymi z tzw. mocarstw regionalnych są tematem bardzo ważnym, choć w literaturze polskiej niezbyt popularnym. Aby w jak najpełniejszym świetle przedstawić stosunki między oboma państwami, w pierwszym rozdziale opisane zostały stosunki rosyjsko-chińskie od momentu nawiązania pierwszych kontaktów dyplomatycznych aż do rozpadu Związku Radzieckiego. Rozdział ten stanowi niezwykle ważną bazę historyczną dla dalszych rozważań. W drugim rozdziale natomiast, przedstawiono uwarunkowania stosunków między Rosją a Chinami na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, co pozwala lepiej zrozumieć miejsce obu państw we współczesnym świecie, ich atuty oraz słabości. Rozdział trzeci jest już właściwym opisem stosunków politycznych i militarnych między FR a ChRL. Zawarto w nim informacje na temat odbudowy dobrosąsiedzkich stosunków oraz kolejnych kroków w kierunku zacieśniania współpracy. W czwartym rozdziale opisane zostały stosunki gospodarcze między oboma państwami – wymiana handlowa, przepływ kapitału i siły roboczej, a także turystyka. W rozdziale piątym przedstawiono z kolei Rosję i Chiny w ramach struktur współpracy wielostronnej, które oprócz obszarów do współpracy, stwarzają także pola do rywalizacji między oboma państwami.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zyblikiewicz, Lubomir - 100393
dc.contributor.authorpl
Kozioł, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Zyblikiewicz, Lubomir - 100393
dc.contributor.reviewerpl
Tarnawski, Marcin - 160169
dc.date.accessioned
2020-07-25T04:25:47Z
dc.date.available
2020-07-25T04:25:47Z
dc.date.submittedpl
2014-10-16
dc.fieldofstudypl
studia nad rozwojem
dc.identifier.apdpl
diploma-90750-164462
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198996
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Russia, China, politics, economy, military
dc.subject.plpl
Rosja, Chiny, polityka, gospodarka, wojskowość
dc.titlepl
Stosunki FR z ChRL.
dc.title.alternativepl
Relations between RF and PRC
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Chorzów
1
Dublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available