Indianie kontra osadnicy. Historia konfliktu o ziemię na terytorium Kolumbii Brytyjskiej w latach 1850-1927

master
dc.abstract.enThe content of the work revolves around the genesis and the early history of the British Columbia land question. It depicts the history of the region since the first serious contacts with European settlers in 1850 to 1927, when the native resistance is subdued as a result of federal legislation banning funding of legal land claims for the first nations. The thesis also includes the analysis of sociological and political aspects of the conflict in order to provide the necessary background for understanding main reasons and consequences of the conflict between indigenous people and European colonists. The main purpose of this work, apart from casting light on complicated situation of British Columbia in terms of land conflict created during the settlement process, is to prove and emphasise the major responsibility for such shape of events on white settlers society. What is more, the dissertation describes the impact of white society on native culture and, as a result, the creation of first pan-Indian movements in the province of British Columbia.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca poświęcona jest genezie oraz wczesnej historii konfliktu o ziemię pomiędzy ludnością rdzenną a białymi kolonistami, mającemu miejsce na terenach obecnej Kolumbii Brytyjskiej, najbardziej wysuniętej na zachód prowincji Kanady. Przedstawienie oraz analiza zarówno wydarzeń historycznych, jak i mechanizmów społeczno-politycznych, działających w momencie kolonizacji obszarów należących do plemion indiańskich przez białych osadników ma ukazać oraz wyjaśnić przyczyny zaistniałego sporu. Celem pracy jest również podkreślenie roli jednej z grup, jako odpowiedzialnej za rozwój oraz eskalację konfliktu. Wybór tematu jest wynikiem zainteresowania kulturą indiańską oraz faktem, iż opisywane wydarzenia mają wpływ na aktualną sytuację w Kolumbii Brytyjskiej, gdyż konflikt rozpoczęty w XIX wieku ma swoją kontynuację w czasach współczesnych.Praca porusza temat kolonizacji terenów Kolumbii Brytyjskiej przez białych osadników pochodzących z Europy, oraz będący tego następstwem konflikt z plemionami indiańskimi, będącymi pierwotnymi mieszkańcami i właścicielami tych terenów. Istotą sporu pomiędzy obiema grupami jest kwestia posiadania ziemi. Ekspansja osadnictwa pociąga za sobą znaczne straty terytorialne po stronie ludności indiańskiej, która w późniejszej fazie zostaje zamknięta w rezerwatach, będących niewielkim odsetkiem powierzchni wcześniej przez nich zajmowanej. Brak rekompensaty za utracone ziemie, przy jednoczesnym marginalizowaniu rdzennych społeczności w nowopowstałym ładzie generuje spór, który nie został do końca rozstrzygnięty do czasów współczesnych. Praca zamknięta jest w przedziale czasowym lat 1850 – 1927, tj. od początków białego osadnictwa, gdy terenami wciąż władali Indianie, po rok 1927 kończący na długi okres indiańską walkę polityczną, ostatecznie umacniając władzę białego społeczeństwa. Umożliwia to skupienie się na pierwotnych przyczynach konfliktu przy jednoczesnym pokazaniu dynamiki zmian zachodzących w Kolumbii Brytyjskiej, oraz ich specyficznego charakteru, odróżniającego to terytorium od reszty Kanady. Obok płaszczyzny historycznej, przedstawiającej najważniejsze wydarzenia mające wpływ na sytuację w regionie ukazane są również mechanizmy i procesy zachodzące w obrębie obu konkurujących ze sobą społecznościach. Dokładna analiza i porównanie wartości wyznawanych przez osadników oraz Indian, różnic pomiędzy obiema grupami oraz wzajemnego wpływu, jaki na siebie wywierały, jest konieczna w celu zrozumienia istoty konfliktu. Centralnym problemem poruszanym w pracy są działania władz najpierw kolonii, a następnie prowincji Kolumbii Brytyjskiej prowadzące do powstania oraz rozwoju konfliktu z plemionami indiańskimi. Wraz z analizą tego problemu przedstawiane są głębokie zmiany, jakie zaszły wśród tradycyjnych społeczności indiańskich w wyniku interakcji z białymi osadnikami oraz wpływ, jakie wywarły one na kształtowanie się świadomości nowych pokoleń walczących o prawa do ziemi. Niektóre wydarzenia historyczne mogły zostać pominięte, lub opisane pokrótce, podobnie jak obecność innych czynników, takich jak rząd federalny i jego wpływ na politykę indiańską w Dominium Kanady. Działania te mają na celu skupienie się na wydarzeniach kluczowych dla opisywanego regionu oraz uwypuklenie roli władz Kolumbii Brytyjskiej jako „motoru napędowego” konfliktu. Opisane powyżej zabiegi mają na celu udowodnienie tezy, iż czynnikiem odpowiedzialnym za wybuch, eskalację oraz kontynuację konfliktu była działalność białych osadników, zarówno władz jak i prostych mieszkańców regionu.Praca, przedstawiająca jedynie część zdecydowanie bardziej skomplikowanego i rozległego, bo sięgającego współczesności problemu, może być dobrym wstępem do obszernych badań nad kwestią indiańską w Kolumbii Brytyjskiej, pozwalającym na lepsze zrozumienie późniejszych oraz współczesnych wydarzeń rozgrywających się w prowincji.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorKijewska-Trembecka, Marta - 128788 pl
dc.contributor.authorFelchner, Tomaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGabryś, Marcin - 101421 pl
dc.contributor.reviewerKijewska-Trembecka, Marta - 128788 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:18:28Z
dc.date.available2020-07-24T10:18:28Z
dc.date.submitted2012-10-26pl
dc.fieldofstudyamerykanistykapl
dc.identifier.apddiploma-69045-133397pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182224
dc.languagepolpl
dc.subject.enFirst Nations, British Columbia, land question, settlers, pan-Indianismpl
dc.subject.plIndianie, Kolumbia Brytyjska, konflikt o ziemię, osadnictwo, aktywizm indiańskipl
dc.titleIndianie kontra osadnicy. Historia konfliktu o ziemię na terytorium Kolumbii Brytyjskiej w latach 1850-1927pl
dc.title.alternativeIndians vs. settlers. The history of British Columbia land question 1850-1927pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The content of the work revolves around the genesis and the early history of the British Columbia land question. It depicts the history of the region since the first serious contacts with European settlers in 1850 to 1927, when the native resistance is subdued as a result of federal legislation banning funding of legal land claims for the first nations. The thesis also includes the analysis of sociological and political aspects of the conflict in order to provide the necessary background for understanding main reasons and consequences of the conflict between indigenous people and European colonists. The main purpose of this work, apart from casting light on complicated situation of British Columbia in terms of land conflict created during the settlement process, is to prove and emphasise the major responsibility for such shape of events on white settlers society. What is more, the dissertation describes the impact of white society on native culture and, as a result, the creation of first pan-Indian movements in the province of British Columbia.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca poświęcona jest genezie oraz wczesnej historii konfliktu o ziemię pomiędzy ludnością rdzenną a białymi kolonistami, mającemu miejsce na terenach obecnej Kolumbii Brytyjskiej, najbardziej wysuniętej na zachód prowincji Kanady. Przedstawienie oraz analiza zarówno wydarzeń historycznych, jak i mechanizmów społeczno-politycznych, działających w momencie kolonizacji obszarów należących do plemion indiańskich przez białych osadników ma ukazać oraz wyjaśnić przyczyny zaistniałego sporu. Celem pracy jest również podkreślenie roli jednej z grup, jako odpowiedzialnej za rozwój oraz eskalację konfliktu. Wybór tematu jest wynikiem zainteresowania kulturą indiańską oraz faktem, iż opisywane wydarzenia mają wpływ na aktualną sytuację w Kolumbii Brytyjskiej, gdyż konflikt rozpoczęty w XIX wieku ma swoją kontynuację w czasach współczesnych.Praca porusza temat kolonizacji terenów Kolumbii Brytyjskiej przez białych osadników pochodzących z Europy, oraz będący tego następstwem konflikt z plemionami indiańskimi, będącymi pierwotnymi mieszkańcami i właścicielami tych terenów. Istotą sporu pomiędzy obiema grupami jest kwestia posiadania ziemi. Ekspansja osadnictwa pociąga za sobą znaczne straty terytorialne po stronie ludności indiańskiej, która w późniejszej fazie zostaje zamknięta w rezerwatach, będących niewielkim odsetkiem powierzchni wcześniej przez nich zajmowanej. Brak rekompensaty za utracone ziemie, przy jednoczesnym marginalizowaniu rdzennych społeczności w nowopowstałym ładzie generuje spór, który nie został do końca rozstrzygnięty do czasów współczesnych. Praca zamknięta jest w przedziale czasowym lat 1850 – 1927, tj. od początków białego osadnictwa, gdy terenami wciąż władali Indianie, po rok 1927 kończący na długi okres indiańską walkę polityczną, ostatecznie umacniając władzę białego społeczeństwa. Umożliwia to skupienie się na pierwotnych przyczynach konfliktu przy jednoczesnym pokazaniu dynamiki zmian zachodzących w Kolumbii Brytyjskiej, oraz ich specyficznego charakteru, odróżniającego to terytorium od reszty Kanady. Obok płaszczyzny historycznej, przedstawiającej najważniejsze wydarzenia mające wpływ na sytuację w regionie ukazane są również mechanizmy i procesy zachodzące w obrębie obu konkurujących ze sobą społecznościach. Dokładna analiza i porównanie wartości wyznawanych przez osadników oraz Indian, różnic pomiędzy obiema grupami oraz wzajemnego wpływu, jaki na siebie wywierały, jest konieczna w celu zrozumienia istoty konfliktu. Centralnym problemem poruszanym w pracy są działania władz najpierw kolonii, a następnie prowincji Kolumbii Brytyjskiej prowadzące do powstania oraz rozwoju konfliktu z plemionami indiańskimi. Wraz z analizą tego problemu przedstawiane są głębokie zmiany, jakie zaszły wśród tradycyjnych społeczności indiańskich w wyniku interakcji z białymi osadnikami oraz wpływ, jakie wywarły one na kształtowanie się świadomości nowych pokoleń walczących o prawa do ziemi. Niektóre wydarzenia historyczne mogły zostać pominięte, lub opisane pokrótce, podobnie jak obecność innych czynników, takich jak rząd federalny i jego wpływ na politykę indiańską w Dominium Kanady. Działania te mają na celu skupienie się na wydarzeniach kluczowych dla opisywanego regionu oraz uwypuklenie roli władz Kolumbii Brytyjskiej jako „motoru napędowego” konfliktu. Opisane powyżej zabiegi mają na celu udowodnienie tezy, iż czynnikiem odpowiedzialnym za wybuch, eskalację oraz kontynuację konfliktu była działalność białych osadników, zarówno władz jak i prostych mieszkańców regionu.Praca, przedstawiająca jedynie część zdecydowanie bardziej skomplikowanego i rozległego, bo sięgającego współczesności problemu, może być dobrym wstępem do obszernych badań nad kwestią indiańską w Kolumbii Brytyjskiej, pozwalającym na lepsze zrozumienie późniejszych oraz współczesnych wydarzeń rozgrywających się w prowincji.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Kijewska-Trembecka, Marta - 128788
dc.contributor.authorpl
Felchner, Tomasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Gabryś, Marcin - 101421
dc.contributor.reviewerpl
Kijewska-Trembecka, Marta - 128788
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:18:28Z
dc.date.available
2020-07-24T10:18:28Z
dc.date.submittedpl
2012-10-26
dc.fieldofstudypl
amerykanistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-69045-133397
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182224
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
First Nations, British Columbia, land question, settlers, pan-Indianism
dc.subject.plpl
Indianie, Kolumbia Brytyjska, konflikt o ziemię, osadnictwo, aktywizm indiański
dc.titlepl
Indianie kontra osadnicy. Historia konfliktu o ziemię na terytorium Kolumbii Brytyjskiej w latach 1850-1927
dc.title.alternativepl
Indians vs. settlers. The history of British Columbia land question 1850-1927
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Krakow
3
Wroclaw
2
Budapest
1
Gdansk
1
Kwidzyn
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available