Zagadnienie klasy robotniczej w europejskim socjalizmie utopijnym I połowy XIX wieku

master
dc.abstract.enMain goal of present work is to outline transformations, which took place in society structure and class division in first half of the 19th century in Europe. Work class, or proletariat, started to be in 19th century not only a current subject of theoretical deliberations, but also an active participant of social life, as well as one of the actors of political stage.This dissertation consists of – for more comfortable analysis – two theoretical parts. Part I , referring to France and its after – revolutionary philosophical thought, on the example of Fourier and Saint-Simon, as well as saintsimonist's school, have in view to outline ideological bases, which later found susceptible ground in labour movement. Part II, referring to England, aims at real actions descriptions – connected in Owen's case with more philosophical ground, in the chapter devoted to press activity and Chartists – firmly interfering in the political life.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest nakreślenie przemian, jakie nastąpiły w strukturze społecznej i podziale klasowym w Europie w I połowie XIX wieku. Klasa robotnicza, czy też proletariat, w wieku XIX zaczął być nie tylko bieżącym tematem rozważań teoretycznych, lecz również coraz aktywniejszym uczestnikiem życia społecznego, a nawet jednym z podmiotów działań na arenie politycznej. Rozprawa niniejsza składa się – dla wygody analizy – z dwóch umownych części. Część I, odnosząca się do Francji i porewolucyjnej myśli filozoficznej na przykładzie Fouriera oraz Saint-Simona i szkoły saintsimonistów, ma na celu zarysowanie ideologicznych podstaw, które później znalazły podatny grunt w ruchu robotniczym. Część II, odnosząca się do Anglii, ma na celu opis działań na płaszczyźnie realnej – połączonej w przypadku Roberta Owena z podłożem wciąż jeszcze filozoficznym, w rozdziale poświęconym działalności publicystycznej i ruchowi czartystów już mocno ingerującej w życie polityczne.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorChojnicka, Krystyna - 127540 pl
dc.contributor.authorKostrzewa, Maciejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMalczewski, Jacek - 136507 pl
dc.contributor.reviewerChojnicka, Krystyna - 127540 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:18:16Z
dc.date.available2020-07-24T22:18:16Z
dc.date.submitted2013-11-21pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-84120-39738pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193356
dc.languagepolpl
dc.subject.enFourier Saint-Simon Owen Chartists socialismpl
dc.subject.plFourier Saint-Simon Owen czartyści socjalizmpl
dc.titleZagadnienie klasy robotniczej w europejskim socjalizmie utopijnym I połowy XIX wiekupl
dc.title.alternativeIssue of the working class in the European utopian socialism in the first half of 19th century.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Main goal of present work is to outline transformations, which took place in society structure and class division in first half of the 19th century in Europe. Work class, or proletariat, started to be in 19th century not only a current subject of theoretical deliberations, but also an active participant of social life, as well as one of the actors of political stage.This dissertation consists of – for more comfortable analysis – two theoretical parts. Part I , referring to France and its after – revolutionary philosophical thought, on the example of Fourier and Saint-Simon, as well as saintsimonist's school, have in view to outline ideological bases, which later found susceptible ground in labour movement. Part II, referring to England, aims at real actions descriptions – connected in Owen's case with more philosophical ground, in the chapter devoted to press activity and Chartists – firmly interfering in the political life.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest nakreślenie przemian, jakie nastąpiły w strukturze społecznej i podziale klasowym w Europie w I połowie XIX wieku. Klasa robotnicza, czy też proletariat, w wieku XIX zaczął być nie tylko bieżącym tematem rozważań teoretycznych, lecz również coraz aktywniejszym uczestnikiem życia społecznego, a nawet jednym z podmiotów działań na arenie politycznej. Rozprawa niniejsza składa się – dla wygody analizy – z dwóch umownych części. Część I, odnosząca się do Francji i porewolucyjnej myśli filozoficznej na przykładzie Fouriera oraz Saint-Simona i szkoły saintsimonistów, ma na celu zarysowanie ideologicznych podstaw, które później znalazły podatny grunt w ruchu robotniczym. Część II, odnosząca się do Anglii, ma na celu opis działań na płaszczyźnie realnej – połączonej w przypadku Roberta Owena z podłożem wciąż jeszcze filozoficznym, w rozdziale poświęconym działalności publicystycznej i ruchowi czartystów już mocno ingerującej w życie polityczne.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Chojnicka, Krystyna - 127540
dc.contributor.authorpl
Kostrzewa, Maciej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Malczewski, Jacek - 136507
dc.contributor.reviewerpl
Chojnicka, Krystyna - 127540
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:18:16Z
dc.date.available
2020-07-24T22:18:16Z
dc.date.submittedpl
2013-11-21
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-84120-39738
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193356
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Fourier Saint-Simon Owen Chartists socialism
dc.subject.plpl
Fourier Saint-Simon Owen czartyści socjalizm
dc.titlepl
Zagadnienie klasy robotniczej w europejskim socjalizmie utopijnym I połowy XIX wieku
dc.title.alternativepl
Issue of the working class in the European utopian socialism in the first half of 19th century.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Poznan
2
Sulkowice
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Lodz
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available