Funkcja i poetyka piosenki w KABARECIE STARSZYCH PANÓW oraz w KABARECIE DUDEK

licenciate
dc.abstract.enMy work focuses on two Polish cabarets of the second half of the twentieth century: Kabaret Starszych Panów and Kabaret Dudek. It concerns two issues: an indication of the features of songs and analysis the poetic texts of these songs. At the beginning there is the introductory chapter, where I discussed the basic concepts of this art and theory of cabaret by Michael Fleischer. The first chapter describes the nature of Kabaret Starszych Panów and theirs songs. The next one is the issue concerning of Kabaret Dudek and theirs art. The last one is comparison and summary of both cabarets. In my work I wanted to point out how important is the phenomenon of song form for entire art of cabaret.pl
dc.abstract.otherPraca koncentruje się na dwóch polskich kabaretów drugiej połowy XX wieku : Kabaretu Starszych Panów i Kabaretu Dudek. Jej przedmiotem są dwa zagadnienia: wskazanie funkcji jakie pełni piosenka w tych kabaretach oraz analiza poetyki tekstów tych piosenek. Na początku pracy znajduje się wprowadzenie do pracy. Zostały omówione w nim podstawowe pojęcia z zakresu sztuki kabaretowej oraz teoria kabaretu Michaela Fleischera. Pierwszy rozdział opisuje specyfikę i problem piosenek Kabaretu Starszych Panów. W drugim znajduje się problematyka dotycząca Kabaretu Dudek. Trzeci rozdział to porównanie oraz podsumowanie obu kabaretów. W swojej pracy autorka chciała pokazać jak ważna jest forma piosenki dla całego zjawiska kabaretu.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorKunz, Tomasz - 129715 pl
dc.contributor.authorGawkowska, Łucjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerJuszczyk, Andrzej - 128568 pl
dc.contributor.reviewerKunz, Tomasz - 129715 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:55:38Z
dc.date.available2020-07-15T17:55:38Z
dc.date.submitted2011-07-08pl
dc.fieldofstudywiedza o kulturzepl
dc.identifier.apddiploma-58593-102652pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172581
dc.subject.enCabaret Starszych Panów\nCabaret Dudekpl
dc.subject.otherKabaret Starszych PanówKabaret Dudekpl
dc.titleFunkcja i poetyka piosenki w KABARECIE STARSZYCH PANÓW oraz w KABARECIE DUDEKpl
dc.title.alternativeFunction and poetic of the songs in Kabaret Starszych Panów and Kabaret Dudek.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
My work focuses on two Polish cabarets of the second half of the twentieth century: Kabaret Starszych Panów and Kabaret Dudek. It concerns two issues: an indication of the features of songs and analysis the poetic texts of these songs. At the beginning there is the introductory chapter, where I discussed the basic concepts of this art and theory of cabaret by Michael Fleischer. The first chapter describes the nature of Kabaret Starszych Panów and theirs songs. The next one is the issue concerning of Kabaret Dudek and theirs art. The last one is comparison and summary of both cabarets. In my work I wanted to point out how important is the phenomenon of song form for entire art of cabaret.
dc.abstract.otherpl
Praca koncentruje się na dwóch polskich kabaretów drugiej połowy XX wieku : Kabaretu Starszych Panów i Kabaretu Dudek. Jej przedmiotem są dwa zagadnienia: wskazanie funkcji jakie pełni piosenka w tych kabaretach oraz analiza poetyki tekstów tych piosenek. Na początku pracy znajduje się wprowadzenie do pracy. Zostały omówione w nim podstawowe pojęcia z zakresu sztuki kabaretowej oraz teoria kabaretu Michaela Fleischera. Pierwszy rozdział opisuje specyfikę i problem piosenek Kabaretu Starszych Panów. W drugim znajduje się problematyka dotycząca Kabaretu Dudek. Trzeci rozdział to porównanie oraz podsumowanie obu kabaretów. W swojej pracy autorka chciała pokazać jak ważna jest forma piosenki dla całego zjawiska kabaretu.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Kunz, Tomasz - 129715
dc.contributor.authorpl
Gawkowska, Łucja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Juszczyk, Andrzej - 128568
dc.contributor.reviewerpl
Kunz, Tomasz - 129715
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:55:38Z
dc.date.available
2020-07-15T17:55:38Z
dc.date.submittedpl
2011-07-08
dc.fieldofstudypl
wiedza o kulturze
dc.identifier.apdpl
diploma-58593-102652
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172581
dc.subject.enpl
Cabaret Starszych Panów\nCabaret Dudek
dc.subject.otherpl
Kabaret Starszych PanówKabaret Dudek
dc.titlepl
Funkcja i poetyka piosenki w KABARECIE STARSZYCH PANÓW oraz w KABARECIE DUDEK
dc.title.alternativepl
Function and poetic of the songs in Kabaret Starszych Panów and Kabaret Dudek.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Lodz
1
Poznan
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available