Przyczyny i skutki niskiej masy urodzeniowej.

licenciate
dc.abstract.enPregnancy should last 280 days, but very much the little percentage of women is giving rise in this time. Natural-born child between 37 and 42 week of pregnancy are considered as the baby born on time. Newborn’s body weight should be higher than 2500g. In the period of pregnancy many factors have an influence on a growth and development of foetus. Among them it is possible to specify genetic, environmental and socio-economic factors. The majority of them can cause lowering the birth body weight. Peculiarly it is alarming fact, that in spite of improvement of living conditions and the progress in medicine, percentage of children born with the body weight below 2500 g or before 37 with week of pregnancy is still growing.The follow-up income in the adulthood of the low birth weight were observed. The first researcher which proved correlation between the low birth weight and the health in adulhood was Barker. He proved the correlation between the low birth weight and the incidence of type 2 diabetis and ischaemic heart diseases. At present many theories trying to clarify effects of the low birth weight exist on health in adulthood, so as the hypothesis of the "economical phenotype", of "foetal beginning" whether "defences of the foetus". All they are confirming that at later stages of the development the organism isn't able to compensate the disturbance of growth in development in the prenatal period.pl
dc.abstract.plPrawidłowo przebiegająca ciąża powinna trwać 280 dni, ale bardzo niewielki odsetek kobiet rodzi w wyznaczonym przez lekarzy terminie. Dziecko urodzone między 37 a 42 tygodniem ciąży uważa się za noworodka urodzonego o czasie. Jego masa ciała powinna być wyższa niż 2500g. W okresie ciąży na przebieg wzrastania i rozwój płodu oddziałuje wiele czynników. Wśród nich można wyszczególnić czynniki: genetyczne, środowiskowe i społeczno – ekonomiczne. Znacząca większość z nich powoduje obniżenie urodzeniowej masy ciała dzieci. Szczególnie niepokojący jest fakt, że mimo poprawy warunków życia i rozwoju medycyny, odsetek dzieci urodzonych z masą ciała poniżej 2500 g lub przed 37 tygodniem ciąży wzrasta w ostatnich latach.Skutki niskiej masy urodzeniowej widoczne są w późniejszych okresach życia. Pierwszym badaczem, który udowodnił korelację pomiędzy niską urodzeniową masą ciała a stanem zdrowia w wieku dorosłym był Barker. Wykazał on związek pomiędzy niską masą urodzeniową a zachorowalnością na cukrzycę typu drugiego i chorobę niedokrwienną serca. Obecnie istnieje wiele teorii próbujących wyjaśnić skutki niedoboru masy ciała w życiu płodowym, takich jak hipoteza „oszczędnego fenotypu”, „płodowego początku” czy „obrony płodu”. Wszystkie one wykazują, że na dalszych etapach życia organizm nie jest w stanie zrekompensować zaburzeń rozwoju z okresu rozwoju prenatalnego.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorWronka, Iwona - 132776 pl
dc.contributor.authorŻelazna, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerHaduch, Elżbieta - 128270 pl
dc.contributor.reviewerWronka, Iwona - 132776 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T06:35:18Z
dc.date.available2020-07-24T06:35:18Z
dc.date.submitted2012-07-09pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-66063-98680pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179565
dc.languagepolpl
dc.subject.enlow birth weight, genetic factor, socio-economic status, adult health, Barker hypothesispl
dc.subject.plniska masa urodzeniowa, czynniki genetyczne, status społeczno – ekonomiczny, stan zdrowia w wieku dorosłym, hipoteza Barkerapl
dc.titlePrzyczyny i skutki niskiej masy urodzeniowej.pl
dc.title.alternativeCauses and effects of the low birth weight.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Pregnancy should last 280 days, but very much the little percentage of women is giving rise in this time. Natural-born child between 37 and 42 week of pregnancy are considered as the baby born on time. Newborn’s body weight should be higher than 2500g. In the period of pregnancy many factors have an influence on a growth and development of foetus. Among them it is possible to specify genetic, environmental and socio-economic factors. The majority of them can cause lowering the birth body weight. Peculiarly it is alarming fact, that in spite of improvement of living conditions and the progress in medicine, percentage of children born with the body weight below 2500 g or before 37 with week of pregnancy is still growing.The follow-up income in the adulthood of the low birth weight were observed. The first researcher which proved correlation between the low birth weight and the health in adulhood was Barker. He proved the correlation between the low birth weight and the incidence of type 2 diabetis and ischaemic heart diseases. At present many theories trying to clarify effects of the low birth weight exist on health in adulthood, so as the hypothesis of the "economical phenotype", of "foetal beginning" whether "defences of the foetus". All they are confirming that at later stages of the development the organism isn't able to compensate the disturbance of growth in development in the prenatal period.
dc.abstract.plpl
Prawidłowo przebiegająca ciąża powinna trwać 280 dni, ale bardzo niewielki odsetek kobiet rodzi w wyznaczonym przez lekarzy terminie. Dziecko urodzone między 37 a 42 tygodniem ciąży uważa się za noworodka urodzonego o czasie. Jego masa ciała powinna być wyższa niż 2500g. W okresie ciąży na przebieg wzrastania i rozwój płodu oddziałuje wiele czynników. Wśród nich można wyszczególnić czynniki: genetyczne, środowiskowe i społeczno – ekonomiczne. Znacząca większość z nich powoduje obniżenie urodzeniowej masy ciała dzieci. Szczególnie niepokojący jest fakt, że mimo poprawy warunków życia i rozwoju medycyny, odsetek dzieci urodzonych z masą ciała poniżej 2500 g lub przed 37 tygodniem ciąży wzrasta w ostatnich latach.Skutki niskiej masy urodzeniowej widoczne są w późniejszych okresach życia. Pierwszym badaczem, który udowodnił korelację pomiędzy niską urodzeniową masą ciała a stanem zdrowia w wieku dorosłym był Barker. Wykazał on związek pomiędzy niską masą urodzeniową a zachorowalnością na cukrzycę typu drugiego i chorobę niedokrwienną serca. Obecnie istnieje wiele teorii próbujących wyjaśnić skutki niedoboru masy ciała w życiu płodowym, takich jak hipoteza „oszczędnego fenotypu”, „płodowego początku” czy „obrony płodu”. Wszystkie one wykazują, że na dalszych etapach życia organizm nie jest w stanie zrekompensować zaburzeń rozwoju z okresu rozwoju prenatalnego.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Wronka, Iwona - 132776
dc.contributor.authorpl
Żelazna, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Haduch, Elżbieta - 128270
dc.contributor.reviewerpl
Wronka, Iwona - 132776
dc.date.accessioned
2020-07-24T06:35:18Z
dc.date.available
2020-07-24T06:35:18Z
dc.date.submittedpl
2012-07-09
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-66063-98680
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179565
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
low birth weight, genetic factor, socio-economic status, adult health, Barker hypothesis
dc.subject.plpl
niska masa urodzeniowa, czynniki genetyczne, status społeczno – ekonomiczny, stan zdrowia w wieku dorosłym, hipoteza Barkera
dc.titlepl
Przyczyny i skutki niskiej masy urodzeniowej.
dc.title.alternativepl
Causes and effects of the low birth weight.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Katowice
4
Lodz
4
Wroclaw
4
Hayes
3
Krakow
3
Rzeszów
3
Warsaw
3
Bydgoszcz
2
Kołobrzeg
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available